FE_Calendar

Lịch công tác tuần
Tuần Năm
Thời gian Nội dung công việc Thành phần Ðịa điểm Chủ trì CQ chuẩn bị
Thứ hai
(06/07/2020)
           
Thứ ba
(07/07/2020)
           
Thứ tư
(08/07/2020)
           
Thứ năm
(09/07/2020)
           
Thứ sáu
(10/07/2020)
           
Thứ bảy
(11/07/2020)
           
Chủ nhật
(12/07/2020)