FE_Calendar

Lịch công tác tuần
Tuần Năm
Thời gian Nội dung công việc Thành phần Ðịa điểm Chủ trì CQ chuẩn bị
Thứ hai
(05/04/2021)
           
Thứ ba
(06/04/2021)
           
Thứ tư
(07/04/2021)
           
Thứ năm
(08/04/2021)
           
Thứ sáu
(09/04/2021)
           
Thứ bảy
(10/04/2021)
           
Chủ nhật
(11/04/2021)