Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_HomeArrticle

Thực trạng triển khai, thực hiện Đề án 500 trí thức trẻ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020 (sau đây gọi là Đề án 500)  có hai mục tiêu cơ bản: Phấn đấu đến năm 2015, tuyển chọn được 500 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về 500 xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc và miền núi để bố trí thực hiện công việc của các chức danh theo nhu cầu sử dụng nhân lực của từng xã nhằm giúp cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương phát triển kinh tế - xã hội góp phần xóa đói, giảm nghèo; xây dựng nông thôn mới; Thông qua các hoạt động thực tiễn ở cơ sở tạo cơ hội, điều kiện để trí thức trẻ phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành, tạo nguồn cán bộ, công chức cho các địa phương. 


 

Những điểm mới thuận lợi cho người nộp thuế thu nhập cá nhân năm 2020

Các trường hợp cá nhân phải thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân được áp dụng với 3 đối tượng: đối tượng có số thuế phải nộp thêm (trừ trường hợp số thuế nộp thêm từ 50.000 đồng trở xuống); đối tượng có số thuế nộp thừa; đối tượng có đề nghị hoàn thuế.


 

Quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các Đội văn nghệ quần chúng ở cơ sở trên địa bàn tỉnh

Vừa qua, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 337/2020/NQ-HĐND, ngày 9/12/2020 quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các Đội văn nghệ quần chúng ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.
 

Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2021 – 2025

Ngày 17/3/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 386/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2021 – 2025”.
 

Phê duyệt dự án Khu đô thị sinh thái và vui chơi giải trí Viên Nam tại xã Quang Tiến, thành phố Hòa Bình

Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 217/QĐ-UBND, ngày 29/1/2021 về việc phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất (dự án nhà ở thương mại) trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đối với Dự án Khu đô thị sinh thái và vui chơi giải trí Viên Nam.
 

Tích cực triển khai tổng điều tra kinh tế trên địa bàn tỉnh

Thời gian qua, Ban Chỉ đạo tổng điều tra kinh tế tỉnh đã tập trung tổ chức thực hiện cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị cho cuộc tổng điều tra. Đảm bảo thời điểm triển khai thu thập thông tin tại các đơn vị điều tra.
 

Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 3/2021

Từ tháng 3/2021, một số chính sách tiền lương có liên quan đến quân đội, giáo viên sẽ chính thức có hiệu lực.
 
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

20oC

Độ ẩm: 94%

Tốc độ gió: 9 km/hkm/h

Cập nhật lúc 18:30:00
ngày 2021-04-10