Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận
STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trính yếu
1
Số 23 - NQ/TU 06/12/2018 Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019
2
Số 22-NQ/TU 07/11/2018 Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc trong tình hình mới”.
3
Số 15 - NQ/TU 25/07/2017 Nghị quyết của BCH đảng bộ tỉnh về phát triển chăn nuôi bền vững trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2017-2025, định hướng đến năm 2030
4
Số 14- NQ/TU 22/06/2017 Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển Khu du lịch hồ Hòa Bình thành Khu du lịch quốc gia
5
Số 13- NQ/TU 29/05/2017 Nghị quyết của BCH đảng bộ Tỉnh về xây dựng, củng cố và phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã đến năm 2020, định hướng đến năm 2025
6
34/2016/NQ-HĐND 07/12/2016 Nghị quyết quy định chức danh, số lượng và mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách, khoán kinh phí hoạt động của một số tổ chức ở cấp xã, xóm, tổ dân phố
7
Số: 40/2016/NQ-HĐND 07/12/2016 Nghị quyết Ban hành Quy định danh mục chi tiết, mức thu, miễn, giảm và tỷ lệ phần trăm (%) trích, nộp những khoản phí, lệ phí
8
33/2016/NQ-HĐND 06/12/2016 Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Hòa Bình
9
Số: 27/2016/NQ-HĐND 05/12/2016 Nghị quyết Ban hành Quy định tỷ lệ phần trăm (%) điều tiết nguồn thu giữa các cấp thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2017 - 2020
10
Số: 28/2016/NQ-HĐND 05/12/2016 Nghị quyết Ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách địa phương thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2017 - 2020
Danh sách có 10/20 văn bản.
Số lượng kết quả:
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

24oC

Độ ẩm: 74%

Tốc độ gió: 5 km/hkm/h

Cập nhật lúc 08:00:00
ngày 2019-10-19