Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai công tác năm 2019

Ngày 16/1, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình có đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh.
Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình

Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình

Năm 2018, Bộ KH&ĐT đã cơ bản hoàn thành tốt các công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục giữ được vai trò là Bộ đi tiên phong trong đổi mới tư duy và hành động. Các đề án, báo cáo, kiến nghị của Bộ tham mưu đều nhất quán quan điểm đổi mới của Đảng và Nhà nước, bám sát chủ đề hành động của Chính phủ năm 2018 là “Kỷ cương – Liêm chính – Hành động – Sáng tạo – Hiệu quả”, luôn lấy người dân, doanh nghiệp làm đối tượng ưu tiên phục vụ, tập trung tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh và đầu tư, khuyến khích khởi nghiệp, sáng tạo nhằm tận dụng tối đa các cơ hội phát triển KT-XH của đất nước. Sau nhiều năm, các chỉ tiêu kế hoạch Quốc hội giao đều đạt và vượt mục tiêu. Trong đó, kinh tế vĩ mô tiếp tục duy trì ổn định với kết quả nổi bật là tăng trưởng GDP đạt mức kỷ lục, đạt 7,08% (kế hoạch giao là 6,7%), cao nhất trong 10 năm qua và cũng cao hơn mức dự báo của các tổ chức trong và ngoài nước; chỉ số lạm phát được kiểm soát ở mức 3,54%, mô hình tăng trưởng hình thành rõ nét, quy mô nền kinh tế tăng mạnh.

Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đổi mới sáng tạo, đề xuất các mô hình tăng trưởng mới và các giải pháp tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng được thực hiện xuyên suốt trong tất cả các lĩnh vực quản lý của Bộ. Bộ đã báo cáo Chính phủ trình Quốc hội xem xét, thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch (kỳ họp thứ 5) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch (kỳ họp thứ 6); xây dựng trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 với 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm; 59 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể và 242 nhiệm vụ giao chi tiết cho các bộ, ngành, địa phương về phát triển KT-XH…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Năm 2019 là năm có ý nghĩa quan trọng – năm chuẩn bị hoàn thành Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020 và bước sang một thập niên mới, đòi hỏi nền kinh tế phải tiếp tục có sự bứt phá mạnh mẽ hơn nữa để hoàn thành vượt mức các mục tiêu đã đề ra. Vì vậy, Bộ KH&ĐT cần tiếp tục quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, các Nghị quyết của Trung ương, của Quốc hội, của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể hóa vào các nhiệm vụ của ngành. Xây dựng kế hoạch hành động thiết thực, tiếp tục đẩy mạnh đổi mới phương phức, lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ. Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp và làm tốt công tác tham mưu cho Chính phủ cũng như phối hợp tốt với các bộ, ngành, địa phương và cơ quan liên quan tập trung thực hiện quyết liệt và đồng bộ các đột phá chiến lược. Nghiên cứu cơ chế, chính sách huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển và đầu tư kinh doanh. Cụ thể hóa các giải pháp nhằm tạo chuyển biến rõ nét hơn nữa trong tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành, hướng tới các mục tiêu đã đặt ra trong xây dựng Chính phủ điện tử…

Thùy An (CTTĐT)


in Quay trở lại
thông báo
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

17oC

Độ ẩm: 100%

Tốc độ gió: 4 km/hkm/h

Cập nhật lúc 02:00:00
ngày 2020-02-23