Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_HomeArrticle

Nói chuyện chuyên đề về Ngày Gia đình Việt Nam và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022

Chiều 24/6/2022, tại Cung văn hoá tỉnh, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND thành phố Hoà Bình tổ chức chương trình nói chuyện chuyên đề về Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022. Dự chương trình có các đại biểu là lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, thành phố Hoà Bình; đại diện các gia đình trên địa bàn thành phố Hoà Bình.

Thành ủy Hòa Bình: Kết quả 5 năm thực hiện Quyết định số 545-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Đề án “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong việc nâng cao hiệu quả công tác dân số tỉnh Hòa Bình”

Thực hiện Quyết định số 545-QĐ/TU, ngày 26/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp uỷ, chính quyền từ thành phố đến cơ sở đã nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác dân số/KHHGĐ trong việc phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Các hoạt động tuyên truyền được đẩy mạnh với nhiều hình thức đổi mới và nội dung phong phú, đa dạng. Ngày càng có nhiều người kết hôn và sinh con phù hợp với lứa tuổi, sức khỏe, hoàn cảnh kinh tế, số lần sinh ít hơn; chất lượng dân số từng bước được nâng lên.

Thành phố Hòa Bình tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn

Trong những năm qua, thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Ban Bí thư khoá XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn”, công tác dạy nghề cho lao động nông thôn luôn được sự quan tâm của các cấp uỷ, chính quyền, gắn công tác đào tạo nghề với chương trình nông thôn mới; sự phối hợp thường xuyên giữa các ban, ngành, đoàn thể của thành phố trong công tác tuyên truyền, khảo sát nhu cầu học nghề của địa phương.

Thành phố Hòa Bình tuyên dương, khen thưởng 60 giáo viên dạy giỏi, 262 học sinh giỏi tiêu biểu năm học 2021 – 2022

Ngày 01/6/2022, UBND thành phố Hòa Bình tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng 60 giáo viên dạy giỏi, 262 học sinh giỏi tiêu biểu năm học 2021 – 2022.

Thành ủy Hòa Bình: Kết quả triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Trong thời gian qua, việc thực hiện Kết luận 01-CT/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại Đảng bộ thành phố Hòa Bình đã đạt được những kết quả tích cực trên các lĩnh vực của đời sống xã hội góp phần tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, xây dựng phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Bước đầu ngăn chặn được sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Thành ủy Hòa Bình: Bế giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính hệ vừa làm, vừa học năm học 2021 - 2022

Chiều ngày 5/5/2022, Thành ủy Hòa Bình phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức Lễ bế giảng Lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính hệ vừa làm, vừa học, năm học 2021- 2022.

Thành ủy Hòa Bình tổ chức Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 4 năm 2022

Sáng ngày 27/4/2022, Ban Thường vụ Thành ủy đã tổ chức Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 4 năm 2022. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến đến 19/19 điểm cầu phường, xã với tổng số 668 đại biểu. Đồng chí Hoàng Văn Minh, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ dự và chủ trì Hội nghị. 

Thành ủy Hòa Bình: Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”

Trong những năm qua, thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW về "Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế", các hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố đã có những đóng góp thiết thực cho việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các địa phương, cơ quan, đơn vị góp phần đổi mới lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả công tác. Các cơ sở sản xuất kinh doanh ứng dụng công nghệ mới góp phần tạo ra những chuyển biến về năng suất, chất lượng và hiệu quả trong sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh của các sản phẩm hàng hoá.
thông báo
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

26oC

Độ ẩm: 94%

Tốc độ gió: 5 km/hkm/h

Cập nhật lúc 03:30:00
ngày 2022-07-03