FE_Calendar

Lịch công tác tuần
Tuần Năm
Thời gian Nội dung công việc Thành phần Ðịa điểm Chủ trì CQ chuẩn bị
Thứ hai
(28/09/2020)
           
Thứ ba
(29/09/2020)
           
Thứ tư
(30/09/2020)
           
Thứ năm
(01/10/2020)
           
Thứ sáu
(02/10/2020)
           
Thứ bảy
(03/10/2020)
           
Chủ nhật
(04/10/2020)