Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_HomeArrticle

Kết quả việc đẩy mạnh thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

Thực hiện Kế hoạch số 78-KH/TU, ngày 25/12/2013 về thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW, ngày 19/9/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc đẩy mạnh công tác an toàn, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều văn bản để tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh, yêu cầu các cấp, các ngành triển khai thực hiện các công tác an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ-PCCN); hướng dẫn việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước; các văn bản chỉ đạo và kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện công tác ATVSLĐ- PCCN đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các cá nhân đóng trên địa bàn.

Huyện ủy Lương Sơn kết nạp được 166 Đảng viên mới trong năm 2018

Ban Thường vụ Huyện ủy Lương Sơn xác định công tác kết nạp Đảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng nhằm củng cố và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, trẻ hóa đội ngũ cán bộ, tạo nguồn thừa kế và phát triển cho các tổ chức cơ sở Đảng, trong năm qua Đảng bộ huyện Lương Sơn luôn tập trung nâng cao cả về số lượng và chất lượng Đảng viên mới.

Phấn đấu giảm địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự trong năm 2019

Theo Quyết định số 511 ngày 13/4/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình, toàn tỉnh có 27 địa bàn (xã, phường, thị trấn) trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội. Căn cứ trên quyết định đó, Ban chỉ đạo 09 tỉnh đã ban hành kế hoạch thực hiện chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về TTATXH. Bắt đầu từ năm 2017, tỉnh thực hiện Đề án “Chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về TTATXH đến năm 2020” theo Quyết định số 1960/2017 của Bộ Công an, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch số 92/2017 thực hiện đề án, Ban chỉ đạo 09 tỉnh ban hành công văn hướng dẫn triển khai việc thực hiện đề án trên.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hòa Bình: Thực hiện tốt quy chế phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu 3 về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng

Năm 2018, thực hiện quy chế phối hợp (QCPH), Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy và UBKT Đảng ủy Quân khu 3 đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị về công tác xây dựng Đảng, công tác quốc phòng, tập trung tham mưu, giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện toàn diện công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) theo quy định của Điều lệ Đảng; chất lượng, hiệu quả thực hiện QCPH ngày càng được nâng lên, góp phần quan trọng vào sự xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Kết quả công tác tuyên truyền biển, đảo; phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên địa bàn tỉnh năm 2018

Xác định công tác tuyên truyền biển, đảo là một trong những nhiệm vụ quan trọng trọng thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương, nhất là trong giai đoạn hiện nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, địa phương, cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền biển, đảo gắn với tuyên truyền công tác thông tin đối ngoại, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị; thường xuyên định hướng các cơ quan tuyên truyền duy trì chuyên mục biển, đảo, đưa tin kịp thời, chính xác, đầy đủ các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về các vấn đề liên quan đến biển, đảo.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2018

Ngày 26/12, Thành ủy Hòa Bình đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, công tác cải cách tư pháp và hoạt động của Ban chỉ đạo cải cách tư pháp thành phố Hòa Bình năm 2018.

Tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2018

Ngày 25/12, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Thiếu tướng Trần Mạnh Kha, Phó tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 3; Hoàng Văn Tứ, UV BTV, Phó Chủ tịch HDND tỉnh; Hoàng Minh Tuấn, UV BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

10 Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019

10 Luật sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019. Đó là: Luật An ninh mạng; Luật Tố cáo; Luật Quy hoạch; Luật sửa đổi, bổ sung 11 luật có quy định liên quan đến quy hoạch; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch; Luật Quốc phòng; Luật Lâm nghiệp; Luật Thủy sản; Luật Đo đạc và bản đồ; Luật Thể dục, thể thao.