Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_HomeArrticle

Đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5/2022

Ngày 25/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 381/CĐ-TTg về việc bảo đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5/2022.

Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Ngày 01/12/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2014/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Quyết liệt triển khai Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân trên địa bàn tỉnh

Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân là 2 dự án công nghệ thông tin chưa từng có tiền lệ với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, được triển khai từ Trung ương đến tận xã, phường, thị trấn. Qua 01 năm thực hiện, nhờ tuân thủ các nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống”, đảm bảo 3 yếu tố quyết định “Dữ liệu sạch, kỹ thuật chuẩn, điều tra cơ bản đúng”; “Gần làm đêm, xa làm ngày, dễ làm trước, khó làm sau, tập trung trước, phân tán sau”, đến nay việc triển khai 02 Dự án trên địa bàn tỉnh đã đạt được những thành công bước đầu.

Kết luận của BTV Tỉnh ủy về việc lập hồ sơ di sản văn hóa Mo Mường đệ trình UNESCO ghi danh vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp

Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kết luận số 32-KL/TU, ngày 25/01/2021 về việc lập hồ sơ di sản văn hóa Mo Mường đệ trình UNESCO ghi danh vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp.
 

Kế hoạch của UBND tỉnh về tôn vinh trí thức khoa học công nghệ tiêu biểu tỉnh Hòa Bình

Để khẳng định vị trí, vai trò, ghi nhận công lao và tôn vinh thành tích của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ có nhiều đóng góp tích cực và hiệu quả vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 11/KH-UBND về tôn vinh trí thức khoa học công nghệ tiêu biểu tỉnh Hòa Bình. 

Kết quả công tác văn hoá, văn nghệ trên địa bàn tỉnh năm 2020

Năm 2020, hoạt động văn hóa, văn nghệ trên địa bàn tỉnh tiếp tục được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần từng bước đẩy lùi các hủ tục lạc hậu, bảo tồn, kế thừa và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương gắn với tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Bám sát định hướng chính trị, các sự kiện kỷ niệm, các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương, các hoạt động văn hóa được tổ chức triển khai đồng bộ, toàn diện bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân các dân tộc.
 

Đề án “Hoàn thiện cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường kết nối liên thông với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương”

Ngày 21/12/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2178/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Hoàn thiện cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường kết nối liên thông với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương”.
 

Hội thi Tuyên truyền và tìm hiểu kiến thức xây dựng nông thôn mới tỉnh Hòa Bình năm 2020 thành công tốt đẹp

Chiều ngày 24/11/2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn tổ chức lễ tổng kết và trao giải Hội thi Tuyên truyền và tìm hiểu kiến thức xây dựng nông thôn mới tỉnh Hòa Bình năm 2020.
 
thông báo
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

26oC

Độ ẩm: 94%

Tốc độ gió: 11 km/hkm/h

Cập nhật lúc 01:30:00
ngày 2022-07-03