Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận
STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trính yếu
1
Số 05/CT-TTg 01/03/2019 Chỉ thị về việc tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt
2
Số 32/CT-TTg 05/12/2018 Chỉ thị tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) tại khu dân cư
3
Số 33/CT-TTg 05/12/2018 Chỉ thị về tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù
4
Số: 39/CT-TTg 24/10/2017 Chỉ thị về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ.
5
Số: 34/CT-TTg 07/08/2017 Chỉ thị về việc tăng cường tiết kiệm điện
6
01/CT - TTg 06/01/2017 Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020
7
02/ CT - TTg 06/01/2017 Chỉ thị về việc đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế
8
Số: 26/CT-TTg 05/09/2016 Chỉ thị về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp
9
Số: 25/CT-TTg 31/08/2016 Chỉ thị về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường
10
Số: 18/CT-TTg 19/05/2016 Chỉ thị Về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2016 và kế hoạch 05 năm (2016-2020) theo nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
Danh sách có 10/12 văn bản.
Số lượng kết quả:
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

21oC

Độ ẩm: 49%

Tốc độ gió: 8 km/hkm/h

Cập nhật lúc 16:00:00
ngày 2021-01-20