Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận
STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trính yếu
1
05/2021/QĐ-UBND 22/03/2021 Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
2
1620 - QĐ/TU 12/08/2020 Quyết định ban hành Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong xây dựng đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2020 - 2025
3
Số 47 - QĐ/TU 12/05/2020 Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử
4
Số 1524 - QĐ/TU 08/05/2020 Quyết định ban hành quy trình kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
5
Số 251/QĐ-UBND 30/01/2019 Quyết định về việc ban hành Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.
6
Số 31/QĐ-UBND 05/01/2019 Quyết định về việc xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2018 của các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
7
Số 3081/QĐ-UBND 28/12/2018 Quyết định về việc phê duyệt khoanh định khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.
8
Số 3015/QĐ-UBND 25/12/2018 Quyết định số 3015/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án “Bảo tồn, phát huy giá trị Di sản văn hóa mo Mường Hòa Bình, giai đoạn 2019-2025 và những năm thiếp theo”
9
Số 824 - QĐ/TU 11/04/2018 Quyết định về việc ban hành Đề án "Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu và định hướng dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2018 - 2025"
10
Số 588 - QĐ/TU 09/10/2017 Quyết định thành lập Tổ giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Danh sách có 10/48 văn bản.
Số lượng kết quả:
Tất cả lĩnh vực
 • An ninh - Quốc phòng (8)
 • Nông thôn mới (12)
 • Bất động sản (5)
 • Pháp luật (6)
 • Bầu cử (4)
 • Quy hoạch (2)
 • Cải cách hành chính (36)
 • Tài chính (8)
 • Chỉ đạo điều hành (159)
 • Tài nguyên và Môi trường (4)
 • Chính sách xã hội (42)
 • Thi đua khen thưởng (6)
 • Cơ cấu tổ chức (30)
 • Thông báo (1)
 • Đại hội Đảng (10)
 • Thông tin đối ngoại (3)
 • Dân tộc (1)
 • Tiết kiệm Điện (1)
 • Dự án cải thiện nông nghiệp có tưới (2)
 • Tuyên truyền (14)
 • Giáo dục (19)
 • Ủy ban kiểm tra (7)
 • Giao thông vận tải (3)
 • Văn hóa (20)
 • Hành chính (4)
 • Viễn Thông - CNTT (5)
 • HĐTĐKT- NV (0)
 • Xây dựng (3)
 • Kiểm tra, giám sát (7)
 • Y tế (13)
 • Kinh tế xã hội (60)
 • Hoc tập và làm theo Bác (17)
 • Môi trường (5)
 • Thể dục - Thể thao (0)
 • thông báo
  Hòa Bình 20 năm một chặn đường
  Dự báo thời tiết
  Thành phố:

  28oC

  Độ ẩm: 84%

  Tốc độ gió: 21 km/hkm/h

  Cập nhật lúc 15:21:59
  ngày 2022-10-01