Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_HomeArrticle

Chính phủ phê duyệt Đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ

Ngày 12/8/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 999/QĐ-TTg phê duyệt Đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ nhằm đảm bảo môi trường kinh doanh bình đẳng giữa các doanh nghiệp kinh doanh theo mô hình kinh tế chia sẻ và kinh tế truyền thống; Đảm bảo quyền lợi, trách nhiệm và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia mô hình kinh tế chia sẻ bao gồm người cung cấp dịch vụ, người sử dụng dịch vụ và doanh nghiệp cung cấp nền tảng; khuyến khích đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ số và phát triển kinh tế số.

6 tháng đầu năm 2019: Có 21 hợp tác xã thành lập mới

Trong 6 tháng đầu năm 2019, tình hình phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh có nhiều khởi sắc, số lượng HTX, quy mô HTX, doanh thu và thu nhập đều tăng so với cùng kỳ năm 2018. Điều đó chứng tỏ vai trò của phát triển kinh tế tập thể ngày càng được khẳng định, là cơ sở và động lực để người nông dân yên tâm phát triển sản xuất, tiến tới sản xuất quy mô lớn.


Giải pháp khuyến khích, thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp hiệu quả, an toàn và bền vững

Ngày 17/7/2019, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 53/NQ-CP về giải pháp khuyến khích, thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp hiệu quả, an toàn và bền vững. Theo đó, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện có hiệu quả những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp sau đây:

Bộ Kế hoạch và Đầu từ triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019

Ngày 18/7/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh ta, có đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước

Ngày 11/7/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 63/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước.

Hòa Bình phấn đấu 100% lãnh đạo doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ hộ sản xuất có đăng ký kinh doanh tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)

Vừa qua, ngày 8/7/2019, Ban Chỉ đạo chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh đã ban Hướng dẫn số 493 /HD-BCĐ về thực hiện Chương trình OCOP tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2019-2020.

Hòa Bình: Tăng cường các giải pháp thu ngân sách Nhà nước

Ngay từ đầu năm 2019, UBND tỉnh đã quan tâm, chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp quản lý thu, chống thất thu ngân sách Nhà nước và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp, góp phần đưa nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt kết quả tích cực.

Tín dụng chính sách xã hội góp phần giảm nghèo bền vững

Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội yêu cầu: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội; Nâng cao trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện tín dụng chính sách xã hội nhằm góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước đã đề ra về giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị và phát triển kinh tế, xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
thông báo
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

26oC

Độ ẩm: 94%

Tốc độ gió: 4 km/hkm/h

Cập nhật lúc 22:30:00
ngày 2019-08-22