Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận
STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trính yếu
1
Số 689/QĐ-TTg 08/06/2022 Quyết định Thủ tướng Chính phủ ngày 8/6/2022 phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025”.
2
Số 687/QĐ-TTg 07/06/2022 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam
3
Số 677/QĐ-TTg 03/06/2022 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021 - 2030”
4
Số 667/QĐ-TTg 02/06/2022 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021 – 2030
5
Số 654/QĐ-TTg 30/05/2022 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển bưu chính đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030
6
Số 654/QĐ-TTg 30/05/2022 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển bưu chính đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030
7
Số 645/QĐ-TTg 27/05/2022 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch quốc gia ứng phó thảm họa động đất, sóng thần.
8
Số 587/QĐ-TTg 18/05/2022 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 – 2025.
9
Số 560/QĐ-TTg 18/05/2022 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
10
Số 569/QĐ-TTg 11/05/2022 Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030.
Danh sách có 10/36 văn bản.
Số lượng kết quả:
Tất cả lĩnh vực
 • An ninh - Quốc phòng (8)
 • Nông thôn mới (12)
 • Bất động sản (5)
 • Pháp luật (6)
 • Bầu cử (4)
 • Quy hoạch (2)
 • Cải cách hành chính (36)
 • Tài chính (8)
 • Chỉ đạo điều hành (159)
 • Tài nguyên và Môi trường (4)
 • Chính sách xã hội (42)
 • Thi đua khen thưởng (6)
 • Cơ cấu tổ chức (30)
 • Thông báo (1)
 • Đại hội Đảng (10)
 • Thông tin đối ngoại (3)
 • Dân tộc (1)
 • Tiết kiệm Điện (1)
 • Dự án cải thiện nông nghiệp có tưới (2)
 • Tuyên truyền (14)
 • Giáo dục (19)
 • Ủy ban kiểm tra (7)
 • Giao thông vận tải (3)
 • Văn hóa (20)
 • Hành chính (4)
 • Viễn Thông - CNTT (5)
 • HĐTĐKT- NV (0)
 • Xây dựng (3)
 • Kiểm tra, giám sát (7)
 • Y tế (13)
 • Kinh tế xã hội (60)
 • Hoc tập và làm theo Bác (17)
 • Môi trường (5)
 • Thể dục - Thể thao (0)
 • thông báo
  Hòa Bình 20 năm một chặn đường
  Dự báo thời tiết
  Thành phố:

  28oC

  Độ ẩm: 84%

  Tốc độ gió: 21 km/hkm/h

  Cập nhật lúc 15:21:59
  ngày 2022-10-01