Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận
STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trính yếu
1
Số 257-KL/TU 24/05/2022 Kết luận của BTV Tỉnh ủy về tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 402-QĐ/TU, ngày 13/2/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ban hành Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận chính quyền các cấp tỉnh Hòa Bình trong tình hình mới”
2
Số 35-KL/TW 05/05/2022 Kết luận của Bộ Chính trị về chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở
3
Số 34-KL/TW 18/04/2022 Kết luận của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030
4
Số 23-CT/TU 30/03/2022 Chỉ thị của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu và quản lý thu ngân sách Nhà nước năm 2022
5
Số 321/QĐ-TTg 08/03/2022 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Quy định tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025
6
Số 319/QĐ-TTg 08/03/2022 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025
7
Số 318/QĐ-TTg 08/03/2022 Quyết định ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025
8
320/QĐ-TTg 08/03/2022 Quyết định Ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới; quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025
9
Số 311/QĐ-TTg 05/03/2022 Quyết định phê duyệt Chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2022 - 2030”
10
Số 20-CT/TU 04/03/2022 Chỉ thị của BTV Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội công đoàn các cấp tỉnh Hòa Bình, tiến tới Đại hội công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028
Danh sách có 10/474 văn bản.
Số lượng kết quả:
Tất cả lĩnh vực
 • An ninh - Quốc phòng (7)
 • Nông thôn mới (11)
 • Bất động sản (5)
 • Pháp luật (5)
 • Bầu cử (4)
 • Quy hoạch (2)
 • Cải cách hành chính (35)
 • Tài chính (8)
 • Chỉ đạo điều hành (132)
 • Tài nguyên và Môi trường (4)
 • Chính sách xã hội (39)
 • Thi đua khen thưởng (5)
 • Cơ cấu tổ chức (27)
 • Thông báo (1)
 • Đại hội Đảng (10)
 • Thông tin đối ngoại (3)
 • Dân tộc (1)
 • Tiết kiệm Điện (1)
 • Dự án cải thiện nông nghiệp có tưới (2)
 • Tuyên truyền (14)
 • Giáo dục (16)
 • Ủy ban kiểm tra (7)
 • Giao thông vận tải (3)
 • Văn hóa (19)
 • Hành chính (4)
 • Viễn Thông - CNTT (5)
 • HĐTĐKT- NV (0)
 • Xây dựng (3)
 • Kiểm tra, giám sát (6)
 • Y tế (11)
 • Kinh tế xã hội (55)
 • Hoc tập và làm theo Bác (17)
 • Môi trường (5)
 • Thể dục - Thể thao (0)
 • Hòa Bình 20 năm một chặn đường
  Dự báo thời tiết
  Thành phố:

  27oC

  Độ ẩm: 94%

  Tốc độ gió: 15 km/hkm/h

  Cập nhật lúc 23:00:00
  ngày 2022-05-25