Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_HomeArrticle

Nghiên cứu, trao đổi: Giá trị và bài học từ Mo Mường

Điều khác biệt của dân tộc Mường với các dân tộc khác trong đám tang là có hàng nghìn, hàng vạn câu mo được ông mo xướng lên để tiễn biệt người ra đi. Bản trường ca ấy được gọi là Mo Mường. Mo Mường tồn tại qua nghìn năm có lẻ bởi nhiều giá trị to lớn. Các giá trị văn hóa  của người Mường tập trung ở Mo Mường.

Bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hóa Mo Mường Hòa Bình năm 2021

Ngày 16/4/2021, Ban Chỉ đạo về Di sản văn hóa “Mo Mường Hòa Bình” ban hành Kế hoạch số 82/KH-BCĐ thực hiện các nhiệm vụ Bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hóa Mo Mường Hòa Bình năm 2021.
 

Họp Ban Chỉ đạo về di sản văn hóa Mo Mường

Ngày 24/3/2021, Ban Chỉ đạo về di sản văn hóa Mo Mường tổ chức họp nghe báo cáo tiến độ công tác xây dựng hồ sơ Mo Mường đệ trình UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.


 

Kết luận của BTV Tỉnh ủy về việc lập hồ sơ di sản văn hóa Mo Mường đệ trình UNESCO ghi danh vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp

Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kết luận số 32-KL/TU, ngày 25/01/2021 về việc lập hồ sơ di sản văn hóa Mo Mường đệ trình UNESCO ghi danh vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp.
 

Lễ Khai hạ xưa và nay ở Mường Bi

Cùng tên gọi và gần như cùng thời gian với Lễ Khai hạ của người Việt là Lễ Khai hạ của người Mường ở Mường Bi.
 

Kết quả triển khai ứng dụng Bộ chữ dân tộc Mường trên địa bàn tỉnh

Năm 2020, được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, công tác triển khai ứng dụng Bộ chữ dân tộc Mường tỉnh Hòa Bình trên địa bàn tỉnh được thực hiện sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Tỉnh Hòa Bình có số lượng người dân tộc Mường lớn, địa bàn cư trú của người Mường ở khắp 11 huyện, thành phố trong tỉnh, sống xen kẽ với người Kinh và các dân tộc khác, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tuyên truyền, phổ biến Kế hoạch triển khai ứng dụng Bộ chữ dân tộc Mường tại tỉnh.
 

Nghi thức kéo Si trong tiến trình nghi lễ Kéo Si của người Mường Hòa Bình

Cây si  loài cây mọc hoang dại trong thiên nhiên nhiệt đới rất dễ gặp trong vùng Đông-Nam Á. Cây si lá dày, màu xanh sậm, trên thân cành có rất nhiều rễ phụ nhỏ buông xuống khi gặp điều kiện nó có thể phát triển nhanh thành thân cây si. Si rất dễ trồng cành, nhánh đem dâm đều sống, thậm chí cắt cành đem dâm vào nước nó cũng sống.
 

Bảo tồn, phát huy giá trị Di sản văn hóa Mo Mường Hòa Bình góp phần quan trọng xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc

Mo Mường là một di sản văn hóa đặc sắc, phản ánh nhân sinh quan, vũ trụ quan độc đáo của dân tộc Mường, phản ánh đậm nét đặc trưng văn hóa từ cổ sơ của dân tộc Mường, hàm chứa nhiều ý nghĩa giáo dục đối với cộng đồng. Tất cả những lý giải về lịch sử loài người, bài học về đời sống cộng đồng, những tri thức văn hóa dân gian... đọng lại qua ký ức thời gian, thêu dệt bằng màu sắc huyền thoại, dưới nhiều góc độ, được phản ánh trong Mo Mường. Mo Mường gắn với nhiều nghi lễ và tín ngưỡng, chuyển tải tinh thần đoàn kết của gia đình, dòng họ, cộng đồng và dân tộc; góp phần bảo vệ, sàng lọc văn hóa Mường trong tất cả các giai đoạn lịch sử. Ngoài ra, Mo Mường còn chứa đựng những giá trị vật thể quý giá, một số di sản vật thể liên quan Mo Mường như vật tế khí (túi “khót” của Ông Mo Mường), gồm các cổ vật như: rìu đá, rìu đồng, mảnh trống đồng, nham thạch, xương và nanh mãnh thú… được sưu tập lưu truyền từ nhiều đời, các vật tế lễ có nhiều giá trị về văn hóa vật chất và tinh thần của văn hóa cổ truyền dân tộc Mường.
 
thông báo
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

25oC

Độ ẩm: 100%

Tốc độ gió: 13 km/hkm/h

Cập nhật lúc 19:30:00
ngày 2021-09-26