Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_HomeArrticle

Áp dụng một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh

Ngày 23/9/2021, BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đã ban hành Công văn số 191/CV-BCĐ về việc áp dụng một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh.

Biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2022

Ngày 22/9/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1575/QĐ-TTg phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2022.
 

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030

Ngày 22/9/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 53-KH/TU thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 6/7/2021 của Ban Bí thư  về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030.

Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng trong thời kỳ mới

“Công cha như núi Thái Sơn/Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”, câu ca dao Việt Nam đã đi vào lòng người lâu nay. Con cháu trong gia đình kính trọng, chăm sóc cha mẹ, đền đáp công ơn sinh thành dưỡng dục, đồng nghĩa với chăm sóc người cao tuổi. Đó là nét đẹp truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam.

Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 22/9, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Công điện số 6741/CĐ-VPCP về việc nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Ngày 21/9/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 185/KH-UBND về triển khai thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Việc triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phải gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, tăng cường dân chủ ở cơ sở. Đồng thời vận động Nhân dân thực hiện chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.


Tăng cường tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân ở huyện Cao Phong

Ngay sau khi Quyết định 232-QĐ/TU, ngày 09/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Quy định về tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân” và Quyết định 367-QĐ/TU, ngày 06/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ban hành “Quy định về trách nhiệm tiếp thu góp ý của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp theo Quyết định số 218-QĐ/TU, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI” được ban hành, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong đã kịp thời lãnh đạo, quán triệt, triển khai, thực hiện cụ thể hóa các Quyết định và ban hành các văn bản triển khai đến các chi, đảng bộ trực thuộc, tạo sự đồng thuận xã hội trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Kết quả công tác Hội và phong trào nông dân 9 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh

Trong 9 tháng đầu năm, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức tác động trực tiếp đến tình hình sản xuất, đời sống của nông dân, các cấp Hội đã tập trung tuyên truyền, vận động nông dân đoàn kết, hăng hái thi đua vượt qua khó khăn, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề và hỗ trợ nông dân; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp lý, hoạt động hòa giải, giải quyết đơn, thư khiếu nại tố cáo của cán bộ, hội viên, nông dân được tăng cường hơn. Vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng nông thôn mới và vai trò đại diện của Hội trong việc chăm lo cải thiện đời sống, vật chất, tinh thần; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên nông dân tiếp tục được phát huy.
thông báo
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

26oC

Độ ẩm: 100%

Tốc độ gió: 5 km/hkm/h

Cập nhật lúc 18:00:00
ngày 2021-09-26