Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_HomeArrticle

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đẩy mạnh thực hiện Quy định về chế độ học tập của đảng viên theo Quyết định số 567-QĐ/TU, ngày 30/8/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Trong những năm qua, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn đơn vị thực hiện có hiệu quả Quyết định số 567-QĐ/TU quy định về chế độ học tập của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tỉnh Hòa Bình, làm tốt công tác quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy đảng các cấp đến toàn thể đảng viên, công chức, người lao động, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động chỉ đạo tổ chức thực hiện đến các chi, đảng bộ trong khối.

Hội Khuyến học tỉnh phối hợp với Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đẩy mạnh hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

Nhằm đẩy mạnh hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2022-2026, Hội Khuyến học và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã Ký kết Chương trình phối hợp số 74/CTPH-ĐUKCCT-HKH trong hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đẩy mạnh thực hiện Quy chế số 07-QC/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh bao gồm các tổ chức cơ sở Đảng các cơ quan sở, ban, ngành, mặt trận tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội, các hội và một số doanh nghiệp của tỉnh. Tính đến tháng 2/2022, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh có 73 tổ chức cơ sở Đảng (gồm 46 đảng bộ và 27 chi bộ), với 4.247 đảng viên.

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh: Kết quả công tác quý I năm 2022

Quý I/2022, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh thường xuyên tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, chỉ đạo cấp uỷ các chi, đảng bộ cơ sở chủ động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong những ngày đầu năm 2022.

Khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh ký kết Giao ước thi đua 2022

Ngày 30/3/2022, Khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh đã tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2022. Đồng chí Nguyễn Đức Cường, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có: Đại diện lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Trường Chính trị, Báo Hòa Bình, Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh.

Phát động và tổ chức phong trào thi đua yêu nước đối với cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh

Hưởng ứng phong trào thi đua: Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, thích ứng an toàn, phục hồi phát triển” do Ủy ban Nhân dân tỉnh phát động, ngày 22/02/2021, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 64-KH/ĐUK phát động và tổ chức phong trào thi đua yêu nước đối với cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh.

Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh: Triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2022

Ngày 24/1/2022, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ngày 20/12/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức Hội nghị lần thứ 6, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Nguyễn Đức Cường, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh chủ trì hội nghị.
thông báo
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

26oC

Độ ẩm: 94%

Tốc độ gió: 5 km/hkm/h

Cập nhật lúc 03:30:00
ngày 2022-07-03