Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận
STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trính yếu
1
Số 251/QĐ-UBND 30/01/2019 Quyết định về việc ban hành Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.
2
Số 31/QĐ-UBND 05/01/2019 Quyết định về việc xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2018 của các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
3
Số 3081/QĐ-UBND 28/12/2018 Quyết định về việc phê duyệt khoanh định khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.
4
Số 3015/QĐ-UBND 25/12/2018 Quyết định số 3015/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án “Bảo tồn, phát huy giá trị Di sản văn hóa mo Mường Hòa Bình, giai đoạn 2019-2025 và những năm thiếp theo”
5
Số 824 - QĐ/TU 11/04/2018 Quyết định về việc ban hành Đề án "Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu và định hướng dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2018 - 2025"
6
Số 588 - QĐ/TU 09/10/2017 Quyết định thành lập Tổ giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
7
Số 583 - QĐ/TU 04/10/2017 Quyết định về việc kiện toàn đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020
8
Số 582 - QĐ/TU 03/10/2017 Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
9
Số 567 - QĐ/TU 30/08/2017 QĐ ban hành Quy định về chế độ học tập của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tỉnh Hòa Bình
10
Số 561 - BC/TU 24/08/2017 Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020”
Danh sách có 10/44 văn bản.
Số lượng kết quả:
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

19oC

Độ ẩm: 83%

Tốc độ gió: 4 km/hkm/h

Cập nhật lúc 22:30:00
ngày 2020-03-31