Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội của tỉnh năm 2018

Năm 2018, 100% các đảng bộ trực thuộc tỉnh, các cơ quan, đơn vị đã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo phân cấp quản lý cán bộ. Việc xét, chọn, cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng hợp lý, đảm bảo chất lượng theo vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh và cơ cấu ngạch công chức; trong đó quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số, đào tạo cán bộ theo chức danh gắn với quy hoạch cán bộ; qua đó đã góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của tỉnh.

Về đào tạo Cao cấp lý luận chính trị:

Hệ tập trung tại Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện Chính trị khu vực I: Tháng 6/2018 tiếp nhận 30 cán bộ tốt nghiệp Cao cấp lý luận chính trị  khoá học 2017-2018 tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện Chính trị khu vực I trở về địa phương công tác. Kết quả: 60% đạt điểm học tập khá, 40% đạt điểm học tập trung bình khá; 100% đạt điểm rèn luyện xuất sắc; Tháng 8/2018 đã cử 40 cán bộ, trong đó có 08 nữ đi đào tạo Cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (12 đ/c) và Học viện Chính trị khu vực I (28 đ/c). Qua công tác phối hợp, theo dõi nắm tình hình, cán bộ được cử đi học, tham gia chương trình học tập theo quy định, chấp hành tốt nội quy, quy chế của nhà trường.

Hệ không tập trung tại tỉnh: Tháng 04/2018, bế giảng 01 lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung cho 89 học viên khóa 2016 - 2018; kết quả tốt nghiệp 100% học viên đều đạt loại khá, giỏi; trong đó: loại giỏi 19 học viên (chiếm 21,3 %); loại khá  70 học viên  (chiếm 78,7%); 02 học viên được Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tặng Bằng khen, 02 học viên được Ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng giấy khen do đã có thành tích trong "học tập và rèn luyện". Tiếp tục duy trì, thực hiện tốt nội dung, chương trình giảng dạy và học tập 01 lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tại tỉnh, khóa học 2017-2019 với 90 học viên, trong đó nữ 38 (42%). Tổ chức khai giảng 01 lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung của Học viện Chính trị Khu vực I tại tỉnh với 88 học viên, khóa học 2018 - 2020 (khai giảng ngày 28/9/2018).

Hoàn chỉnh kiến thức để cấp bằng cao cấp lý luận chính trị: 10 cán bộ tham gia lớp hoàn chỉnh kiến thức để cấp bằng cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị Khu vực I. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cấp Giấy xác nhận trình độ tương đương cao cấp lý luận chính trị cho 06 cán bộ, công chức.

Đào tạo đại học chuyên ngành: 03 cán bộ tham gia lớp đại học chính trị chuyên ngành; cụ thể: 01 chuyên ngành công tác tổ chức, 01 chuyên ngành công tác kiểm tra; 01 chuyên ngành công tác dân vận, khoá học 2018-2020 tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Đào tạo Trung cấp lý luận chính trị: mở 03 lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ vừa làm vừa học cho Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh với 180 học viên; 02 lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung cho Trường Chính trị tỉnh với 93 học viên; 09 lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ vừa làm vừa học cho Đảng bộ huyện Kim Bôi, Cao Phong, Lạc Thủy, Kỳ Sơn, Lạc Sơn, Mai Châu, Lương Sơn với tổng số 630 học viên. 

Các lớp bồi dưỡng khác: mở 01 lớp Bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2015-2020, 2020-2025; chiêu sinh 90 học viên, số học viên thực tế tham gia lớp học 88 đồng chí. Kết quả học tập của 88 học viên: Đạt điểm giỏi:  49 học viên (chiếm 55,7  %); điểm khá:  36 học viên  (chiếm 40,9%); điểm trung bình khá: 03 học viên (chiếm 3,4%); có 05 học viên được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện.

548 cán bộ thuộc đối tượng 4, tham gia lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức năm 2018; 109 cán bộ khối các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị cấp tỉnh và huyện tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng và tương đương năm 2018; 49 cán bộ, công chức, viên chức đăng ký tham gia bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp, bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên và chuyên viên chính năm 2018;

Cán bộ tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng đều đánh giá khá tốt về nội dung, chương trình do các Ban Xây dựng Đảng của Trung ương, Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện Chính trị khu vực I; Học viện Hành chính quốc gia và Trường Chính trị tỉnh xây dựng và triển khai thực hiện; sau các khóa học, các học viên đã thu nhận được kiến thức mới từ các mô hình học tập, nghiên cứu do các giảng viên của các Học viện và Trường Chính trị tỉnh trực tiếp giảng dạy, góp phần nâng cao về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và quan trọng hơn là đội ngũ cán bộ được cử đi đào tạo, bồi dưỡng đã được nâng cao nhận thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, giao tiếp, đối ngoại, giúp cho cán bộ thay đổi về tư duy, phương thức làm việc hiệu quả hơn. Từ những kiến thức được tiếp thu ở các chương trình đào tạo, bồi dưỡng đã góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh từng bước đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ.

Nguyễn Quyên

(Ban Tổ chức Tỉnh ủy)


in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

28oC

Độ ẩm: 84%

Tốc độ gió: 13 km/hkm/h

Cập nhật lúc 22:30:00
ngày 2019-04-23