Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận
STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trính yếu
1
Số: 39/CT-TTg 24/10/2017 Chỉ thị về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ.
2
Số: 34/CT-TTg 07/08/2017 Chỉ thị về việc tăng cường tiết kiệm điện
3
01/CT - TTg 06/01/2017 Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020
4
02/ CT - TTg 06/01/2017 Chỉ thị về việc đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế
5
Số: 26/CT-TTg 05/09/2016 Chỉ thị về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp
6
Số: 25/CT-TTg 31/08/2016 Chỉ thị về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường
7
Số: 18/CT-TTg 19/05/2016 Chỉ thị Về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2016 và kế hoạch 05 năm (2016-2020) theo nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
8
Số 05-CT/TW 15/05/2016 Chỉ thị của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
9
Số 51-CT/TW 04/01/2016 Chỉ thị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Danh sách có 9/9 văn bản.
Số lượng kết quả:
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

30oC

Độ ẩm: 66%

Tốc độ gió: 9 km/hkm/h

Cập nhật lúc 12:00:00
ngày 2018-11-21