Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận
STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trính yếu
1
Số 22-NQ/TU 07/11/2018 Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc trong tình hình mới”.
2
Số 491 - BC/TU 28/08/2018 Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới
3
Số 23 - QĐi/TU 28/08/2018 Quy định chế độ báo cáo về tình hình dư luận xã hội
4
Số 22 - QĐi/TU 22/08/2018 Quy định chế độ báo cáo Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy về công tác văn thư, lưu trữ
5
Số 43 - CT/TU 17/08/2018 Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
6
Số 21 - QĐi/TU 17/08/2018 Quy định về xây dựng Chương trình trọng tâm công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Chương trình trọng tâm công tác năm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy
7
Số 42 - CT/TU 09/08/2018 Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
8
Số 20 - QĐi/TU 01/08/2018 Quy định về việc gửi, nhận văn bản điện tử của Tỉnh ủy
9
Số 19 - QĐi/TU 27/07/2018 Quy định về thực hiện một số chế độ chi hoạt động của Tỉnh ủy theo Quy định số 09-QĐ/VPTW, ngày 22/9/2017 của Văn phòng Trung ương Đảng
10
Số 174 - KL/TU 12/07/2018 Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 11/5/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về huy động các nguồn lực xây dựng vùng Trung tâm huyện Lương Sơn trở thành đô thị loại IV tạo tiền đề để sớm thành lập thị xã Lương Sơn
Danh sách có 10/287 văn bản.
Số lượng kết quả:
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

29oC

Độ ẩm: 70%

Tốc độ gió: 9 km/hkm/h

Cập nhật lúc 12:30:00
ngày 2018-11-21