Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận
STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trính yếu
1
Số 06-CTr/TU 31/08/2021 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thức XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
2
Số 46-KH/TU 20/08/2021 Kế hoạch học tập, triển khai thực hiện Chuyên đề toàn khoá nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”
3
Số 57-KH/BTGTW 20/08/2021 Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị "về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
4
Số 218-KL/TU 13/08/2021 về tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 232-QĐ/TU, ngày 09/6/2016 và Quyết định số 367-QĐ/TU, ngày 06/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quy định về việc tiếp xúc, đối thoại với nhân dân và Quy định về trách nhiệm tiếp thu góp ý của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp theo Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị
5
Số 01-ĐA/TU 06/08/2021 Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nông dân các cấp trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm góp phần xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
6
Số 03-NQ/TU 30/07/2021 Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
7
Số 10-CT/TU 13/07/2021 Chỉ thị của BTV Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2022-2027
8
Số 210-KL/TU 08/07/2021 Kết luận của BTV Tỉnh ủy về sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 2/2/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh
9
Số 08-QĐ/TU 28/06/2021 Quy định về tổ chức và hoạt động của các Đoàn Kiểm tra, Đoàn Giám sát của BTV Tỉnh ủy, các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy
10
Số 187-KL/TU 25/06/2021 Kết luận của BTV Tỉnh ủy về tổng kết 05 năm thực hiện Kế hoạch số 22-KH/TU, ngày 11/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở
Danh sách có 10/409 văn bản.
Số lượng kết quả:
Tất cả lĩnh vực
 • An ninh - Quốc phòng (7)
 • Nông thôn mới (5)
 • Bất động sản (5)
 • Pháp luật (5)
 • Bầu cử (4)
 • Quy hoạch (2)
 • Cải cách hành chính (33)
 • Tài chính (8)
 • Chỉ đạo điều hành (98)
 • Tài nguyên và Môi trường (4)
 • Chính sách xã hội (36)
 • Thi đua khen thưởng (4)
 • Cơ cấu tổ chức (23)
 • Thông báo (1)
 • Đại hội Đảng (10)
 • Thông tin đối ngoại (3)
 • Dân tộc (1)
 • Tiết kiệm Điện (1)
 • Dự án cải thiện nông nghiệp có tưới (2)
 • Tuyên truyền (14)
 • Giáo dục (13)
 • Ủy ban kiểm tra (7)
 • Giao thông vận tải (3)
 • Văn hóa (18)
 • Hành chính (4)
 • Viễn Thông - CNTT (5)
 • HĐTĐKT- NV (0)
 • Xây dựng (3)
 • Kiểm tra, giám sát (4)
 • Y tế (6)
 • Kinh tế xã hội (53)
 • Hoc tập và làm theo Bác (17)
 • Môi trường (3)
 • Thể dục - Thể thao (0)
 • thông báo
  Hòa Bình 20 năm một chặn đường
  Dự báo thời tiết
  Thành phố:

  25oC

  Độ ẩm: 69%

  Tốc độ gió: 4 km/hkm/h

  Cập nhật lúc 20:00:00
  ngày 2021-10-27