FE_Calendar

Lịch công tác tuần
Tuần Năm
Thời gian Nội dung công việc Thành phần Ðịa điểm Chủ trì CQ chuẩn bị
Thứ hai
(17/06/2019)
           
Thứ ba
(18/06/2019)
           
Thứ tư
(19/06/2019)
           
Thứ năm
(20/06/2019)
           
Thứ sáu
(21/06/2019)
           
Thứ bảy
(22/06/2019)
           
Chủ nhật
(23/06/2019)