Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận
STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trính yếu
1
Số 10-CT/TU 13/07/2021 Chỉ thị của BTV Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2022-2027
2
Số 210-KL/TU 08/07/2021 Kết luận của BTV Tỉnh ủy về sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 2/2/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh
3
Số 08-QĐ/TU 28/06/2021 Quy định về tổ chức và hoạt động của các Đoàn Kiểm tra, Đoàn Giám sát của BTV Tỉnh ủy, các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy
4
Số 187-KL/TU 25/06/2021 Kết luận của BTV Tỉnh ủy về tổng kết 05 năm thực hiện Kế hoạch số 22-KH/TU, ngày 11/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở
5
Số 182-KL/TU 15/06/2021 Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả 05 năm thực hiện Kế hoạch số 57-KH/TU, ngày 20/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về thực hiện Kết luận số 06-KL/TW, ngày 01/9/2016 của Ban Bí thư khóa XII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư khóa IX về đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”.
6
Số 16/CT-TTg 14/06/2021 Chỉ thị về đảm bảo việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động
7
Số 02-NQ/TU 31/05/2021 Nghị quyết của BTV Tỉnh ủy về tạo nguồn thu và tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2021 - 2025
8
Số 09-CT/TU 21/05/2021 Chỉ thị của BTV Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng giáo dục trong các trường phổ thông Dân tộc nội trú nhằm tạo nguồn nhân lực chất lượng cao là người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2025
9
Số 01-KL/TW 18/05/2021 Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
10
Số 175-KL/TU 18/05/2021 Kết luận của BTV Tỉnh ủy về tổng kết 05 năm thực hiện Kết luận số 19-KL/TU, ngày 04/02/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 59-CT/TW, ngày 15/12/2000 của Bộ Chính trị khóa VIII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, giai đoạn 2016 - 2020
Danh sách có 10/403 văn bản.
Số lượng kết quả:
Tất cả lĩnh vực
 • An ninh - Quốc phòng (7)
 • Nông thôn mới (5)
 • Bất động sản (5)
 • Pháp luật (5)
 • Bầu cử (4)
 • Quy hoạch (2)
 • Cải cách hành chính (33)
 • Tài chính (8)
 • Chỉ đạo điều hành (95)
 • Tài nguyên và Môi trường (4)
 • Chính sách xã hội (36)
 • Thi đua khen thưởng (4)
 • Cơ cấu tổ chức (23)
 • Thông báo (1)
 • Đại hội Đảng (10)
 • Thông tin đối ngoại (3)
 • Dân tộc (1)
 • Tiết kiệm Điện (1)
 • Dự án cải thiện nông nghiệp có tưới (2)
 • Tuyên truyền (14)
 • Giáo dục (13)
 • Ủy ban kiểm tra (7)
 • Giao thông vận tải (3)
 • Văn hóa (18)
 • Hành chính (4)
 • Viễn Thông - CNTT (5)
 • HĐTĐKT- NV (0)
 • Xây dựng (3)
 • Kiểm tra, giám sát (4)
 • Y tế (6)
 • Kinh tế xã hội (52)
 • Hoc tập và làm theo Bác (15)
 • Môi trường (3)
 • Thể dục - Thể thao (0)
 • Hòa Bình 20 năm một chặn đường
  Dự báo thời tiết
  Thành phố:

  26oC

  Độ ẩm: 100%

  Tốc độ gió: 11 km/hkm/h

  Cập nhật lúc 04:30:00
  ngày 2021-08-01