Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận
STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trính yếu
1
Số 16/CT-TTg 14/06/2021 Chỉ thị về đảm bảo việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động
2
Số 01-CT/TW 09/03/2021 Chỉ thị của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
3
Số 05/CT-TTg 01/03/2019 Chỉ thị về việc tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt
4
Số 32/CT-TTg 05/12/2018 Chỉ thị tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) tại khu dân cư
5
Số 33/CT-TTg 05/12/2018 Chỉ thị về tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù
6
Số: 39/CT-TTg 24/10/2017 Chỉ thị về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ.
7
Số: 34/CT-TTg 07/08/2017 Chỉ thị về việc tăng cường tiết kiệm điện
8
01/CT - TTg 06/01/2017 Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020
9
02/ CT - TTg 06/01/2017 Chỉ thị về việc đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế
10
Số: 26/CT-TTg 05/09/2016 Chỉ thị về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp
Danh sách có 10/14 văn bản.
Số lượng kết quả:
Tất cả lĩnh vực
 • An ninh - Quốc phòng (7)
 • Nông thôn mới (5)
 • Bất động sản (5)
 • Pháp luật (5)
 • Bầu cử (4)
 • Quy hoạch (2)
 • Cải cách hành chính (33)
 • Tài chính (8)
 • Chỉ đạo điều hành (98)
 • Tài nguyên và Môi trường (4)
 • Chính sách xã hội (36)
 • Thi đua khen thưởng (4)
 • Cơ cấu tổ chức (23)
 • Thông báo (1)
 • Đại hội Đảng (10)
 • Thông tin đối ngoại (3)
 • Dân tộc (1)
 • Tiết kiệm Điện (1)
 • Dự án cải thiện nông nghiệp có tưới (2)
 • Tuyên truyền (14)
 • Giáo dục (13)
 • Ủy ban kiểm tra (7)
 • Giao thông vận tải (3)
 • Văn hóa (18)
 • Hành chính (4)
 • Viễn Thông - CNTT (5)
 • HĐTĐKT- NV (0)
 • Xây dựng (3)
 • Kiểm tra, giám sát (4)
 • Y tế (6)
 • Kinh tế xã hội (53)
 • Hoc tập và làm theo Bác (17)
 • Môi trường (3)
 • Thể dục - Thể thao (0)
 • thông báo
  Hòa Bình 20 năm một chặn đường
  Dự báo thời tiết
  Thành phố:

  25oC

  Độ ẩm: 100%

  Tốc độ gió: 5 km/hkm/h

  Cập nhật lúc 19:00:00
  ngày 2021-09-26