FE_Calendar

Lịch công tác tuần
Tuần Năm
Thời gian Nội dung công việc Thành phần Ðịa điểm Chủ trì CQ chuẩn bị
Thứ hai
(24/02/2020)
           
Thứ ba
(25/02/2020)
           
Thứ tư
(26/02/2020)
           
Thứ năm
(27/02/2020)
           
Thứ sáu
(28/02/2020)
           
Thứ bảy
(29/02/2020)
           
Chủ nhật
(01/03/2020)