Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Phát triển hợp tác xã kiểu mới liên kết sản xuất tiêu thụ theo chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực quy mô lớn, có sức lan tỏa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2018 – 2025

Ngày 26/12/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đã ban hành Kế hoạch số 169/KH-UBND về Phát triển hợp tác xã kiểu mới liên kết sản xuất tiêu thụ theo chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực quy mô lớn, có sức lan tỏa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2018 – 2025.

Kế hoạch này được chia thành 2 giai đoạn cụ thể: giai đoạn 2018 – 2020 và giai đoạn 2021 – 2025. Mục tiêu của Kế hoạch này là đến năm 2025 xây dựng thí điểm 20 mô hình HTX kiểu mới liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ theo chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh, cụ thể như sau:

Giai đoạn 2018 – 2020: Xây dựng 10 mô hình HTX kiểu mới liên kết sản xuất tiêu thụ theo chuỗi giá trị các sản phẩm chủ lực như: 05 mô hình HTX thực hiện chuỗi giá trị sản phẩm cây có múi (cam, bưởi, quýt) tại các huyện: Cao Phong, Kim Bôi, Lạc Thủy, Lạc Sơn, Tân Lạc ... (mỗi huyện xây dựng 01 mô hình); 05 mô hình HTX thực hiện chuỗi giá trị các sản phẩm chủ lực như: rau an toàn, nhãn Sơn Thủy, cá Sông Đà, gà đồi, chè Shan tuyết (mỗi HTX xây dựng 01 chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực).

Giai đoạn 2021 – 2025: Xây dựng 10 mô hình HTX kiểu mới liên kết sản xuất tiêu thụ theo chuỗi giá trị các sản phẩm chủ lực như: mía tím Hòa Bình, cây dược liệu, lợn bản địa ... (mỗi HTX xây dựng 01 chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực).

Để đạt được các mục tiêu đã đề ra. Các giải pháp được đưa ra đó là: Hỗ trợ xây dựng các mô hình HTX điểm; Tăng cường liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm giữa HTX và các thành phần kinh tế khác, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; Thông tin, tuyên truyền.

Giao Liên minh Hợp tác xã tỉnh là cơ quan chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị kịp thời thông tin về Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.  

Hoàng Trung (BTGTU)


in Quay trở lại
thông báo
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

27oC

Độ ẩm: 79%

Tốc độ gió: 15 km/hkm/h

Cập nhật lúc 22:00:00
ngày 2020-05-25