Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_HomeArrticle

Họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020

Ngày 30/6/2020, Cục Thống kê tỉnh tổ chức Họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020. Đồng chí Trần Văn Thạch, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh chủ trì họp báo.

Kim Bôi: Công tác Dân vận gắn với phong trào thi đua yêu nước góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương

Trong những năm qua, hoạt động của hệ thống dân vận các cấp trên địa bàn huyện Kim Bôi có những chuyển biến tích cực, phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.
 

UBND tỉnh giao số định hướng chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021- 2025 cho các huyện, thành phố

Thực hiện Công văn số 749-CV/TU ngày 24/4/2020 của Tỉnh ủy Hòa Bình về việc định hướng một số chỉ tiêu chủ yếu đối với Đảng bộ các huyện, thành phố nhiệm kỳ 2020-2025;  Kết luận số 306-KL/TU ngày 05/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp tại các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc. Vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 900/UBND-TH, ngày 18/6/2020 về giao số định hướng chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021- 2025 cho các huyện, thành phố.
 

Huyện Lương Sơn: Tiết kiệm được 21 tỷ đồng/năm sau sắp xếp đơn vị hành chính

Thực hiện Nghị quyết số 830/NQ-UBTVQH14, ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, huyện Lương Sơn đã nghiêm túc thực hiện việc nhập, đổi tên xóm, khu dân cư và sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn.

Giai đoạn 2015 – 2020, toàn tỉnh đã thu hút được 284 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 47.965,2 tỷ đồng

Giai đoạn 2015 – 2020, kinh tế của tỉnh duy trì được tốc độ tăng trưởng khá cao, bình quân hằng năm đạt 8,7%, gấp 1,3 lần so với mức trung bình toàn quốc (6,64%/năm); quy mô nền kinh tế được mở rộng, năm 2020 tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) đạt khoảng 54.832 tỷ đồng, gấp 1,65 lần so với năm 2015.
 

Nâng cao chất lượng quy hoạch sử dụng đất, thúc đẩy phát triển KT-XH

Quy hoạch sử dụng đất (SDĐ) có vai trò phát huy hiệu quả nguồn lực đất đai, thúc đẩy phát triển KT-XH. Hiện nay, UBND tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng quy hoạch SDĐ theo Luật Quy hoạch, Luật Đất đai, thực hiện nghiêm các chỉ tiêu trong quy hoạch, kế hoạch SDĐ đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.
 

Cao Phong: Tiết kiệm được trên 250 triệu đồng sau sắp xếp đơn vị hành chính

Thực hiện Nghị quyết số 830/NQ-UBTVQH14, ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, huyện Cao Phong đã nghiêm túc thực hiện việc nhập, đổi tên xóm, khu dân cư và sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn.

Huyện Mai Châu: Kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Đại dịch Covid-19 đã và đang tác động đến nhiều mặt trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn, trước tình hình đó, UBND huyện Mai Châu đã chỉ đạo sát sao, quyết liệt, phát huy tinh thần trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị nhất là lực lượng cấp xã, các xóm, bản, khu dân cư trong thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP, ngày 9/4/2020 của Chính phủ, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày, 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 63/KH-UBND, ngày 29/4/2020 của UBND tỉnh, Kế hoạch số 71/KH-UBND, ngày 15/5/2020 về việc triển khai thực hiện hỗ trợ đối với người lao động, hộ kinh doanh cá thể, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.
 
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

33oC

Độ ẩm: 59%

Tốc độ gió: 9 km/hkm/h

Cập nhật lúc 10:30:00
ngày 2020-07-05