FE_Calendar

Lịch công tác tuần
Tuần Năm
Thời gian Nội dung công việc Thành phần Ðịa điểm Chủ trì CQ chuẩn bị
Thứ hai
(22/04/2019)
           
Thứ ba
(23/04/2019)
           
Thứ tư
(24/04/2019)
           
Thứ năm
(25/04/2019)
           
Thứ sáu
(26/04/2019)
           
Thứ bảy
(27/04/2019)
           
Chủ nhật
(28/04/2019)