Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận
STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trính yếu
1
Số 106/KH-UBND 03/06/2019 Kế hoạch phát triển kinh tế du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
2
Số 32/KH-UBND 28/02/2019 Kế hoạch tinh giản biên chế hành chính, sự nghiệp và lao động hợp đồng trong các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh năm 2019 theo quy định của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP; Nghị định số 113/2018/NĐ-CP của Chính phủ.
3
Số 31/KH-UBND 27/02/2019 Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TTg, ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư
4
Số 187-KH/TU 18/01/2019 Kế hoạch học tập, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
5
Số 147-KH/TU 04/05/2018 Kế hoạch triển khai, thực hiện các tháng hành động trên địa bàn tỉnh Hòa Bình trong năm 2018
6
Số: 43- KH/BTCCT 27/04/2018 Kế hoạch triển khai Cuộc thi viết, sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
7
Số 145 - KH/TU 19/04/2018 Kế hoạch phát động và hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ III, năm 2018
8
Số 114 - KH/TU 18/09/2017 Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức và xét thăng hạng viên chức trong cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Hòa Bình năm 2017
9
Số 85: /KH-BCĐ 30/08/2017 KH triển khai, thực hiện làm điểm Đề án “Thí điểm sáp nhập, kiện toàn xóm, tổ dân phố thuộc tỉnh Hòa Bình”
10
Số 109 - KH/TU 29/08/2017 KH kiểm tra việc triển khai, thực hiện Quyết định số 402-QĐ/TU, ngày 13/2/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ban hành Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận chính quyền các cấp tỉnh Hòa Bình trong tình hình mới”
Danh sách có 10/58 văn bản.
Số lượng kết quả:
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

19oC

Độ ẩm: 78%

Tốc độ gió: 5 km/hkm/h

Cập nhật lúc 22:00:00
ngày 2020-03-31