Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận
STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trính yếu
1
Số 38 - KL/TU 01/02/2021 Kết luận của BTV Tỉnh ủy về sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TU, ngày 22/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng
2
Số 37 - KL/TU 29/01/2021 Kết luận của BTV Tỉnh ủy sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 30/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển du lịch tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
3
Số 32 - KL/TU 25/01/2021 Kết luận của BTV Tỉnh ủy tại Hội nghị ngày 22/01/2021 về việc lập hồ sơ di sản văn hóa Mo Mường đệ trình UNESCO ghi danh vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp
4
Số 30 - KL/TU 21/01/2021 Kết luận của BTV Tỉnh ủy về tổng kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy với các cơ quan, tổ chức liên quan về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng
5
Số 25 - KL/TU 31/12/2020 Kết luận của BCH Đảng bộ tỉnh về tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 31/01/2013 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31/10/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại
6
Số 21 - KL/TU 11/12/2020 Kết luận của BTV Tỉnh ủy về sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định số 525-QĐ/TU, ngày 13/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ban hành Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2017 - 2022”
7
Số 20 - KL/TU 09/12/2020 Kết luận của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII về tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 08/11/2017 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện các Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII
8
Số 18 - KL/TU 09/12/2020 Kết luận của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 03/10/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển vùng động lực tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
9
Số 03-KL/TU 11/11/2020 Kết luận của BTV Tỉnh ủy về tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW, ngày 20/10/2015 của Ban Bí thư về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
10
Số 579 - KL/TU 30/09/2020 Kết luận của BTV Tỉnh ủy sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình hành động số 15-CTr/TU ngày 22/9/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
Danh sách có 10/47 văn bản.
Số lượng kết quả:
Tất cả lĩnh vực
 • An ninh - Quốc phòng (7)
 • Nông thôn mới (5)
 • Bất động sản (5)
 • Pháp luật (5)
 • Bầu cử (4)
 • Quy hoạch (2)
 • Cải cách hành chính (33)
 • Tài chính (7)
 • Chỉ đạo điều hành (86)
 • Tài nguyên và Môi trường (4)
 • Chính sách xã hội (35)
 • Thi đua khen thưởng (4)
 • Cơ cấu tổ chức (23)
 • Thông báo (1)
 • Đại hội Đảng (10)
 • Thông tin đối ngoại (3)
 • Dân tộc (1)
 • Tiết kiệm Điện (1)
 • Dự án cải thiện nông nghiệp có tưới (2)
 • Tuyên truyền (14)
 • Giáo dục (12)
 • Ủy ban kiểm tra (7)
 • Giao thông vận tải (2)
 • Văn hóa (17)
 • Hành chính (4)
 • Viễn Thông - CNTT (5)
 • HĐTĐKT- NV (0)
 • Xây dựng (3)
 • Kiểm tra, giám sát (3)
 • Y tế (5)
 • Kinh tế xã hội (52)
 • Hoc tập (14)
 • Môi trường (3)
 • Thể dục - Thể thao (0)
 • Hòa Bình 20 năm một chặn đường
  Dự báo thời tiết
  Thành phố:

  20oC

  Độ ẩm: 94%

  Tốc độ gió: 9 km/hkm/h

  Cập nhật lúc 18:30:00
  ngày 2021-04-10