Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_HomeArrticle

Tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Ngày 27/5/2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ ban hành Công văn số 742-CV/BTGTU về việc tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Kết quả sau 01 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn tỉnh

Qua 01 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, cấp ủy các cấp trên địa bàn tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt cho cán bộ, đảng viên và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nội dung Kết luận số 01-KL/TW, chuyên đề toàn khoá nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng cơ bản đảm bảo hiệu quả, tiến độ, linh hoạt trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19.

Triển khai xây dựng Đề án Sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn bộ sách Lịch sử tỉnh Hoà Bình từ khởi thuỷ đến năm 2020

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ tại Thông báo số 914-TB/VPTU ngày 28/01/2022 về xây dựng Đề án Sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn bộ sách “Lịch sử tỉnh Hoà Bình”; Vừa qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã ban hành Kế hoạch số 39-KH/BTGTU, ngày 29/4/2022 về triển khai xây dựng Đề án Sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn bộ sách Lịch sử tỉnh Hoà Bình từ khởi thuỷ đến năm 2020. Bộ Lịch sử tỉnh Hoà Bình dự kiến gồm 4 tập như sau: Lịch sử tỉnh Hoà Bình tập I (từ khởi thuỷ đến thế kỷ thứ X); Lịch sử tỉnh Hoà Bình tập II (từ thế kỷ X đến năm 1886); Lịch sử tỉnh Hoà Bình tập III (từ 1886 đến 1945); Lịch sử tỉnh Hòa Bình tập IV (từ 1945 đến 2020).

Hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh định kỳ tháng 4/2022

Ngày 21/4/2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh định kỳ tháng 4/2022. Đồng chí Nguyễn Vũ Chi, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Tham dự, có các đồng chí báo cáo viên Trung ương công tác tại tỉnh, báo cáo viên cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.
thông báo
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

26oC

Độ ẩm: 94%

Tốc độ gió: 5 km/hkm/h

Cập nhật lúc 03:00:00
ngày 2022-07-03