Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận
STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trính yếu
1
Số 01-CT/TU 09/10/2020 Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tỉnh Hòa Bình theo Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư về giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.
2
Số 62 - CT/TU 30/07/2020 Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong công tác triển khai thực hiện phong trào “chung tay hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình”
3
Số 60 - CT/TU 03/07/2020 Chỉ thị của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh
4
Số 252-CT/TU 09/05/2019 Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với việc phát triển y, dược cổ truyền trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
5
Số 51 - CT/TU 04/03/2019 Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh đối với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen
6
Số 50 - CT/TU 04/01/2019 Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông
7
Số 49 - CT/TU 03/01/2019 Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên các cấp tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2019 - 2024
8
Số 43 - CT/TU 17/08/2018 Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
9
Số 42 - CT/TU 09/08/2018 Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
10
Số 31 - CT/TU 25/07/2017 Chỉ thị của BTV Tinht ủyvề tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở
Danh sách có 10/21 văn bản.
Số lượng kết quả:
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

27oC

Độ ẩm: 61%

Tốc độ gió: 17 km/hkm/h

Cập nhật lúc 14:30:00
ngày 2021-02-25