FE_Calendar

Lịch công tác tuần
Tuần Năm
Thời gian Nội dung công việc Thành phần Ðịa điểm Chủ trì CQ chuẩn bị
Thứ hai
(09/12/2019)
           
Thứ ba
(10/12/2019)
           
Thứ tư
(11/12/2019)
           
Thứ năm
(12/12/2019)
           
Thứ sáu
(13/12/2019)
           
Thứ bảy
(14/12/2019)
           
Chủ nhật
(15/12/2019)