Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_HomeArrticle

Sơ kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương 6 tháng đầu năm 2020

Ngày 26/6/2020, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương 6 tháng đầu năm 2020. Dự hội nghị có thiếu tướng Lê Đình Thương, phó Tư lệnh Quân khu III, các cơ quan Quân khu, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, Ban CHQS 10 huyện, thành phố và cán bộ, chiến sĩ cơ quan Bộ CHQS tỉnh.

Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí đối với Đảng ủy Quân sự tỉnh

Chiều 23/6/2020, Đoàn giám sát của BTV Tỉnh ủy do đồng chí Đinh Quốc Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội Chính Tỉnh ủy làm trưởng đoàn giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí đối với Đảng ủy Quân sự tỉnh. Tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.
 

Giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí tại Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh

Chiều 24/6/2020, Đoàn giám sát của BTV Tỉnh ủy do đồng chí Đinh Quốc Liêm, UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội Chính Tỉnh ủy làm trưởng đoàn giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí đối với Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh. Tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phòng chống HIV/AIDS

Trong 6 tháng đầu năm, công tác tuyên truyền đã tạo được sự chuyển biến cơ bản về nhận thức về vai trò và tầm quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm, phòng chống mua bán người, phòng chống HIV/AIDS và phòng chống ma tuý, mại dâm trong tình hình mới ngày càng sâu sắc hơn, từng bước nâng cao ý thức cảnh giác của cán bộ, đảng viên, nhân dân và học sinh, sinh viên trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm

Trong 06 tháng đầu năm 2020, toàn ngành Thanh tra đã bám sát chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị để xây dựng, triển khai kịp thời các cuộc thanh tra, bước đầu đạt được một số kết quả tích cực. Nội dung thanh tra tập trung về công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực quan trọng. Hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành được tăng cường, tập trung vào những vấn đề bức xúc mà dư luận xã hội đang quan tâm.

Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2020

6 tháng đầu năm 2020, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, các cấp chính quyền triển khai, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và của cấp trên liên quan đến công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự; triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãnh phí

Trong thời gian qua, Cục thi hành án dân sự tỉnh Hoà Bình đã đẩy mạnh thực hiện công tác Nội chính và đấu tranh phòng, chống tham nhũng lãnh phí; thực hiện tốt việc quán triệt, tuyên truyền các quy định về pháp luật về phòng chống tham nhũng, Luật khiếu nại, Luật tố cáo, Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí, các nhiệm vụ giải pháp được nêu trong Nghị quyết Trung ương  khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãnh phí.

Ban Dân vận Tỉnh ủy: Kết quả công tác phòng, chống ma túy; phòng, chống tệ nạn xã hội 6 tháng đầu năm 2020

Nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng, chống ma túy; phòng, chống tệ nạn xã hội, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, Ban Dân vận các huyện, thành ủy xây dựng kế hoạch, mở các lớp tuyên truyền quán triệt chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước, của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi đoàn thể, cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng của công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. 

Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

33oC

Độ ẩm: 59%

Tốc độ gió: 9 km/hkm/h

Cập nhật lúc 10:30:00
ngày 2020-07-05