FE_Calendar

Lịch công tác tuần
Tuần Năm
Thời gian Nội dung công việc Thành phần Ðịa điểm Chủ trì CQ chuẩn bị
Thứ hai
(19/08/2019)
           
Thứ ba
(20/08/2019)
           
Thứ tư
(21/08/2019)
           
Thứ năm
(22/08/2019)
           
Thứ sáu
(23/08/2019)
           
Thứ bảy
(24/08/2019)
           
Chủ nhật
(25/08/2019)