Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_HomeArrticle

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy gặp mặt kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng

Ngày 30/7/2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 – 1/8/2021) nhằm phát huy truyền thống vẻ vang và khẳng định những đóng góp to lớn của ngành Tuyên giáo đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc trong 91 năm qua; cổ vũ động viên cán bộ, công chức tiếp tục phát huy ý thức trách nhiệm, tiếp tục phấn đấu, sáng tạo, nâng cao chất lượng công tác Tuyên giáo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế.

Ngành Tuyên giáo tích cực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên lĩnh vực tư tưởng – văn hóa

Tháng 01/1948, Tỉnh uỷ Hoà Bình quyết định thành lập Ban Tuyên huấn Tỉnh uỷ, phân công đồng chí Phạm Văn Thích, TUV làm Trưởng Ban, từ đây công tác tuyên truyền, huấn luyện của Đảng bộ tỉnh Hoà Bình chính thức có cơ quan chuyên môn đảm nhiệm. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1946 - 1954), thực hiện nhiệm vụ Tỉnh uỷ giao, đội ngũ làm công tác Tuyên giáo của Đảng bộ đã nêu cao phẩm chất và khí tiết của người cộng sản, không sợ hy sinh tính mạng, không sợ nguy hiểm tù đày, luôn bám sát phong trào cách mạng, gắn bó 3 cùng với nhân dân để tuyên truyền đường lối kháng chiến “toàn dân, toàn diện”, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước.

Tăng cường tuyên truyền không săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo, xâm hại động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm

Thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Hướng dẫn của Trung ương, ngày 27/7/2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hòa Bình ban hành Hướng dẫn số 20-HD/BTGTU về tăng cường tuyên truyền việc thực hiện không săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo, xâm hại động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm trên địa bàn tỉnh.
thông báo
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

25oC

Độ ẩm: 100%

Tốc độ gió: 13 km/hkm/h

Cập nhật lúc 19:30:00
ngày 2021-09-26