Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_HomeArrticle

Đảng bộ huyện Cao Phong, dấu ấn một nhiệm kỳ

Mỗi một nhiệm kỳ Đại hội là một chặng đường đánh dấu sự sự trưởng, phát triển vững chắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Cao Phong. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ huyện đã phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, từng bước vượt qua những khó khăn, thách thức; khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương; huy động mọi nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Qua đó, huyện đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.
 

HĐND huyện Lạc Thủy khóa XIX: Tổ chức kỳ họp thứ 12

Trong 2 ngày 01 và 02/7/2020, HĐND huyện Lạc Thủy khóa XIX đã tổ chức kỳ họp thứ 12.
 

Chi bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy: Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015 – 2020

Trong nhiệm kỳ qua, Chi ủy Ban Dân vận Tỉnh ủy đã phối hợp với lãnh đạo Ban đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, động viên cán bộ, đảng viên, công chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao. Tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy ban hành 02 Nghị quyết chuyên đề, 06 Chỉ thị, 01 Quy chế, 07 Quyết định, 16 Kế hoạch và nhiều văn bản khác để lãnh đạo công tác dân vận trên địa bàn tỉnh. Kịp thời tổ chức sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết,... của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận. Lãnh đạo các Ban Chỉ đạo cấp ủy tỉnh về thực hiện công tác dân vận thực hiện có hiệu quả chương trình công tác hằng năm.
 

Đảng bộ cơ quan Đảng, Đoàn thể thành phố phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ tới

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ cơ quan Đảng, Đoàn thể thành phố Hòa Bình và huyện Kỳ Sơn (cũ) triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội trong bối cảnh tình hình có nhiều thuận lợi. Đảng bộ luôn nhận thức sự được sự quan trọng lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Huyện ủy (cũ); các chi đảng bộ trực thuộc luôn nỗ lực, cố gắng; tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và sự phối hợp tích cực của các ban, ngành, đoàn thể góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X tại Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

Ngày 02/7/2020, tiếp tục chương trình giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Đinh Quốc Liêm, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh lần thứ 6, khóa X

Ngày 2/7/2020, Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh lần thứ 6, khóa X; sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm; kết quả thực hiện Kết luận số 61 của Ban Bí thư và kết quả thực hiện Quyết định số 81/204/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 6 tháng đầu năm 2020. Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, dự và chỉ đạo hội nghị.
 

Sơ kết công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập 6 tháng đầu năm 2020

Ngày 30/6/2020, Hội Khuyến học tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và Đề án 281/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ 6 tháng đầu năm 2020; sơ kết 3 tháng thử nghiệm mô hình "công dân học tập”, "đơn vị học tập” (cấp huyện, tỉnh).

Thành phố Hòa Bình: Kết quả 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị khóa X về quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị

Trong những năm qua, thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị khóa X về quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn thành phố Hòa Bình đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, đảng viên về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới. Trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội trong việc tổ chức thực hiện công tác dân vận được nâng lên. Công tác dân vận chính quyền, có những chuyển biến tích cực, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, điều hành xã hội ngày càng được nâng lên; công tác tiếp công dân, đối thoại với người dân để giải quyết những kiến nghị, bức xúc của nhân dân được thực hiện nghiêm túc, kịp thời và hiệu quả.
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

32oC

Độ ẩm: 67%

Tốc độ gió: 13 km/hkm/h

Cập nhật lúc 09:30:00
ngày 2020-07-05