Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_HomeArrticle

Tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận năm 2022

Ngày 9/6/2022, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận năm 2022. Đồng chí Bùi Tiến Lực, UV BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh dự và phát biểu khai mạc. Đồng chí Lê Đình Nghĩa, nguyên vụ trưởng Vụ nghiên cứu, Ban Dân vận Trung ương dự và truyền đạt các nội dung. Tham gia hội nghị có 140 đại biểu là thành viên BCĐ và tổ giúp việc BCĐ cấp ủy tỉnh về thực hiện công tác dân vận; cán bộ một số sở, ngành, các huyện, thành phố.

Kết quả 05 năm thực hiện Quyết định số 402-QĐ/TU, ngày 13/2/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ban hành Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận chính quyền các cấp tỉnh Hòa Bình trong tình hình mới”

Trong những năm qua, thực hiện Quyết định số 402-QĐ/TU, ngày 13/2/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ban hành Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận chính quyền các cấp tỉnh Hòa Bình trong tình hình mới”. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã bám sát nội dung của Đề án 402 hằng năm ban hành Kế hoạch tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Đề án gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Qua đó nhận thức của cán bộ công chức, viên chức về công tác dân vận của cơ quan Nhà nước có nhiều chuyển biến tích cực. Việc xây dựng, nhận rộng mô hình “Dân vận khéo” có sức lan toả nhận được sự đồng tình ủng hộ của người dân.

Ban Dân vận Tỉnh ủy phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua trong cơ quan, tạo động lực mạnh mẽ, tinh thần quyết tâm cao trong cán bộ, công chức, phát huy sáng kiến, giải pháp để thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ được giao năm 2022. Xây dựng người cán bộ, công chức Ban Dân vận Tỉnh ủy “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” đáp ứng yêu cầu hiện nay.  Phát hiện, tuyên truyền, phổ biến, biểu dương khen thưởng, nhân rộng lan tỏa các điển hình tiên tiến trong cơ quan; đảm bảo chính xác, công khai, công bằng, minh bạch, kịp thời. Vừa qua, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã triển khai Kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2022

Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 74 – KH/TU, ngày 27/01/2021 về thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2022.

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới

Ngày 26/11/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 33/CT-TTg về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khoá XVII. Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ công tác dân vận trong thời kỳ mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quy chế số 06 – QC/TU, ngày 4/11/2021 về công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.

Công tác dân vận của Đảng bộ tỉnh những chặng đường xây dựng và phát triển

Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công, nước nhà giành được độc lập, sự nghiệp cách mạng có những chuyển biến mới, đòi hỏi công tác vận động quần chúng của Đảng cần được tăng cường nhằm động viên tối đa sức người, sức của cho kháng chiến, kiến quốc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bài báo "Dân vận" đăng trên Báo Sự thật, số 120, ra ngày 15/10/1949 với bút danh X.Y.Z. Bài báo có ý nghĩa vô cùng quan trọng, thể hiện xuyên suốt tư tưởng "Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng", là cẩm nang của công tác dân vận, chỉ dẫn đầy đủ, sâu sắc về mục đích, đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp công tác dân vận đối với cán bộ, đảng viên, tổ chức chính quyền và các tổ chức đoàn thể trước yêu cầu của sự nghiệp cách mạng.

Nhiều mô hình “Dân vận khéo” phát huy hiệu quả thiết thực

Từ đầu năm đến nay, Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” các cấp đã chủ động, sáng tạo tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”, nhiều mô hình, điển hình tiên tiến được nhân rộng trên tất cả các lĩnh vực. Cùng với các phong trào khác, phong trào thi đua “Dân vận khéo” góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội, phát triển kinh tế xã, xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. 

thông báo
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

26oC

Độ ẩm: 94%

Tốc độ gió: 5 km/hkm/h

Cập nhật lúc 02:00:00
ngày 2022-07-03