Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Tỉnh Hòa Bình thực hiện tốt công tác bảo trợ xã hội năm 2018

Cùng với chính sách tập trung phát triển kinh tế, thời gian qua, tỉnh Hòa Bình đã có nhiều cơ chế, chính sách quan tâm đến công tác bảo trợ xã hội, trợ giúp các đối tượng yếu thế ổn định cuộc sống, hòa nhập với cộng đồng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Nhiều hoạt động mang ý nghĩa thiết thực góp phần chăm sóc, bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại Trung tâm công tác xã hội tỉnh

Nhiều hoạt động mang ý nghĩa thiết thực góp phần chăm sóc, bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại Trung tâm công tác xã hội tỉnh

Trên địa bàn tỉnh có tổng số 22.695 đối tượng Bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng, trong đó: Trẻ em mất nguồn nuôi dưỡng là 231 em, người nhiễm HIV thuộc hộ nghèo là 29 người, người đơn thân thuộc hộ nghèo là 1.452 người, 10.006 người cao tuổi và 10.977 người khuyết tật. Trong đó có 2.348 đối tượng được nhận chăm sóc nuôi dưỡng tại cộng đồng, gia đình, người giám hộ nhận chăm sóc trẻ em 93 người, chăm sóc người cao tuổi 55 người; hộ gia đình nhận kinh phí chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng là 2.200 hộ. Hiện nay Trung tâm Công tác xã hội đang nuôi dưỡng tổng số 203 đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trong đó: trẻ em mất nguồn nuôi dưỡng là 37 em, trẻ em nhiễm HIV là 2 em, người khuyết tật đặc biệt nặng 157 người và 17 người cao tuổi thuộc hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng. Trong năm 2018, toàn tỉnh Hòa Bình đã hỗ trợ lương thực cho 7.073 lượt hộ gia đình với 28.098 lượt người, gần 390 tấn gạo (trong đó có 126 tấn từ Trung ương, 264 tấn từ nguồn địa phương và vận động từ các nguồn lực khác). Hỗ trợ làm nhà ở cho 20 hộ, hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho 2 hộ và 101 hộ được hỗ trợ di rời nhà ở do thiên tai. Công tác chi trả trợ cấp xã hội được thực hiện đúng quy định kịp thời gian và đúng đối tượng, không để xảy ra khiếu kiện. Ngoài ra, đã phối hợp với Hội người cao tuổi tỉnh và các ban ngành liên quan tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho 507 Người cao tuổi tròn 90 và 100 tuổi. Tổ chức tặng quà cho 80 người cao tuổi tiêu biểu tròn 90 và 100 tuổi.

Bên cạnh đó, toàn tỉnh có 10.977 người khuyết tật đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng, trong đó 2.565 người khuyết tật đặc biệt nặng, 8.412 người khuyết tật nặng. Các chế độ chính sách cho người khuyết tật được triển khai kịp thời.

Với nhiều chính sách thiết thực, hiệu quả, tỉnh Hòa Bình đã giúp cho các đối tượng bảo trợ giảm bớt khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Trong thời gian tới, tỉnh Hòa Bình tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác bảo trợ xã hội. Tăng cường kiểm tra, rà soát, nắm bắt nhu cầu nguyện vọng của các đối tượng để có kế hoạch trợ giúp phù hợp, đảm bảo 100% đối tượng bảo trợ xã hội được thụ hưởng chính sách. Tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ làm chính sách bảo trợ xã hội cấp huyện, cấp xã và cộng tác viên công tác xã hội. Triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách trợ cấp thường xuyên cho các đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng và  các đối tượng nuôi dưỡng tập trung tại cơ sở bảo trợ xã hội (Trung tâm Công tác xã hội). Theo dõi nắm bắt tình hình thiếu đói của người dân trong những tháng giáp tết, khi có thiên tai, lũ bão kịp thời tổ chức phương án cứu trợ hoặc đề xuất các giải pháp khắc phục hậu quả giúp người dân sớm ổn định cuộc sống,... Đồng thời, phối hợp với các Sở, ban, ngành trong việc thực hiện các chính sách chung về  an sinh xã hội, chính sách giảm nghèo như: hỗ trợ nhà ở, y tế, bảo hiểm y tế, giáo dục, nước sạch, tín dụng, pháp lý, hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn thuộc chương trình 135, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Nguyễn Hải


in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

28oC

Độ ẩm: 84%

Tốc độ gió: 13 km/hkm/h

Cập nhật lúc 22:30:00
ngày 2019-04-23