Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận
STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trính yếu
1
Số 69/QĐ-TTg 15/01/2019 Quyết định phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đại học giai đoạn 2019-2025
2
Số 1677/QĐ-TTg 03/12/2018 Quyết định phê duyệt Đề án phát triển Giáo dục mầm non giai đoạn 2018 - 2025.
3
Số: 1665/QĐ-TTg 30/10/2017 Quyết định về việc phê duyệt đề án"hỗ trợ học sinh,sinh viên khởi nghiệp đến 2015"
4
Số: 99-QĐ/TW 03/10/2017 Quyết định ban hành hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.
5
Số : 12/2017/QĐ - TTg 22/04/2017 Quyết định ban hành qui định nguyên tắc, tiêu chs, định mức phân bổ ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới
6
54/2016/QĐ- TTg 19/12/2016 Quyết định ban hành chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã.
7
Số: 52/2016/QĐ-TTg 06/12/2016 Quyết định ban hành qui chế hoạt động thông tin cơ sở
8
Số: 2185/QĐ-TTg 14/11/2016 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch tổng thể triển khai cơ chế một cửa quốc gia và cơ chế một cửa asean giai đoạn 2016 - 2020
9
Số 49/2016/QĐ - TTg 01/11/2016 Quyết định ban hành quy chế quản lý rừng sản xuất
10
Số: 1730/QĐ-TTg 05/09/2016 Quyết định về việc ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Cà nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016-2020
Danh sách có 10/14 văn bản.
Số lượng kết quả:
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

13oC

Độ ẩm: 72%

Tốc độ gió: 4 km/hkm/h

Cập nhật lúc 23:30:00
ngày 2019-01-22