Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_HomeArrticle

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới

Ngày 26/11/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 33/CT-TTg về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khoá XVII. Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ công tác dân vận trong thời kỳ mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quy chế số 06 – QC/TU, ngày 4/11/2021 về công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.

Công tác dân vận của Đảng bộ tỉnh những chặng đường xây dựng và phát triển

Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công, nước nhà giành được độc lập, sự nghiệp cách mạng có những chuyển biến mới, đòi hỏi công tác vận động quần chúng của Đảng cần được tăng cường nhằm động viên tối đa sức người, sức của cho kháng chiến, kiến quốc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bài báo "Dân vận" đăng trên Báo Sự thật, số 120, ra ngày 15/10/1949 với bút danh X.Y.Z. Bài báo có ý nghĩa vô cùng quan trọng, thể hiện xuyên suốt tư tưởng "Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng", là cẩm nang của công tác dân vận, chỉ dẫn đầy đủ, sâu sắc về mục đích, đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp công tác dân vận đối với cán bộ, đảng viên, tổ chức chính quyền và các tổ chức đoàn thể trước yêu cầu của sự nghiệp cách mạng.

Nhiều mô hình “Dân vận khéo” phát huy hiệu quả thiết thực

Từ đầu năm đến nay, Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” các cấp đã chủ động, sáng tạo tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”, nhiều mô hình, điển hình tiên tiến được nhân rộng trên tất cả các lĩnh vực. Cùng với các phong trào khác, phong trào thi đua “Dân vận khéo” góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội, phát triển kinh tế xã, xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. 

Kết quả 05 năm thực hiện Kết luận số 120-KL/TW về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Thực hiện Kết luận số 120-KL/TW về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở”, trong những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị và đạt được kết quả quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân, tạo sự đồng thuận, phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân, thực hiện đúng phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.
 

Hội nghị giao ban công tác dân vận Quý I/2021

Ngày 8/4/2021, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác dân vận Quý I, triển khai nhiệm vụ Quý II/2021. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị. Đến dự có đồng chí Võ Ngọc Kiên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.


 

Tổng kết công tác dân vận năm 2020

Chiều ngày 4/1/2021, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác dân vận và hoạt động của các Ban Chỉ đạo cấp uỷ tỉnh về thực hiện công tác dân vận năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dự hội nghị có đại diện Ban Dân vận Trung ương; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố trong tỉnh; đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo.
 

Công tác dân vận góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân

Năm 2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác dân vận của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.
 
thông báo
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

21oC

Độ ẩm: 94%

Tốc độ gió: 11 km/hkm/h

Cập nhật lúc 22:30:00
ngày 2022-01-24