Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận
STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trính yếu
1
Số 313 - KL/TU 29/05/2020 Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả 15 năm thực hiện Kết luận số 413-KL/TU, ngày 24/01/2005 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng, củng cố và phát triển trung tâm học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn
2
Số 311 - KL/TU 14/05/2020 Kết luận của BCH Đảng bộ tỉnh về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU và Đề án ban hành kèm theo Quyết định số 387-QĐ/TU, ngày 28/12/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh
3
Số 303 - KL/TU 15/04/2020 Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ưu tiên bố trí nguồn vốn đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án đường nối từ Quốc lộ 6 với đường Chi Lăng, thành phố Hòa Bình và dự án xây dựng cầu Hòa Bình 2, thành phố Hòa Bình.
4
Số 268-KL/TU 30/12/2019 Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU, ngày 01/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường trao đổi văn bản điện tử trên môi trường mạng trong hoạt động của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
5
Số 262 - KL/TU 19/11/2019 Kết luận của Ban Thường vụ về việc tăng cường thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
6
Số 263 - KL/TU 19/11/2019 Kết luận của Ban Thường vụ về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TU, ngày 29/10/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
7
Số 217-KL/TU 28/12/2018 Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết 05 năm thực hiện Kế hoạch số 78-KH/TU, ngày 25/12/2013 của Ban Thường vu Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc đẩy mạnh công tác an toàn, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế
8
Số 174 - KL/TU 12/07/2018 Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 11/5/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về huy động các nguồn lực xây dựng vùng Trung tâm huyện Lương Sơn trở thành đô thị loại IV tạo tiền đề để sớm thành lập thị xã Lương Sơn
9
Số 173 - KL/TU 09/07/2018 Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cải cách hành chính và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Hòa Bình
10
Số 172 - KL/TU 06/07/2018 Kết luận Hội nghị lần thứ mười hai Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa XVI, Nhiệm kỳ 2015-2020 về kiểm điểm sự lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2018
Danh sách có 10/24 văn bản.
Số lượng kết quả:
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

33oC

Độ ẩm: 59%

Tốc độ gió: 9 km/hkm/h

Cập nhật lúc 10:30:00
ngày 2020-07-05