Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận
STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trính yếu
1
Số 04-NQ/ĐH 03/10/2020 Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025
2
Số 27 - NQ/TU 30/07/2020 Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển bền vững rừng sản xuất tỉnh Hòa Bình đến năm 2025, định hướng đến 2030
3
số 26 - NQ/TU 13/05/2020 Nghị quyết về triệu tập Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
4
Số 23 - NQ/TU 06/12/2018 Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019
5
Số 22-NQ/TU 07/11/2018 Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc trong tình hình mới”.
6
Số 15 - NQ/TU 25/07/2017 Nghị quyết của BCH đảng bộ tỉnh về phát triển chăn nuôi bền vững trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2017-2025, định hướng đến năm 2030
7
Số 14- NQ/TU 22/06/2017 Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển Khu du lịch hồ Hòa Bình thành Khu du lịch quốc gia
8
Số 13- NQ/TU 29/05/2017 Nghị quyết của BCH đảng bộ Tỉnh về xây dựng, củng cố và phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã đến năm 2020, định hướng đến năm 2025
9
34/2016/NQ-HĐND 07/12/2016 Nghị quyết quy định chức danh, số lượng và mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách, khoán kinh phí hoạt động của một số tổ chức ở cấp xã, xóm, tổ dân phố
10
Số: 40/2016/NQ-HĐND 07/12/2016 Nghị quyết Ban hành Quy định danh mục chi tiết, mức thu, miễn, giảm và tỷ lệ phần trăm (%) trích, nộp những khoản phí, lệ phí
Danh sách có 10/23 văn bản.
Số lượng kết quả:
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

21oC

Độ ẩm: 49%

Tốc độ gió: 8 km/hkm/h

Cập nhật lúc 16:00:00
ngày 2021-01-20