Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_HomeArrticle

Biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2022

Ngày 22/9/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1575/QĐ-TTg phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2022.
 

Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025

Ngày 21/9/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2143/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025.

Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân sông Đà, tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2009 – 2020

Ngày 21/9/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1554/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân sông Đà, tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2009 - 2020 với những nội dung chủ yếu sau:

Tiếp tục thực hiện tốt “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa chăm lo phát triển kinh tế, xã hội

Văn phòng Tỉnh ủy đã ban hành Thông báo số 690 -TB/VPTU, ngày 20/9/2021 thông báo Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị ngày 17/9/2021.

Huyện Yên Thủy nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Hiện nay, dân số huyện Yên Thủy có trên 60.140 người, số người trong độ tuổi lao động chiếm trên 76%, hầu hết lao động của huyện là lực lượng trẻ, có sức khỏe, ý thức kỷ luật lao động cao. Cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện luôn xác định rõ phát triển nguồn nhân lực là cơ sở, tiền đề quan trọng đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã - hội trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế 9 tháng đầu năm

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các hoạt động phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh vẫn duy trì và đạt kết quả tốt. Tổng sản phẩm 9 tháng đầu năm ước tính tăng 8,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 3,91%; công nghiệp xây dựng tăng 12,15%; dịch vụ tăng 5,06%; thuế tăng 10,8%.
 

Tạo nguồn thu và tăng cường quản lý thu Ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh

Ngân sách Nhà nước là nguồn lực quan trọng để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của địa phương. Vì vậy, cần huy động ở mức cao nhất nguồn thu vào NSNN theo quy định của pháp luật để đảm bảo nguồn lực tài chính thực hiện các mục tiêu đã đề ra. Những năm qua, công tác tạo nguồn thu và quản lý thu NSNN trên địa bàn tỉnh đã được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo và đạt được những kết quả tích cực.
 

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện một số Dự án đầu tư liên quan đến thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh

Ngày 9/9/2021, UBND tỉnh tổ chức họp về công tác đôn đốc thu ngân sách và nghe báo cáo tiến độ thực hiện một số Dự án đầu tư liên quan đến thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Đồng thí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp; tham dự, có lãnh đạo các sở, ngành chức năng; lãnh đạo UBND các huyện, thành phố.

thông báo
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

25oC

Độ ẩm: 100%

Tốc độ gió: 5 km/hkm/h

Cập nhật lúc 18:30:00
ngày 2021-09-26