Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_HomeArrticle

Tỉnh Hòa Bình xếp thứ 48/63 tỉnh, thành phố về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2018

Sáng nay 28/3/2019, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) công bố Báo cáo thường niên Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2018. Đây là năm thứ 14 liên tiếp việc công bố chỉ số PCI được thực hiện. Báo cáo PCI 2018 được xây dựng dựa trên thông tin phản hồi từ 12.000 doanh nghiệp, trong đó có gần 11.000 doanh nghiệp dân doanh đang hoạt động tại 20 địa phương của Việt Nam.

Đẩy mạnh thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 20/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP); Công điện khẩn số 1237/CĐ-BNN-TY ngày 22/02/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về việc tăng cường kiếm soát buôn bán, giết mổ, vận chuyển lọn và sản phẩm lợn để phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. UBND tỉnh Hòa Bình đã ban hành Công điện khẩn số 01/CĐ-UBND, ngày 26/02/2019 về việc tăng cường kiểm soát buôn bán, giết mổ, vận chuyển lợn và sản phẩm lợn để phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Thực hiện tốt các chính sách về bồi thường giải phóng mặt bằng, góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án

Năm 2018, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư được UBND tỉnh chỉ đạo, ban hành các quyết định kịp thời, phù hợp với tình hình  thực tế và đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tính liên tục về chế độ chính sách qua các thời kỳ trong công tác BTGPMB đã góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, thu hút đầu tư vào địa bàn tỉnh và hạn chế sự so sánh về chế độ chính sách, hạn chế khiếu kiện đông người trong công tác BTGPMB.

Huyện Lương Sơn: Đẩy mạnh thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm

Thực hiện Quyết định số 490/QĐ-TTg, ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình xây dựng mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020. Sau khi xây dựng kế hoạch huyện Lương Sơn đã tổ chức tập huấn cấp huyện và kiện toàn ban điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Qua đó gắn vai trò, trách nhiệm của văn phòng đối với việc thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm. Phân công cụ thể cán bộ phụ trách để chỉ đạo và tham mưu, xây dựng kế hoạch đến các xã và giao cho các xã cùng thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020.

Năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo chung toàn tỉnh giảm xuống còn 14,74%

Năm 2018, các chương trình giảm nghèo trên địa bàn tỉnh đã được tổ chức thực hiện có hiệu quả, nhờ đó công tác giảm nghèo luôn được duy trì và đạt nhiều kết quả chuyển biến tích cực, huy động đa nguồn lực để phối hợp đầu tư. Các địa phương giảm nghèo có trọng tâm trọng điểm ở các hộ thiếu hụt các chiều tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản; giúp các hộ tạo việc làm, thoát nghèo bền vững góp phần xây dựng nông thôn mới.

Lương Sơn: Trên 5,1 tỷ đồng đầu tư xây dựng các công trình thuộc chương trình 135 trong năm 2019

Theo Quyết định số 582/QĐ-TTG ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ thì huyện Lương Sơn hiện nay có 8 xã thuộc khu vực II và 12 xã, thị trấn thuộc khu vực I. Số hộ người dân tộc thiểu số thuộc phạm vi Chương trình 135 tính ở thời điểm năm 2017 là 16.713 hộ, tỷ lệ hộ nghèo là 4,83%, tỷ lệ hộ cận nghèo là 4,43%.

Huy động nguồn lực phát triển kinh tế vùng đặc biệt khó khăn

Tỉnh Hòa Bình hiện có 210 xã, phường, thị trấn, 2.063 thôn, bản. Giai đoạn 2016 - 2020, toàn tỉnh có 99 xã đặc biệt khó khăn (ĐBKK), xã ATK và 99 thôn, bản ĐBKK thuộc xã khu vực II thuộc diện đầu tư Chương trình 135. Theo Nghị quyết 30a của Chính phủ, tỉnh có 2 huyện Kim Bôi và Đà Bắc thuộc diện ưu tiên được đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững. Những năm qua, chương trình hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn thuộc CTMTQG giảm nghèo bền vững được triển khai đã góp phần tăng cường cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, kinh doanh, dân sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt khó khăn.
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

28oC

Độ ẩm: 84%

Tốc độ gió: 15 km/hkm/h

Cập nhật lúc 23:00:00
ngày 2019-04-23