Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_HomeArrticle

Thanh tra tỉnh: Kết quả thực hiện Kết luận số 114-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp

Trong những năm gần đây, được sự hướng dẫn kịp thời của Thanh tra Chính phủ, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng ủy Thanh tra tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc xác định rõ công tác dân vận là trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị, mọi cán bộ, đảng viên, công chức nhà nước đều phải làm công tác dân vận theo chức trách của mình, Thanh tra tỉnh đã phân công 01 Phó Chánh Thanh tra tỉnh phụ trách và cán bộ theo dõi công tác dân vận của cơ quan, triển khai quán triệt nhằm thực hiện có hiệu quả công tác dân vận trong toàn ngành.

Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra việc triển khai thực hiện Chương trình 135 tại huyện Kim Bôi

Sáng 5/8/2020, đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi kiểm tra việc triển khai thực hiện Chương trình 135 (thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững) năm 2020 tại huyện Kim Bôi. Cùng đi có lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH, Sở NN&PTNT, Ban Dân tộc, Văn phòng UBND tỉnh.
 

Yên Thủy: Đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 31-CT/TU về Quy chế dân chủ

Sau khi có Chỉ thị số 31- CT/TU, ngày 24/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hoà Bình về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Ban Thường vụ Huyện ủy đã kịp thời hướng dẫn, triển khai, quán triệt đến các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XX, trưởng, phó các ban ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND và UBND, Chủ tịch MTTQ xã, Bí thư các Chi bộ trực thuộc đồng thời chỉ đạo cấp uỷ cơ sở tổ chức tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
 

Huyện Lạc Thủy: Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV

Trong 5 năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, Đảng bộ và Nhân dân huyện Lạc Thủy đã nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được những thành quả quan trọng trên các mặt công tác. Hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu. Có 17/19 chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết.
 

Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Nhận thức rõ quan điểm “kiểm tra là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng”, trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Cơ quan UBKT Tỉnh ủy luôn chú trọng đến công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng, tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy giao; đưa công tác KTGS của Đảng bộ từng bước đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo tính nghiêm minh, giáo dục được cán bộ, đảng viên đồng tình ủng hộ.
 

Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển bền vững rừng sản xuất tỉnh Hòa Bình đến năm 2025, định hướng đến 2030

Ngày 30/7/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 27 - NQ/TU về phát triển bền vững rừng sản xuất tỉnh Hòa Bình đến năm 2025, định hướng đến 2030.
 

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong công tác triển khai thực hiện phong trào “chung tay hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình”

Ngày 30//7/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 62 - CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong công tác triển khai thực hiện phong trào “chung tay hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình”.
 

Chỉ thị của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp và Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ 2022-2027

Ngày 28/7/2020, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã ký ban hành Chỉ thị số 46-CT/TW của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp và Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ 2022-2027.
 
thông báo
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

28oC

Độ ẩm: 84%

Tốc độ gió: 15 km/hkm/h

Cập nhật lúc 14:00:00
ngày 2020-08-06