FE_Calendar

Lịch công tác tuần
Tuần Năm
Thời gian Nội dung công việc Thành phần Ðịa điểm Chủ trì CQ chuẩn bị
Thứ hai
(14/10/2019)
           
Thứ ba
(15/10/2019)
           
Thứ tư
(16/10/2019)
           
Thứ năm
(17/10/2019)
           
Thứ sáu
(18/10/2019)
           
Thứ bảy
(19/10/2019)
           
Chủ nhật
(20/10/2019)