Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận
STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trính yếu
1
Số 855-BC/TU 09/06/2020 Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW, ngày 5/2/2015 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội
2
Số 856-BC/TU 09/06/2020 Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư về chống sự sâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội
3
Số 313 - KL/TU 29/05/2020 Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả 15 năm thực hiện Kết luận số 413-KL/TU, ngày 24/01/2005 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng, củng cố và phát triển trung tâm học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn
4
Số 311 - KL/TU 14/05/2020 Kết luận của BCH Đảng bộ tỉnh về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU và Đề án ban hành kèm theo Quyết định số 387-QĐ/TU, ngày 28/12/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh
5
số 26 - NQ/TU 13/05/2020 Nghị quyết về triệu tập Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
6
Số 47 - QĐ/TU 12/05/2020 Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử
7
Số 1524 - QĐ/TU 08/05/2020 Quyết định ban hành quy trình kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
8
Số 11-QC/TU 20/04/2020 Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh với các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có tổ chức đảng thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh
9
Số 303 - KL/TU 15/04/2020 Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ưu tiên bố trí nguồn vốn đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án đường nối từ Quốc lộ 6 với đường Chi Lăng, thành phố Hòa Bình và dự án xây dựng cầu Hòa Bình 2, thành phố Hòa Bình.
10
Số 269-KH/TU 13/03/2020 Kế hoạch thực hiện Thông báo số 160-TB/TW của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội
Danh sách có 10/339 văn bản.
Số lượng kết quả:
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

32oC

Độ ẩm: 67%

Tốc độ gió: 9 km/hkm/h

Cập nhật lúc 10:00:00
ngày 2020-07-05