Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận
STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trính yếu
1
Số 321/QĐ-TTg 08/03/2022 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Quy định tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025
2
Số 319/QĐ-TTg 08/03/2022 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025
3
Số 318/QĐ-TTg 08/03/2022 Quyết định ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025
4
320/QĐ-TTg 08/03/2022 Quyết định Ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới; quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025
5
Số 311/QĐ-TTg 05/03/2022 Quyết định phê duyệt Chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2022 - 2030”
6
Số 263/QĐ-TTg 22/02/2022 Quyết định phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025
7
Số 23-QĐ/TW 30/07/2021 Quyết định của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị
8
Số 223/QĐ-TTg 22/02/2019 Quyết định phê duyệt Đề án “Tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng tài năng thể thao và nhân lực thể thao thành tích cao đến năm 2035”.
9
Số 213/QĐ-TTg 21/02/2019 Quyết định về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019.
10
Số 219/QĐ-TTg 21/02/2019 Quyết định về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo
Danh sách có 10/24 văn bản.
Số lượng kết quả:
Tất cả lĩnh vực
 • An ninh - Quốc phòng (7)
 • Nông thôn mới (11)
 • Bất động sản (5)
 • Pháp luật (5)
 • Bầu cử (4)
 • Quy hoạch (2)
 • Cải cách hành chính (35)
 • Tài chính (8)
 • Chỉ đạo điều hành (132)
 • Tài nguyên và Môi trường (4)
 • Chính sách xã hội (39)
 • Thi đua khen thưởng (5)
 • Cơ cấu tổ chức (27)
 • Thông báo (1)
 • Đại hội Đảng (10)
 • Thông tin đối ngoại (3)
 • Dân tộc (1)
 • Tiết kiệm Điện (1)
 • Dự án cải thiện nông nghiệp có tưới (2)
 • Tuyên truyền (14)
 • Giáo dục (16)
 • Ủy ban kiểm tra (7)
 • Giao thông vận tải (3)
 • Văn hóa (19)
 • Hành chính (4)
 • Viễn Thông - CNTT (5)
 • HĐTĐKT- NV (0)
 • Xây dựng (3)
 • Kiểm tra, giám sát (6)
 • Y tế (11)
 • Kinh tế xã hội (55)
 • Hoc tập và làm theo Bác (17)
 • Môi trường (5)
 • Thể dục - Thể thao (0)
 • Hòa Bình 20 năm một chặn đường
  Dự báo thời tiết
  Thành phố:

  27oC

  Độ ẩm: 94%

  Tốc độ gió: 15 km/hkm/h

  Cập nhật lúc 23:00:00
  ngày 2022-05-25