Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận
STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trính yếu
1
1620 - QĐ/TU 12/08/2020 Quyết định ban hành Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong xây dựng đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2020 - 2025
2
Số 47 - QĐ/TU 12/05/2020 Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử
3
Số 1524 - QĐ/TU 08/05/2020 Quyết định ban hành quy trình kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
4
Số 251/QĐ-UBND 30/01/2019 Quyết định về việc ban hành Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.
5
Số 31/QĐ-UBND 05/01/2019 Quyết định về việc xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2018 của các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
6
Số 3081/QĐ-UBND 28/12/2018 Quyết định về việc phê duyệt khoanh định khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.
7
Số 3015/QĐ-UBND 25/12/2018 Quyết định số 3015/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án “Bảo tồn, phát huy giá trị Di sản văn hóa mo Mường Hòa Bình, giai đoạn 2019-2025 và những năm thiếp theo”
8
Số 824 - QĐ/TU 11/04/2018 Quyết định về việc ban hành Đề án "Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu và định hướng dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2018 - 2025"
9
Số 588 - QĐ/TU 09/10/2017 Quyết định thành lập Tổ giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
10
Số 583 - QĐ/TU 04/10/2017 Quyết định về việc kiện toàn đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Danh sách có 10/47 văn bản.
Số lượng kết quả:
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

26oC

Độ ẩm: 61%

Tốc độ gió: 17 km/hkm/h

Cập nhật lúc 14:30:00
ngày 2021-02-25