Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Tổng kết hoạt động Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh Hòa Bình năm 2018
Ngày 7/1, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh Hòa Bình năm 2018. Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ Phát triển kinh tế tập thể tỉnh dự và chủ trì hội nghị; tham dự, có lãnh đạo các sở, ngành chức năng và UBND các huyện, thành phố là thành viên BCĐ.
Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

Năm 2018, UBND tỉnh và các cấp, các ngành đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách mới để khuyến khích phát triển kinh tế hợp tác trên địa bàn. Tăng cường các nguồn lực đầu tư, hỗ trợ cho kinh tế hợp tác, hợp tác xã, do đó nhiều chính sách hỗ trợ hợp tác xã được triển khai có hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực và thúc đẩy kinh tế hợp tác phát triển. Công tác quản lý nhà nước đối với kinh tế hợp tác, hợp tác xã đảm bảo tốt, thường xuyên, toàn diện từ công tác tuyên truyền, quán triệt chủ trương, chính sách xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể đến việc ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, xây dựng các cơ chế, chính sách của địa phương và công tác kiểm tra, giám sát. BCĐ phát triển kinh tế tập thể tỉnh đã tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức triển khai Luật HTX, ban hành nhiều chương trình hành động, kế hoạch triển khai để phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã. Năm 2018, tình hình phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã có nhiều khởi sắc, số lượng thành lập mới và hoạt động hiệu quả tiếp tục tăng, hầu hết hợp tác xã tăng vốn kinh doanh, năng lực tài chính, đội ngũ cán bộ có trình độ, năng lực được tăng cường; toàn tỉnh có 259 tổ hợp tác, trong đó có 254 tổ hợp tác hoạt động và 05 tổ hợp tác ngừng hoạt động, 207 tổ hợp tác đăng ký hợp đồng hợp tác được UBND cấp xã chứng nhận và có 26 tổ hợp  tác thành lập mới; tổng số thành viên, người lao động trong tổ hợp tác khoảng trên 7,8 nghìn người, doanh thu bình quân 01 tổ hợp tác khoảng 557,8 triệu đồng, lợi nhuận trung bình đạt 49,9 triệu đồng/ 1 tổ hợp tác. Toàn tỉnh có 308 hợp tác xã, trong đó có 274 hợp tác xã đang hoạt động, trong năm đã thành lập mới 63 hợp tác xã, vượt 80% chỉ tiêu kế hoạch năm. Bên cạnh đó, tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đã hình thành và phát triển nhiều mô hình hợp tác xã kiểu mới gắn với chuỗi giá trị, áp dụng quy trình sản xuất tiêu chuẩn VietGap, đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, ký kết hợp đồng tiêu thụ dài hạn với doanh nghiệp, hiệu quả, lợi ích mang lại cho thành viên cao, đáp ứng yêu cầu của thị trường.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, chỉ ra một số khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của các tổ hợp tác và hợp tác xã trên địa bàn tỉnh, trong đó nhấn mạnh: Phần nhiều các tổ hợp tác, hợp tác xã khó khăn trong việc tìm kiếm thị trường đầu ra cho sản phẩm; kinh phí phân bổ của T.Ư và địa phương để thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã còn ít; công tác thanh tra, kiểm tra chưa được thực hiện thường xuyên.

Trong năm 2019, BCĐ phát triển kinh tế tập thể tỉnh đề ra 9 nhiệm vụ trọng tâm, phấn đấu thành lập mới từ 20 tổ hợp tác và 35 hợp tác xã trở lên; doanh thu bình quân 1 hợp tác xã đạt trên 3 triệu đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt từ 1,25 triệu đồng/ người/ tháng; thu nhập bình quân của người lao động trong tác hợp tác xã đạt từ 3,8 triệu đồng/ người/ tháng trở lên; xây dựng 22 hợp tác xã điển hình tiên tiến cấp tỉnh trở lên; xây dựng 2 chuỗi giá trị sản phẩm nông sản hàng hóa chủ lực; tổ chức bồi dưỡng, tập huấn 500 lượt cán bộ và các thành viên hợp tác xã trở lên.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố cần tập trung thực hiện 9 nhiệm vụ, giải pháp của BCĐ kinh tế tập thể tỉnh đã đề ra trong năm 2019, trong đó cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của tỉnh về kinh tế hợp tác, hợp tác xã, vận động và kết nạp thành viên Liên minh hợp tác xã tỉnh; tăng cường củng cố hoạt động các tổ hợp tác và hợp tác xã hiện có; đồng thời, Liên minh hợp tác xã chủ trì, phối hợp đề xuất cơ chế hương dẫn giải quyết các hợp tác xã kiểu cũ trên địa bàn tỉnh.

Nguyễn Hải

in Quay trở lại
thông báo
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

18oC

Độ ẩm: 100%

Tốc độ gió: 0 km/hkm/h

Cập nhật lúc 00:30:00
ngày 2020-02-23