Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận
STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trính yếu
1
Số 147-KH/TU 04/05/2018 Kế hoạch triển khai, thực hiện các tháng hành động trên địa bàn tỉnh Hòa Bình trong năm 2018
2
Số: 43- KH/BTCCT 27/04/2018 Kế hoạch triển khai Cuộc thi viết, sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
3
Số 145 - KH/TU 19/04/2018 Kế hoạch phát động và hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ III, năm 2018
4
Số 114 - KH/TU 18/09/2017 Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức và xét thăng hạng viên chức trong cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Hòa Bình năm 2017
5
Số 85: /KH-BCĐ 30/08/2017 KH triển khai, thực hiện làm điểm Đề án “Thí điểm sáp nhập, kiện toàn xóm, tổ dân phố thuộc tỉnh Hòa Bình”
6
Số 109 - KH/TU 29/08/2017 KH kiểm tra việc triển khai, thực hiện Quyết định số 402-QĐ/TU, ngày 13/2/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ban hành Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận chính quyền các cấp tỉnh Hòa Bình trong tình hình mới”
7
Số 110 - KH/TU 28/08/2017 KH khắc phục một số hạn chế, khuyết điểm sau kiểm tra tài chính đảng năm 2016 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy của Ủy ban Kiểm tra Trung ương
8
Số 107 - KH/TU 08/08/2017 Kế hoạch tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 750-QĐ/TU, ngày 15/01/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Đề án “Nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2013 - 2017”
9
Số 105 - KH/TU 31/07/2017 Kế hoạch tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
10
Số 103 - KH/TU 06/07/2017 Kế hoạch giao ban thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017
Danh sách có 10/54 văn bản.
Số lượng kết quả:
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

14oC

Độ ẩm: 67%

Tốc độ gió: 5 km/hkm/h

Cập nhật lúc 23:00:00
ngày 2019-01-22