Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận
STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trính yếu
1
Số 12-ĐA/TU 22/07/2022 Đề án phát triển Báo Hòa Bình đến năm 2030 là cơ quan báo chí, truyền thông đa loại hình, đa phương tiện, đa nền tảng, tích hợp số, theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại
2
Số 267-KL/TU 20/07/2022 Kết luận của BCH Đảng bộ tỉnh về sơ kết 05 năm thực hiện Chương trình hành động số 13 - CTr/TU ngày 19/7/2017 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững
3
Số 152/NQ-HĐND 15/07/2022 Nghị quyết của HĐND tỉnh về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2030
4
Số 25-CT/TU 06/07/2022 Chỉ thị của BTV Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong việc phòng chống oan sai và bỏ lọt tội phạm khi điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc hình sự trên địa bàn tỉnh
5
Số 69-QĐ/TW 06/07/2022 Quy định về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm
6
Số 11-ĐA/TU 30/06/2022 Đề án của BTV Tỉnh uỷ về xây dựng Trường Chính trị tỉnh Hòa Bình đạt các tiêu chí Trường Chính trị chuẩn mức 1 vào năm 2026
7
Số 130/2022/NQ-HĐND 28/06/2022 Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng từ ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
8
Số 131/NQ-HĐND 28/06/2022 Nghị quyết của HĐND tỉnh về Kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011-2025 thực hiện 03 Chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
9
Số 132/NQ-HĐND 28/06/2022 Nghị quyết HĐND tỉnh khóa XVII, kỳ họp thứ 07 về Kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương năm 2022 thực hiện 03 Chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
10
Số 12-NQ/TU 27/06/2022 Nghị quyết của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng “Xã, thị trấn điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; xây dựng thí điểm “Phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị”
Danh sách có 10/524 văn bản.
Số lượng kết quả:
Tất cả lĩnh vực
 • An ninh - Quốc phòng (8)
 • Nông thôn mới (12)
 • Bất động sản (5)
 • Pháp luật (6)
 • Bầu cử (4)
 • Quy hoạch (2)
 • Cải cách hành chính (36)
 • Tài chính (8)
 • Chỉ đạo điều hành (159)
 • Tài nguyên và Môi trường (4)
 • Chính sách xã hội (42)
 • Thi đua khen thưởng (6)
 • Cơ cấu tổ chức (30)
 • Thông báo (1)
 • Đại hội Đảng (10)
 • Thông tin đối ngoại (3)
 • Dân tộc (1)
 • Tiết kiệm Điện (1)
 • Dự án cải thiện nông nghiệp có tưới (2)
 • Tuyên truyền (14)
 • Giáo dục (19)
 • Ủy ban kiểm tra (7)
 • Giao thông vận tải (3)
 • Văn hóa (20)
 • Hành chính (4)
 • Viễn Thông - CNTT (5)
 • HĐTĐKT- NV (0)
 • Xây dựng (3)
 • Kiểm tra, giám sát (7)
 • Y tế (13)
 • Kinh tế xã hội (60)
 • Hoc tập và làm theo Bác (17)
 • Môi trường (5)
 • Thể dục - Thể thao (0)
 • thông báo
  Hòa Bình 20 năm một chặn đường
  Dự báo thời tiết
  Thành phố:

  28oC

  Độ ẩm: 84%

  Tốc độ gió: 21 km/hkm/h

  Cập nhật lúc 15:21:59
  ngày 2022-10-01