Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận
STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trính yếu
1
Số 257-KL/TU 24/05/2022 Kết luận của BTV Tỉnh ủy về tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 402-QĐ/TU, ngày 13/2/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ban hành Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận chính quyền các cấp tỉnh Hòa Bình trong tình hình mới”
2
Số 252-KL/TU 04/04/2022 Kết luận của BTV Tỉnh uỷ về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TU, ngày 16/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp
3
Số 248-KL/TU 24/02/2022 Kết luận của BTV Tỉnh uỷ sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2025
4
Số 245-KL/TU 31/12/2021 Kết luận của BTV Tỉnh uỷ về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 25/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp nhận, xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố
5
Số 242-KL/TU 24/12/2021 Kết luận của BTV Tỉnh ủy về sơ kết 03 năm thực hiện Kế hoạch số 166-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW của Ban Bí thư về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên
6
Số 218-KL/TU 13/08/2021 về tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 232-QĐ/TU, ngày 09/6/2016 và Quyết định số 367-QĐ/TU, ngày 06/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quy định về việc tiếp xúc, đối thoại với nhân dân và Quy định về trách nhiệm tiếp thu góp ý của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp theo Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị
7
Số 210-KL/TU 08/07/2021 Kết luận của BTV Tỉnh ủy về sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 2/2/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh
8
Số 187-KL/TU 25/06/2021 Kết luận của BTV Tỉnh ủy về tổng kết 05 năm thực hiện Kế hoạch số 22-KH/TU, ngày 11/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở
9
Số 182-KL/TU 15/06/2021 Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả 05 năm thực hiện Kế hoạch số 57-KH/TU, ngày 20/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về thực hiện Kết luận số 06-KL/TW, ngày 01/9/2016 của Ban Bí thư khóa XII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư khóa IX về đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”.
10
Số 175-KL/TU 18/05/2021 Kết luận của BTV Tỉnh ủy về tổng kết 05 năm thực hiện Kết luận số 19-KL/TU, ngày 04/02/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 59-CT/TW, ngày 15/12/2000 của Bộ Chính trị khóa VIII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, giai đoạn 2016 - 2020
Danh sách có 10/61 văn bản.
Số lượng kết quả:
Tất cả lĩnh vực
 • An ninh - Quốc phòng (7)
 • Nông thôn mới (12)
 • Bất động sản (5)
 • Pháp luật (6)
 • Bầu cử (4)
 • Quy hoạch (2)
 • Cải cách hành chính (36)
 • Tài chính (8)
 • Chỉ đạo điều hành (150)
 • Tài nguyên và Môi trường (4)
 • Chính sách xã hội (41)
 • Thi đua khen thưởng (5)
 • Cơ cấu tổ chức (30)
 • Thông báo (1)
 • Đại hội Đảng (10)
 • Thông tin đối ngoại (3)
 • Dân tộc (1)
 • Tiết kiệm Điện (1)
 • Dự án cải thiện nông nghiệp có tưới (2)
 • Tuyên truyền (14)
 • Giáo dục (19)
 • Ủy ban kiểm tra (7)
 • Giao thông vận tải (3)
 • Văn hóa (20)
 • Hành chính (4)
 • Viễn Thông - CNTT (5)
 • HĐTĐKT- NV (0)
 • Xây dựng (3)
 • Kiểm tra, giám sát (6)
 • Y tế (13)
 • Kinh tế xã hội (58)
 • Hoc tập và làm theo Bác (17)
 • Môi trường (5)
 • Thể dục - Thể thao (0)
 • thông báo
  Hòa Bình 20 năm một chặn đường
  Dự báo thời tiết
  Thành phố:

  26oC

  Độ ẩm: 94%

  Tốc độ gió: 5 km/hkm/h

  Cập nhật lúc 03:30:00
  ngày 2022-07-03