FE_Calendar

Lịch công tác tuần
Tuần Năm
Thời gian Nội dung công việc Thành phần Ðịa điểm Chủ trì CQ chuẩn bị
Thứ hai
(30/03/2020)
           
Thứ ba
(31/03/2020)
           
Thứ tư
(01/04/2020)
           
Thứ năm
(02/04/2020)
           
Thứ sáu
(03/04/2020)
           
Thứ bảy
(04/04/2020)
           
Chủ nhật
(05/04/2020)