Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận
STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trính yếu
1
số 24-CT/TU 27/05/2022 Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong thực hiện công tác giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
2
Số 23-CT/TU 30/03/2022 Chỉ thị của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu và quản lý thu ngân sách Nhà nước năm 2022
3
Số 22-CT/TU 30/03/2022 Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025
4
Số 20-CT/TU 04/03/2022 Chỉ thị của BTV Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội công đoàn các cấp tỉnh Hòa Bình, tiến tới Đại hội công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028
5
Số 03/CT-UBND 18/01/2022 Chỉ thị của UBND về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Hòa Bình năm 2022
6
Số 10-CT/TU 13/07/2021 Chỉ thị của BTV Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2022-2027
7
Số 09-CT/TU 21/05/2021 Chỉ thị của BTV Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng giáo dục trong các trường phổ thông Dân tộc nội trú nhằm tạo nguồn nhân lực chất lượng cao là người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2025
8
Số 01-CT/TU 09/10/2020 Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tỉnh Hòa Bình theo Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư về giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.
9
Số 62 - CT/TU 30/07/2020 Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong công tác triển khai thực hiện phong trào “chung tay hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình”
10
Số 60 - CT/TU 03/07/2020 Chỉ thị của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh
Danh sách có 10/28 văn bản.
Số lượng kết quả:
Tất cả lĩnh vực
 • An ninh - Quốc phòng (7)
 • Nông thôn mới (12)
 • Bất động sản (5)
 • Pháp luật (6)
 • Bầu cử (4)
 • Quy hoạch (2)
 • Cải cách hành chính (36)
 • Tài chính (8)
 • Chỉ đạo điều hành (150)
 • Tài nguyên và Môi trường (4)
 • Chính sách xã hội (41)
 • Thi đua khen thưởng (5)
 • Cơ cấu tổ chức (30)
 • Thông báo (1)
 • Đại hội Đảng (10)
 • Thông tin đối ngoại (3)
 • Dân tộc (1)
 • Tiết kiệm Điện (1)
 • Dự án cải thiện nông nghiệp có tưới (2)
 • Tuyên truyền (14)
 • Giáo dục (19)
 • Ủy ban kiểm tra (7)
 • Giao thông vận tải (3)
 • Văn hóa (20)
 • Hành chính (4)
 • Viễn Thông - CNTT (5)
 • HĐTĐKT- NV (0)
 • Xây dựng (3)
 • Kiểm tra, giám sát (6)
 • Y tế (13)
 • Kinh tế xã hội (58)
 • Hoc tập và làm theo Bác (17)
 • Môi trường (5)
 • Thể dục - Thể thao (0)
 • thông báo
  Hòa Bình 20 năm một chặn đường
  Dự báo thời tiết
  Thành phố:

  26oC

  Độ ẩm: 94%

  Tốc độ gió: 5 km/hkm/h

  Cập nhật lúc 04:00:00
  ngày 2022-07-03