Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_HomeArrticle

Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022

Ngày 8/1/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022.

Kỷ niệm 90 năm thế giới công nhận thuật ngữ “Văn hóa Hòa Bình” tại tỉnh Hòa Bình (1932-2022): Bảo tồn và phát huy các giá trị của nền “Văn hóa Hòa Bình” phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Hoà Bình là một tỉnh miền núi, cửa ngõ vùng Tây Bắc có vị trí địa lý quan trọng, là vùng đệm trung gian tiếp nối giữa đồng bằng châu thổ Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội với vùng núi cao miền Tây Bắc của tổ quốc. Tỉnh Hoà Bình có diện tích tự nhiên gần 4.600 km2; Dân số trên 85 vạn người; Dân tộc theo thống kê, trên địa bàn tỉnh có 06 dân tộc chủ yếu (Mường, Kinh, Tày, Thái, Dao, Mông) cùng chung sống lâu đời. Dân tộc Mường chiếm trên 63,3%.

Nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

Ngày 30/12/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 39/2021/QĐ-TTg quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

Bảo đảm nhu cầu sử dụng đất để thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội

Vừa qua, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành Nghị quyết số 39/2021/QH15 về Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025, ngày 13/11/2021.

Công bố Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố năm 2021

Ngày 17/12/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 3035/QĐ-UBND về việc công bố Chỉ số Cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố năm 2021.

Đề án thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Hoà Bình

Ngày 9/12/2021, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 47/NQ-HĐND thông qua Đề án thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Hoà Bình.

Kết quả thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh

Trong những năm qua, thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước (Đề án 165) công tác đào tạo, bồi dưỡng của tỉnh theo Đề án 165 đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh từng bước đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển của đất nước. Cán bộ sau khi được đào tạo, bồi dưỡng đã vận dụng có hiệu quả những kiến thức được đào tạo, bồi dưỡng vào thực tiễn; một số cán bộ đã được xem xét, đề bạt, bổ nhiệm vào các chức vụ lãnh đạo hoặc các chức vụ lãnh đạo cao hơn.

Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành Tư pháp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Ngày 8/12/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2070/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành Tư pháp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 
thông báo
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

21oC

Độ ẩm: 94%

Tốc độ gió: 11 km/hkm/h

Cập nhật lúc 22:30:00
ngày 2022-01-24