Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_HomeArrticle

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh phát động phong trào thi đua năm 2022 gắn với triển khai thực hiện Chuyên đề toàn khoá nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”

Phát huy thành tích đã đạt được trên các lĩnh vực công tác năm 2021, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước năm 2022. Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh đã phát động phong trào thi đua với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2022” gắn với triển khai thực hiện Chuyên đề toàn khoá nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Bảo vệ chính trị nội bộ góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021

Năm 2021 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025; là năm diễn ra công bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; đồng thời là năm gặp nhiều khó khăn, bất lợi do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng đến toàn bộ đến các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, cùng với sự quyết tâm của toàn hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021, trong đó có công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy: Kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường trao đổi văn bản điện tử trên môi trường mạng trong hoạt động của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể

Trong những năm qua, thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 36- NQ/TW đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong nhận thức về vai trò và tầm quan trọng của ứng dụng CNTT trong thời kỳ hội nhập quốc tế, ứng dụng CNTT trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy đảng và cán bộ, công chức. Các hệ thống phần mềm trao đổi văn bản điện tử trên môi trường mạng dùng chung được triển khai đã góp phần tăng cường tính công khai, minh bạch thông tin, giảm thiểu thời gian, tiết kiệm giấy tờ, cải cách thủ tục hành chính, tăng cường sự giám sát của cấp trên với cấp dưới, từ đó nâng cao hiệu quả xử lý, giải quyết công việc từng bước tiến tới xây dựng cơ quan điện tử, chính quyền điện tử của tỉnh.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổng kết phong trào thi đua lập thành tích tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đã ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua chuyên đề với chủ đề: “Cán bộ, công chức Ban Tổ chức Tỉnh ủy đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, thi đua lập thành tích tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”. Tập trung vào 4 nội dung trọng tâm: (1) Thi đua chủ động phối hợp với các các cơ quan liên quan trong công tác tham mưu tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc Hội khóa XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo thực hiện tốt công tác nhân sự đảm bảo phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác nhân sự đồng thời phấn đấu hoàn thành đạt kết quả cao các nhiệm vụ trọng tâm theo chương trình công tác quý II năm 2021. (2) Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về bầu cử với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, hiệu quả. Khuyến khích, động viên, tạo điều kiện để cán bộ, công chức cơ quan hưởng ứng tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân tại Công văn số 272-CV/BTCTU, ngày 19/3/2021 về việc tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”. Tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể thao chào mừng Ngày Giải phóng miền Nam, Ngày Quốc tế lao động, Ngày bầu cử Quốc Hội khóa XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. (3) Thi đua học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, chủ động nắm bắt các thông tin, nghiên cứu các tài liệu phục vụ cho công tác phối hợp tham mưu chuẩn bị và tổ chức cuộc bầu cử Quốc Hội khóa XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, nâng cao khả năng tham mưu, đề xuất, xử lý giải quyết thực hiện nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2021 kịp thời, chính xác, chất lượng, hiệu quả. (4) Đẩy mạnh việc phát huy sáng kiến, cải tiến phương pháp làm việc, mỗi phòng có ít nhất 01 cá nhân có sáng kiến, giải pháp về tham mưu chuẩn bị và tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc Hội khóa XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và công tác chuyên môn được Hội đồng sáng kiến cơ quan xem xét, quyết định công nhận có ảnh hưởng, hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, cải tiến lề lối, tác phong làm việc.
 

Triển khai nhiệm vụ công tác Tổ chức xây dựng Đảng năm 2021

Sáng 7/1/2021, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác Tổ chức xây dựng Đảng năm 2021. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Vụ Địa phương I, Ban Tổ chức Trung ương; lãnh đạo một số sở, ban, ngành và các huyện ủy, thành ủy.
 
thông báo
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

21oC

Độ ẩm: 94%

Tốc độ gió: 13 km/hkm/h

Cập nhật lúc 23:30:00
ngày 2022-01-24