Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Phấn đấu giảm địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự trong năm 2019

Theo Quyết định số 511 ngày 13/4/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình, toàn tỉnh có 27 địa bàn (xã, phường, thị trấn) trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội. Căn cứ trên quyết định đó, Ban chỉ đạo 09 tỉnh đã ban hành kế hoạch thực hiện chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về TTATXH. Bắt đầu từ năm 2017, tỉnh thực hiện Đề án “Chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về TTATXH đến năm 2020” theo Quyết định số 1960/2017 của Bộ Công an, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch số 92/2017 thực hiện đề án, Ban chỉ đạo 09 tỉnh ban hành công văn hướng dẫn triển khai việc thực hiện đề án trên.

Theo báo cáo của BCĐ 09 tỉnh, năm 2018 tại 27 địa bàn trọng điểm, phức tạp về TTATXH phát hiện, xảy ra 192 vụ phạm pháp hình sự (trên tổng số 740 vụ toàn tỉnh), trong đó tội phạm về TTATXH xảy ra 138 vụ, tội phạm về ma túy xảy ra 51 vụ.

Trong tổng số 27 địa bàn, có 18 địa bàn có số tội phạm giảm, trong đó có 2 xã Mường Chiềng (Đà Bắc) và Nhân Nghĩa (Lạc Sơn) liên tiếp trong 2 năm 2017 và 2018 không xảy ra tội phạm; Có 10 địa bàn tội phạm chuyển hóa thành công (đạt cả 3 tiêu chí về hình sự, ma túy, kinh tế - môi trường) gồm phường Phương Lâm, Tân Thịnh (thành phố Hòa Bình), xã Đồng Nghê (Đà Bắc), thị trấn Bo (Kim Bôi), xã Ngọc Lương (Yên Thủy), xã Nam Phong (Cao Phong), xã Đồng Tâm, Phú Thành (Lạc Thủy), xã Phú Cường, Phong Phú (Tân Lạc).

Tuy nhiên còn 8 xã khác không đạt về các tiêu chí, số tội phạm không tăng, không giảm, cần tiếp tục chuyển hóa trong năm 2019. Còn 5 địa bàn thời gian qua số tội phạm vẫn tăng, cần tiếp tục chuyển hóa trong năm 2019 là: thị trấn Mai Châu, thị trấn Lương Sơn, xã Hòa Sơn (Lương Sơn), xã Cuối Hạ (Kim Bôi), xã Ân Nghĩa (Lạc Sơn).

Bên cạnh đó năm 2018 trên địa bàn tỉnh phát sinh thêm 3 địa bàn trọng điểm, phức tạp về TTATXH là phường Đồng Tiến, phường Hữu Nghị (thành phố Hòa Bình), xã Thượng Cốc (Lạc Sơn), các địa bàn này được đưa vào diện chuyển hóa trong năm 2019. Do đó thời gian tới, tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự quản lý, chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp trong công tác phòng, chống tội phạm; nhất là lãnh đạo, chỉ đạo điều hành trong công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về TTATXH. Tăng cường sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động, đấu tranh phòng, chống tội phạm, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân. Đặc biệt phát huy tốt vai trò nòng cốt của lực lượng công an các cấp, nhất là cấp xã trong công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống tội phạm, chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về TTATXH.

Lê Thùy (CTTĐT)


in Quay trở lại
thông báo
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

18oC

Độ ẩm: 100%

Tốc độ gió: 0 km/hkm/h

Cập nhật lúc 00:30:00
ngày 2020-02-23