Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận
STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trính yếu
1
Số 43 - CT/TU 17/08/2018 Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
2
Số 42 - CT/TU 09/08/2018 Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
3
Số 31 - CT/TU 25/07/2017 Chỉ thị của BTV Tinht ủyvề tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở
4
Số 30 - CT/TU 21/04/2017 Chỉ thị của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm và tệ nạn cờ bạc, số đề.
5
Số 29 - CT/TU 29/03/2017 Chỉ thị của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác gia đình trên địa bàn tỉnh Hoà Bình
6
Số 21 - CT/TU 01/11/2016 Chỉ thị của Ban thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường trao đổi văn bản điện tử trên môi trường mạng trong hoạt động của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
7
Số: 07/CT-UBND 26/05/2016 Chỉ thị về việc tổ chức kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2016 và tuyển sinh năm học 2016-2017 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
8
Số 15 - CT/TU 20/05/2016 Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Hòa Bình lần thứ VI nhiệm kỳ 2017 - 2022
9
Số 13 - CT/TU 08/04/2016 Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”
10
Số 12 - CT/TU 23/03/2016 Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
Danh sách có 10/14 văn bản.
Số lượng kết quả:
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

28oC

Độ ẩm: 70%

Tốc độ gió: 9 km/hkm/h

Cập nhật lúc 13:00:00
ngày 2018-11-21