Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_HomeArrticle

Tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025

Nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh trong giai đoạn hiện nay với mục tiêu tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong việc tiết kiệm điện để nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia gắn với phát triển các nguồn năng lượng bền vững và bảo vệ môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 47/KH-UBND, ngày 19/3/2021 triển khai thực hiện tăng cường tiết kiệm điện điện trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.
 

Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2030”

Ngày 6/4/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 553/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2030”.
 

Hội phụ nữ các cấp trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt các phong trào thi đua

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự chỉ đạo của Trung ương Hội LHPN Việt Nam, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh hăng hái thi đua lao động sản xuất, chào mừng Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, phòng chống dịch Covid 19, tích cực tham gia các hoạt động của Hội, của địa phương, thực hiện tốt các chủ trương của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Tư tưởng và đời sống của cán bộ, hội viên, phụ nữ trong tỉnh ổn định, thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Hội và phong trào phụ nữ.
 

Nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả của Hội Nông dân thành phố Hòa Bình trong học tập và làm theo Bác

Hội Nông dân thành phố Hòa Bình hiện có 10.092 hội viên sinh hoạt tại 18 tổ chức cơ sở hội; 157 chi hội trực thuộc. Thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Ðẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, những năm qua, Hội Nông dân thành phố Hòa Bình đã cụ thể hóa việc học tập và làm theo Bác thành các phong trào thi đua, các mô hình thiết thực, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, hội viên trên địa bàn thành phố.
 

Kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục thể thao đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị, nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền về công tác phát triển phong trào TDTT đã có những chuyển biến tích cực, tạo bước phát triển sâu rộng về TDTT trong toàn xã hội. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, các hội, đoàn thể các cấp đã quan tâm xây dựng kế hoạch; lồng ghép các hoạt động TDTT vào chương trình công tác hằng năm để chỉ đạo, tổ chức triển khai cho phù hợp với điều kiện mỗi địa phương, đơn vị.
 

Năm 2021: Tỉnh Hòa Bình phấn đấu thêm 06 xã công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

Thực hiện Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 09/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021, tỉnh Hòa Bình phấn đấu có thêm 06 xã công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.
 

Bộ GD&ĐT công bố phương án thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức ban hành Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 4 năm 2021.
 

Kế hoạch phát triển y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại đến năm 2030

Ngày 6/4/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 67/KH-UBND về phát triển y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đến năm 2030.
 
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

20oC

Độ ẩm: 94%

Tốc độ gió: 11 km/hkm/h

Cập nhật lúc 17:30:00
ngày 2021-04-10