Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Huyện ủy Kim Bôi tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng năm 2018; triển khai nhiệm vụ năm 2019

Sáng ngày 10/01/2019, Huyện ủy Kim Bôi tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng năm 2018; triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Toàn cảnh Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2018, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ huyện kiểm tra 83 tổ chức đảng, 80 đảng viên (có 63 cấp ủy viên: 03 HUV, 25 ĐUV, 35 CUV); giám sát 95 tổ chức đảng, 85 đảng viên (có 59 cấp ủy viên: 03 HUV, 17 ĐUV, 39 CUV).

UBKT các cấp kiểm tra 18 tổ chức đảng (có 02 TCĐ cách cấp), 64 đảng viên (có 36 cấp ủy viên: 02 HUV, 12 ĐUV, 22 CUV) khi có dấu hiệu vi phạm, kết luận có vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật 01 tổ chức đảng (cách cấp), 05 đảng viên; kiểm tra 86 tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; 40 tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ thi hành kỷ luật đảng; kiểm tra 80 tổ chức đảng trong việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí; giám sát 72 tổ chức đảng, 87 đảng viên (có 65 cấp ủy viên: 02 HUV, 63 CUV); giải quyết tố cáo 02 đảng viên (01 HUV, 01 CUV).

Các cấp có thẩm quyền thi hành kỷ luật khiển trách 01 tổ chức đảng (Chi bộ trực thuộc Huyện ủy), 17 đảng viên (có 05 cấp ủy viên: 02 HUV, 03 ĐUV) bằng các hình thức: Khiển trách 06, cảnh cáo 06, cách chức 02, khai trừ 03 trường hợp.

Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức thành công Lễ Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Ngành kiểm tra của Đảng (16/10/1948 - 16/10/2018); ban hành Quy trình và hệ thống mẫu văn bản nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của cấp ủy các cấp trực thuộc Đảng bộ huyện. UBKT Huyện ủy ban hành Quy trình và hệ thống mẫu văn bản nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của UBKT Huyện ủy.

Năm 2019, cấp ủy và UBKT các cấp xác định tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Quy định về thi hành Điều lệ Đảng, thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; Chú trọng kiểm tra, giám sát cấp ủy viên cùng cấp, cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao và những lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Tăng cường giám sát thường xuyên, nắm chắc tình hình địa phương, đơn vị, kịp thời phát hiện, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên (nhất là cấp ủy viên các cấp). Giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn thư tố cáo và khiếu nại kỷ luật đảng; Củng cố, kiện toàn UBKT các cấp và cơ quan UBKT Huyện ủy; triển khai có hiệu quả các quy chế phối hợp giữa UBKT với các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Thực hiện tốt việc tuyên truyền, phổ biến về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng theo quy định. Mở lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cho cán bộ cơ sở.

Cũng tại Hội nghị, UBKT Huyện ủy đã triển khai Hướng dẫn 06-HD/UBKTTW, ngày 18/12/2018 của UBKT Trung ương thực hiện một số Điều trong Quy định số 07-QĐi/TW, ngày 28/8/2018 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm. Đồng thời, phát động phong trào và đăng ký thi đua năm 2019.

Nguyễn Mạnh Hùng

(UBKT Huyện ủy Kim Bôi)


in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

28oC

Độ ẩm: 84%

Tốc độ gió: 13 km/hkm/h

Cập nhật lúc 22:30:00
ngày 2019-04-23