Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Sở Kế hoạch và Đầu tư: Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018

Năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu xây dựng các văn bản theo chương trình, kế hoạch hàng năm của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh về công tác  quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và đầu tư, phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tham mưu nhiều văn bản quản lý, chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quản lý, giám sát đầu tư, đấu thầu; điều hành các chương trình mục tiêu; hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa; cắt giảm chi phí cho các doanh nghiệp; cải thiện môi trường kinh doanh; góp phần quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh năm 2018.

Công tác đào tạo nghiệp vụ về giám sát và đánh giá đầu tư, đấu thầu qua mạng được tổ chức thực hiện theo đúng kế hoạch với chất lượng cao, năm 2018 được đánh giá xếp hạng thứ 4 cả nước. Trong năm đã tổ chức 01 khóa tập huấn về giám sát và đánh giá đầu tư cho hơn 40 người; 01 khóa tập huấn về đấu thầu qua mạng cho 45 người là cán bộ các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố. Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra công tác đấu thầu, giám sát và đánh giá đầu tư tại 08 đơn vị.

Thụ lý, thẩm định 158 hồ sơ đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư gắn với thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, 56 hồ sơ phê duyệt dự án hoặc Báo cáo kinh tế kỹ thuật, 150 kế hoạch lựa chọn nhà thầu, 28 hồ sơ đề nghị phê duyệt điều chỉnh nội dung dự án, chủ trương đầu tư, 29 hồ sơ xin gia hạn hợp đồng, phê duyệt điểm dừng kỹ thuật 2 dự án đảm bảo chất lượng và tiến độ thời gian.

Đề xuất Danh mục và cung cấp hồ sơ phục vụ và tham gia cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, chỉ đạo thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh theo phân công tại Quyết định số 993-QĐ/TU ngày 31/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tham mưu tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tỉnh Hòa Bình năm 2018 với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và trên 550 nhà đầu tư trong và ngoài nước, trao quyết định chủ trương đầu tư/Giấy chứng đăng ký đầu tư cho 09 dự án; ký biên bản ghi nhớ với 15 nhà đầu tư.

Đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 01 dự án FDI với số vốn đăng ký 0,155 triệu USD; trình UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư cho 43 dự án đầu tư trong nước, cấp điều chỉnh tăng vốn cho 01 dự án của Công ty Cổ phần Nước sạch Sông Đà là 5.765 tỷ đồng, tổng vốn đăng ký là 12.480 tỷ đồng;  thực hiện thủ tục cấp điều chỉnh đối với 32 dự án; Quyết định chấm dứt thực hiện và thu hồi 9 dự án. Nguyên nhân chủ yếu do các nhà đầu tư không tích cực triển khai thực hiện dự án, không thực hiện các thủ tục về đất đai, không chấp hành các quy định của nhà nước, thiếu năng lực tài chính và khả năng đáp ứng các điều kiện thực hiện dự án. Tổng trên địa bàn tỉnh có 57 dự án được cấp phép đầu tư, trong đó có 54 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký khoảng 13.445 tỷ đồng, 03 dự án FDI vốn đăng ký 200,24 triệu. Tổng khoảng 18.000 tỷ đồng tăng gấp 3 lần so với năm 2017. Trong đó có 28 dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp chiếm 50%; 09 dự án thuộc lĩnh vực dịch vụ, thương mại, chiếm 16%; 07 dự án khai thác, chế biến khoáng sản, chiếm 12,5%; 07 dự án thuộc lĩnh vực du lịch; 04 dự án lĩnh vực nông nghiệp; 01 dự án lĩnh vực đào tạo; 01 dự án nghĩa trang. 

Lũy kế đến hết ngày 31/12/2018, trên địa bàn tỉnh ước có 531 dự án, trong đó 38 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 467 triệu USD, và 493 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký 66.459  tỷ đồng. Có 239 dự án đã đưa vào khai thác, sản xuất kinh doanh, vốn đầu tư đăng ký 24.584 tỷ đồng, vốn đầu tư thực hiện khoảng 13.000 tỷ đồng, bằng 53% vốn đăng ký, đăng ký sử dụng khoảng 17.000 ha đất, trong đó có khoảng 7.000 ha đất đã được đền bù, giải phóng mặt bằng, giải quyết việc làm cho khoảng gần 10.000 lao động

Từ tháng 9/2018 triển khai dịch vụ giải quyết thủ tục đăng ký doanh nghiệp tại chỗ. Kết quả 100% số hồ sơ trả kết quả sớm và đúng hạn, số hồ sơ giải quyết trên môi trường mạng đạt tỷ lệ 30%. Thụ lý và cấp giấy chứng đăng ký doanh nghiệp cho 420 doanh nghiệp và trên 90 chi nhánh, văn phòng đại diện đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký khoảng 6.500 tỷ đồng; so với năm 2017 tăng 5 doanh nghiệp, vốn đăng ký tăng 34%; cấp thay đổi, bổ sung nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 1.500 lượt doanh nghiệp, chi nhánh; thu hồi 18 giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp vi phạm Luật Doanh nghiệp và Luật Quản lý thuế; 36 doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện tự giải thể, 130 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động. Lũy kế đến hết năm 2018, trên địa bàn tỉnh có 3.260 doanh nghiệp, trên 700 chi nhánh, văn phòng đại diện với vốn đăng ký khoảng 42.600 tỷ đồng. Doanh nghiệp đang hoạt động là 2.676 doanh nghiệp, doanh nghiệp đã tạm ngừng hoạt động là 389 doanh nghiệp, doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh không tìm thấy địa chỉ là 195 doanh nghiệp.

Hoàn thành việc chuyển đổi Đoạn quản lý đường bộ I thành Công ty cổ phần Xây dựng giao thông Hòa Bình; trình UBND tỉnh phê duyệt giá trị Đoạn quản lý đường bộ II. Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch chuyển 4 đơn vị sự nghiệp công lập gồm Bến xe khách trung tâm; Trung tâm Đào tạo lái xe  hạng A1; Trung tâm đăng kiểm phương tiện xe cơ giới, thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Hòa Bình; Trung tâm thiết kế quy hoạch xây dựng Hòa Bình, thuộc Sở Xây dựng Hòa Bình thành công ty cổ phần. Phối hợp hướng dẫn các công ty nông nghiệp chuyển thành công ty TNHH có hai thành viên trở lên; thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần nước sạch Hòa Bình.

Đã thực hiện 03 cuộc thanh tra, trong đó có 02 cuộc thanh tra chuyên ngành và 01 cuộc thanh tra phòng, chống tham nhũng. Thực hiện nghiêm túc quy định về tiếp công dân, Giám đốc Sở tiếp công dân định kỳ vào ngày 20 hằng tháng, cán bộ, công chức trực, tiếp công dân vào tất cả các ngày làm việc trong tuần, hằng tháng tham gia tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh.

Ban quản lý các dự án ODA, dự án giảm nghèo được triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ. Trong năm 2018, Dự án giảm nghèo tỉnh có 578 tiểu dự án thuộc hợp phần Ngân sách phát triển xã được thẩm định và phê duyệt gói thầu,  ký hợp đồng được 350 gói thầu; ký hợp đồng liên kết với các đối tác trồng Mía đường nguyên liệu tại huyện Lạc Sơn; tổ chức 46 lớp tập huấn cho 1.610 người dân và 05 hội nghị giao ban hàng; 210 đoàn kiểm tra về công tác hoạt động của Dự án; giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn nước ngoài, đạt 90% kế hoạch vốn đối ứng được giao.

Thái Sơn


in Quay trở lại
thông báo
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

17oC

Độ ẩm: 100%

Tốc độ gió: 4 km/hkm/h

Cập nhật lúc 01:30:00
ngày 2020-02-23