Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận
STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trính yếu
1
Số 223/QĐ-TTg 22/02/2019 Quyết định phê duyệt Đề án “Tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng tài năng thể thao và nhân lực thể thao thành tích cao đến năm 2035”.
2
Số 213/QĐ-TTg 21/02/2019 Quyết định về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019.
3
Số 219/QĐ-TTg 21/02/2019 Quyết định về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo
4
Số 69/QĐ-TTg 15/01/2019 Quyết định phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đại học giai đoạn 2019-2025
5
Số 1677/QĐ-TTg 03/12/2018 Quyết định phê duyệt Đề án phát triển Giáo dục mầm non giai đoạn 2018 - 2025.
6
Số: 1665/QĐ-TTg 30/10/2017 Quyết định về việc phê duyệt đề án"hỗ trợ học sinh,sinh viên khởi nghiệp đến 2015"
7
Số: 99-QĐ/TW 03/10/2017 Quyết định ban hành hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.
8
Số : 12/2017/QĐ - TTg 22/04/2017 Quyết định ban hành qui định nguyên tắc, tiêu chs, định mức phân bổ ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới
9
54/2016/QĐ- TTg 19/12/2016 Quyết định ban hành chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã.
10
Số: 52/2016/QĐ-TTg 06/12/2016 Quyết định ban hành qui chế hoạt động thông tin cơ sở
Danh sách có 10/17 văn bản.
Số lượng kết quả:
Tất cả lĩnh vực
 • An ninh - Quốc phòng (7)
 • Nông thôn mới (5)
 • Bất động sản (5)
 • Pháp luật (5)
 • Bầu cử (4)
 • Quy hoạch (2)
 • Cải cách hành chính (33)
 • Tài chính (8)
 • Chỉ đạo điều hành (98)
 • Tài nguyên và Môi trường (4)
 • Chính sách xã hội (36)
 • Thi đua khen thưởng (4)
 • Cơ cấu tổ chức (23)
 • Thông báo (1)
 • Đại hội Đảng (10)
 • Thông tin đối ngoại (3)
 • Dân tộc (1)
 • Tiết kiệm Điện (1)
 • Dự án cải thiện nông nghiệp có tưới (2)
 • Tuyên truyền (14)
 • Giáo dục (13)
 • Ủy ban kiểm tra (7)
 • Giao thông vận tải (3)
 • Văn hóa (18)
 • Hành chính (4)
 • Viễn Thông - CNTT (5)
 • HĐTĐKT- NV (0)
 • Xây dựng (3)
 • Kiểm tra, giám sát (4)
 • Y tế (6)
 • Kinh tế xã hội (53)
 • Hoc tập và làm theo Bác (17)
 • Môi trường (3)
 • Thể dục - Thể thao (0)
 • thông báo
  Hòa Bình 20 năm một chặn đường
  Dự báo thời tiết
  Thành phố:

  26oC

  Độ ẩm: 65%

  Tốc độ gió: 2 km/hkm/h

  Cập nhật lúc 19:30:00
  ngày 2021-10-27