Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_HomeArrticle

Việt Nam sẽ trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu lên từ biển

Việt Nam nằm ở khu vực Đông Nam Á, bên bờ biển Đông của bán đảo Đông Dương. Là một nước độc lập, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, Việt Nam bao gồm đất liền, các hải đảo, vùng biển và vùng trời rộng lớn.

Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về chủ quyền biển, đảo của Việt Nam trên mạng xã hội

Trong khi Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn nỗ lực đấu tranh để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tố quốc; các thế lực thù địch lại lợi dụng internet và mạng xã hội để ra sức xuyên tạc, chống phá. Do đó, nhận diện những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch để có những giải pháp đấu tranh đấu tranh hiệu quả nhằm bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam; từ đó góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. 

Kết quả công tác tuyên truyền biển, đảo giai đoạn 2016 - 2020

Xác định công tác tuyên truyền biển, đảo là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương, nhất là trong giai đoạn hiện nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, địa phương, cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền biển, đảo gắn với tuyên truyền công tác thông tin đối ngoại, phân giới, cắm mốc, quản lý biên giới và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị; thường xuyên chỉ đạo, định hướng các cơ quan tuyên truyền duy trì chuyên mục biển, đảo, đưa tin kịp thời, chính xác, đầy đủ các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về các vấn đề liên quan đến biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
 

Sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2020

Ngày 17/12, tại Hải Phòng, Viện Kỹ thuật Hải quân phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy các tỉnh Hòa Bình, Hà Tĩnh, Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2020. Dự hội nghị, về phía tỉnh Hòa Bình có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Hòa Bình, Đài PT&TH, Bộ CHQS tỉnh; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy các tỉnh Hà Tĩnh, Vĩnh Phúc; Đại tá Nguyễn Đăng Hiền, Chính ủy Viện Kỹ thuật Hải quân, đơn vị đăng cai hội nghị sơ kết. 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về biển, đảo và phân giới, cắm mốc, quản lý biên giới

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hằng năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn Ban Tuyên giáo, Tuyên huấn các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền về biển, đảo của Tổ quốc và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 9/02/2007 của Ban Bí thư Trung ương (khoá X) về “Chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020 cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đã ban hành Kế hoạch tuyên truyền bảo vệ chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông giai đoạn 2018 - 2020.

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển, Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương Thế giới năm 2020

Để thiết thực hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương Thế giới năm 2020, ngày 27/5/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh đã có văn bản đề nghị các sở ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các huyện, thành phố tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể:

Đẩy mạnh công tác phối hợp giữa tỉnh Hòa Bình và Quân chủng Hải quân để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền biển, đảo

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa X) của Đảng về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020” và Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền biển, đảo (TTBĐ), góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về vị trí, vai trò chiến lược của biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế biển, đảo và bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình ổn định để xây dựng, phát triển đất nước. Tỉnh ủy Hòa Bình và Đảng ủy Quân chủng Hải quân đã ban hành Chương trình số 1029-CTr/TU – ĐUQCHQ về việc phối hợp tuyên truyền biển, đảo của Tỉnh ủy Hòa Bình và Đảng ủy Quân chủng Hải quân.

Kết quả hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu “Biển, đảo Tổ quốc và truyền thống 65 năm Hải quân nhân dân Việt Nam Anh hùng” trên địa bàn tỉnh

Cuộc thi tìm hiểu “Biển, đảo Tổ quốc và truyền thống 65 năm Hải quân nhân dân Việt Nam Anh hùng” được triển khai trên địa bàn tỉnh đã thu hút được đông đảo cán bộ, công chức và nhân dân tham gia. Việc triển khai Cuộc thi đã góp phần tuyên truyền sâu rộng mục đích, ý nghĩa, giá trị thiết thực của việc củng cố, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về biển, đảo Việt Nam; góp phần bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia trên biển; tăng cường ý thức trách nhiệm của mọi tầng lớp nhân dân trong bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế biển và chấp hành pháp luật về biển, đảo.
thông báo
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

28oC

Độ ẩm: 84%

Tốc độ gió: 5 km/hkm/h

Cập nhật lúc 06:00:00
ngày 2022-07-03