Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hòa Bình: Thực hiện tốt quy chế phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu 3 về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng

Năm 2018, thực hiện quy chế phối hợp (QCPH), Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy và UBKT Đảng ủy Quân khu 3 đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị về công tác xây dựng Đảng, công tác quốc phòng, tập trung tham mưu, giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện toàn diện công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) theo quy định của Điều lệ Đảng; chất lượng, hiệu quả thực hiện QCPH ngày càng được nâng lên, góp phần quan trọng vào sự xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Hội nghị sơ kết thực hiện quy chế phối hợp công tác KTGS giữa UBKT Đảng ủy Quân khu 3 với UBKT các tỉnh ủy, thành ủy trên địa bàn Quân khu 3

Hội nghị sơ kết thực hiện quy chế phối hợp công tác KTGS giữa UBKT Đảng ủy Quân khu 3 với UBKT các tỉnh ủy, thành ủy trên địa bàn Quân khu 3

Kết quả nổi bật là UBKT Tỉnh ủy Hòa Bình đã phối hợp với UBKT Đảng ủy Quân khu 3 tham mưu, giúp Đảng uỷ Quân khu 3, BTV Tỉnh uỷ Hoà Bình chỉ đạo Đảng uỷ Quân sự tỉnh quán triệt sâu sắc các văn bản của cấp trên như: Quy định số 102-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; Quy định số 109-QĐ/TW của Ban Bí thư về công tác kiểm tra của tố chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên; Quy định số 01-QĐi/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm và thấm quyền của UBKT trong công tác phòng chống tham nhũng; Quy định số 932-QĐ/QU, ngày 03/9/2018 của Quân ủy Trung ương quy định thấm quyền thi hành kỷ luật về Đảng và xem xét thông qua kỷ luật quân đội của tổ chức đảng các cấp trong Quân đội...

UBKT Tỉnh uỷ đã tham mưu giúp BTV Tỉnh ủy thực hiện toàn diện, hoàn thành chương trình KTGS năm 2018; tham mưu Tổng kết thực hiện 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá X về tăng cường công tác KTGS của Đảng; sơ kết thực hiện QCPH giữa UBKT với các cơ quan, tổ chức có liên quan trong công tác KTGS. Tiến hành kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI; Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với Đảng ủy Quân sự tỉnh.

Phối hợp tiến hành kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ KTGS và thi hành kỷ luật Đảng đối với BTV Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Quân sự tỉnh; kiểm tra tài chính Đảng đối với BTV Đảng ủy Quân sự tỉnh; xem xét, giải quyết các vụ việc vi phạm kỷ luật đảng, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đảm bảo đúng nguyên tắc, thủ tục, quy trình của Đảng... UBKT Tỉnh uỷ Hòa Bình đã tham mưu cho BTV Tỉnh ủy chỉ đạo BTV Đảng ủy Quân sự tỉnh phối hợp với BTV các Huyện ủy kiểm tra các Đảng ủy Quân sự huyện trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và công tác xây dựng Đảng; về thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TW, ngày 30/7/2007 của Ban chấp hành Trung ương Khóa X, tăng cường công tác KTGS của Đảng; giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và công tác xây dựng, việc chấp hành và tổ chức triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng pháp luật của Nhà nước... Chỉ đạo UBKT Đảng ủy tham mưu cho Đảng ủy Quân sự tỉnh ký kết QCPH với Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh; UBKT Đảng ủy Quân sự tỉnh ký kết QCPH với UBKT các huyện ủy, thành ủy trong tỉnh.

Kết quả phối hợp hoạt động cho thấy: nhận thức, trách nhiệm và chất lượng KTGS được nâng lên, hiệu quả thiết thực, qua đó góp phần tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, nâng cao nhận thức cho các đối tượng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội ở địa phương và xây dựng lực lượng vũ trang trong tỉnh ngày càng vững mạnh. Tuy nhiên việc giám sát, phát hiện để phối hợp tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên còn hạn chế.

Năm 2019, hai cơ quan sẽ phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục khuyết điểm, hạn chế trong quá trình thực hiện QCPH, UBKT Tỉnh ủy Hòa Bình tiếp tục phối hợp UBKT Đảng ủy Quân khu 3 làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác KTGS; tăng cường trao đổi thông tin giữa 2 bên, đồng thời tiếp tục bổ sung, hoàn thiện quy chế phối hợp, duy trì thường xuyên, nề nếp trong việc nắm tình hình về mọi mặt, để tạo sự thống nhất cao giữa UBKT Tỉnh ủy Hòa Bình với UBKT Đảng ủy Quân khu 3 trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ KTGS và thi hành kỷ luật đảng. Chủ động nắm chắc tình hình của tổ chức đảng, đảng viên, kịp thời phát hiện và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Xem xét xử lý nghiêm minh các tổ chức đảng và đảng viên vi phạm các quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; giải quyết dứt điểm đơn thư tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng đúng quy định. Chỉ đạo, hướng dẫn UBKT Đảng uỷ Quân sự tỉnh tăng cường phối hợp với UBKT các huyện uỷ, thành uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ Hoà Bình tiến hành kiểm tra, giám sát các đảng bộ Quân sự cấp huyện trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng toàn dân và công tác quân sự địa phương. Chú trọng bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ kiểm tra các cấp nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát trong tình hình mới.

Xuân Hải (UBKT Tỉnh ủy)


in Quay trở lại
thông báo
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

17oC

Độ ẩm: 100%

Tốc độ gió: 4 km/hkm/h

Cập nhật lúc 02:00:00
ngày 2020-02-23