Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018

Sáng 09/01, tại Hà Nội  Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018. Dự và chỉ đạo hội nghị có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch tịch thứ Nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Tại điểm cầu tỉnh ta, dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh.
Các đồng chí: Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh và đại biểu

Các đồng chí: Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh và đại biểu

Năm 2018, công tác thi đua, khen thưởng đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc được triển khai hiệu quả. Thể chế về thi đua, khen thưởng được tập trung xây dựng góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng. Các Bộ, ban, ngành, địa phương đã kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Các phong trào thi đua phát triển sâu rộng trên các ngành, lĩnh vực, bám sát vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Công tác khen thưởng được quan tâm chỉ đạo, chất lượng khen thưởng được nâng lên, các cấp, các ngành đã chú trọng sử dụng các hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền và tăng tỷ lệ khen thưởng cho người lao động trực tiếp; khen thưởng thành tích kháng chiến được tập trung giải quyết. Công tác tuyên truyền khen thưởng thành tích kháng chiến được tập trung giải quyết. Công tác tuyên truyền các phong trào thi đua và các điển hình tiên tiến có những chuyển biến rõ nét. Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước khen thưởng cho 55.463 trường hợp; trong đó, khen niên hạn cho lực lượng vũ trang 29.481 trường hợp (chiếm 53,15%), khen thưởng thành tích kháng chiến 8.351 trường hợp (chiếm 15,06%), khen cống hiến 2.616 trường hợp (chiếm 3,9%), khen thưởng đối ngoại 150 trường hợp (chiếm 0,27%), khen thành tích thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 15.320 trường hợp (chiếm 27,6%).


Năm 2019, thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, với phương châm hành động "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, bứt phá", toàn ngành Thi đua - Khen thưởng đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm và 5 biện pháp tổ chức thực hiện.


Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế trong công tác thi đua, khen thưởng năm 2018; đồng thời đề xuất, kiến nghị một số vấn đề nhằm thực hiện tốt hơn nữa chức năng nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.


Phát biểu chỉ đạo của Chính phủ tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác thi đua, khen thưởng 2018. Nhấn mạnh về phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị: Tập trung quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền, trách nhiệm của người đứng đầu trong triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng; tập trung nghiên cứu, tham mưu hoàn thiện thể chế, pháp luật về thi đua, khen thưởng; có kế hoạch phát động phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, bảo đảm dân chủ trong bình chọn các danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng.


Phát biểu chỉ đạo của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại hội nghị, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã nêu ra một số nội dung trọng tâm cần quan tâm triển khai trong năm 2019: Tham mưu xây dựng hoàn thiện thể chế, chính sách về thi đua, khen thưởng; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, thiết thực chào mừng các ngày kỷ niệm, sự kiến chính trị lớn của đất nước; chuẩn bị tổ chức Đại hội Thi đua, Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện, nhân điển hình tiên tiến; nâng cao chất lượng công tác khen thưởng; đổi mới hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp; kiện toàn bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác thi đua, khen thưởng; thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.

Lê Huệ (CTTĐT)


in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

28oC

Độ ẩm: 84%

Tốc độ gió: 15 km/hkm/h

Cập nhật lúc 23:00:00
ngày 2019-04-23