Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_HomeArrticle

Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2020

Ngày 10/02/2020, Ban Chỉ đạo An toàn thực phẩm tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 30/KH-BCĐATTP Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2020 nhằm nâng cao năng lực quản lý nhà nước về ATTP từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn; phát huy vai trò, trách nhiệm, quyền lợi của các cơ sở thực phẩm, sự tham gia hưởng ứng tích cực của nhân dân; Kiểm soát chất lượng ATTP trong toàn bộ chuỗi cung cấp thực phẩm trên địa bàn tỉnh; phát huy hiệu quả, chủ động trong việc bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và hội nhập của địa phương.

UBND tỉnh triển khai kế hoạch đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Nhằm tiếp tục tuyên truyền, quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 34- CT/TƯ ngày 18/8/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới cồng tác thi đua, khen thưởng nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể các cấp; cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về vị trí, vai trò, tác dụng của công tác thi đua, khen thưởng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vừa qua, ngày 5/2/2020, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 19/KH-UBND về đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Thi đua yêu nưó’c tỉnh Hòa Bình lần thứ V, Đại hội Thi đua yêu nưóc toàn quốc lần thứ X và các ngày Lễ lớn trong năm 2020.

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động số 29-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý

Vừa qua, ngày 07/01/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đã ban hành Kế hoạch số 3/KH-UBND thực hiện Chương trình hành động số 29-CTr/TU ngày 10/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý.

Chỉ thị về việc tăng cường công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống mưa lũ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2020

Vừa qua, ngày 16/01/2020, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống mưa lũ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2020.

Đảng bộ Huyện Lương Sơn: Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

Sáng ngày 18/2/2020, Đảng bộ huyện Lương Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng; công tác kiểm tra, giám sát năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Triển khai kế hoạch thực hiện Thông báo số 158-TB/TW, ngày 02/01/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Kết luận số 102-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về hội quần chúng trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Thông báo số 158-TB/TW ngày 02/01/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Kết luận số 102-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về hội quần chúng trong tình hình mới. Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã triển khai Kế hoạch số 262 - KH/TU về thực hiện Thông báo số 158-TB/TW, ngày 02/01/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Kết luận số 102-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về hội quần chúng trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh.

Công an thành phố Hòa Bình thực hiện tốt QCDC và CCHC gắn với việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Với tinh thần Công an nhân dân vì nước quên thân - vì dân phục vụ, thời gian qua công an thành phố Hòa Bình đã thực hiện có hiệu quả mô hình“Lực lượng CS QLHC về TTXH Công an thành phố Hòa Bình đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính và thực hiện tốt quy chế dân chủ, nâng cao trách nhiệm thân thiện gắn với phong trào học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Mô hình được sự chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy đội CS.QLHC về TTXH quán triệt đến toàn bộ cán bộ chiến sỹ phụ trách chuyên môn, phụ trách từng địa bàn triển khai thực hiện có hiệu quả.


 
thông báo
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

18oC

Độ ẩm: 100%

Tốc độ gió: 5 km/hkm/h

Cập nhật lúc 05:00:00
ngày 2020-02-24