Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_HomeArrticle

9 tháng đầu năm 2021: Thi hành án dân sự đạt tỷ lệ 77,77%

Năm 2021, Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) đã giao chỉ tiêu cho cơ quan thi hành án dân sự tỉnh mục tiêu phấn đấu đạt và vượt 83% về việc, 40,1% về tiền trong tổng số việc, tiền có điều kiện thi hành. Vì vậy, ngay từ đầu năm, ngành Thi hành án dân sự tỉnh đã xây dựng Kế hoạch công tác trọng tâm và giao chỉ tiêu nhiệm vụ cho các đơn vị trực thuộc.


 

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực tín dụng, ngân hàng

Thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU, ngày 16/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực tín dụng, ngân hàng, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh đã tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 17-CT/TU và các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn kiện của tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; chỉ đạo tăng cường công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu, nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng nhằm ngăn ngừa tiêu cực, phát hiện vi phạm, sai sót để uốn nắn và xử lý theo quy định; từng bước phát huy hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý và hạn chế các vụ việc tiêu cực, vụ án tham nhũng, kinh tế trong lĩnh vực tín dụng, ngân hàng.

Tiến hành triển khai việc khai báo di chuyển nội địa phòng, chống Covid-19 bằng hình thức quét mã QR code

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh Hoà Bình chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an các huyện, thành phố tiến hành triển khai việc khai báo di chuyển nội địa phòng, chống Covid-19 bằng hình thức quét mã QR code tại website: https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn trên điện thoại thông minh khi đi qua chốt kiểm soát dịch tại các cửa ngõ ra, vào tỉnh bắt đầu từ ngày 11/8/2021.

Kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TU, ngày 02/02/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, các cấp ủy Đảng, chính quyền đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả; huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sức mạnh của toàn dân tham gia công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027

Ngày 30/7/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1371/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 – 2027”. 

6 tháng đầu năm, qua kiểm tra chuyên ngành phát hiện 103/219 tổ chức và 381/817 cá nhân được kiểm tra có vi phạm

6 tháng đầu năm 2021, Thanh tra tỉnh đã ban hành 06 kết luận thanh tra năm 2020 chuyển sang. kết thúc 25 cuộc thanh tra trong đó có 03 cuộc thanh tra đột xuất, qua thanh tra bước đầu phát hiện 28/179 đơn vị được thanh tra có sai phạm về kinh tế số tiền 207,826 triệu đồng, quyết định thu hồi nộp NSNN số tiền 135,146 triệu đồng, yêu cầu giảm trừ khi thanh toán số tiền 2,183 triệu đồng, xử lý khác số tiền 70,497 triệu đồng, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử phạt VPHC đối với 01 tổ chức trong lĩnh vực đất đai và truy thu tiền thuê đất theo quy định, yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm 13 tập thể và 38 cá nhân. 

Kết quả thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma túy” năm 2021

Thực hiện Công văn số 684/TTg-KGVX ngày 27/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2021, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.
 

Kết quả công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2021

6 tháng đầu năm 2021, Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội tỉnh Hòa Bình (Ban Chỉ đạo 09 tỉnh) đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hòa Bình chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy; huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia, nên phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy đạt được nhiều kết quả, đấu tranh triệt xóa được nhiều điểm phức tạp về ma túy tại các địa bàn; kiềm chế sự gia tăng của tội phạm ma túy, góp phần giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. 
 
thông báo
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

25oC

Độ ẩm: 100%

Tốc độ gió: 13 km/hkm/h

Cập nhật lúc 19:30:00
ngày 2021-09-26