Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Thành ủy Hòa Bình tổng kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2018

Ngày 26/12, Thành ủy Hòa Bình đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, công tác cải cách tư pháp và hoạt động của Ban chỉ đạo cải cách tư pháp thành phố Hòa Bình năm 2018.

Toàn cảnh hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

Theo báo cáo của Thành ủy Hòa Bình, trong năm 2018, Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản của Trung ương, của Tỉnh về công tác nội chính.... gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tiếp tục tiến hành rà soát, bổ sung các quy chế, quy định hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị; quy định rõ trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị, nhất là trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu đối với công tác nội chính. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan khối nội chính thành phố đã bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương để xây dựng chương trình, kế hoạch công tác; tăng cường phối hợp nắm tình hình, chủ động giải quyết và tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần vào việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. Thành phố đã tổ chức 168 hội nghị với 18.965 lượt người tham dự; cấp phát 6.419 tài liệu phổ biến với nội dung: Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật đất đai, Luật phòng chống tham nhũng, Luật hòa giải cơ sở...

Cùng với đó, các hoạt động tư pháp, cải cách tư pháp được chú trọng. Công tác điều tra, truy tố, xét xử đã được các cơ quan tư pháp thực hiện một cách nghiêm túc, trách nhiệm của các cơ quan tư pháp và cán bộ làm công tác điều tra, truy tố, xét xử đã được đề cao và nâng lên rõ rệt. Các giai đoạn tố tụng được tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật tố tụng cũng như các văn bản hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền; do đó chất lượng công tác từng bước được nâng lên; các quyết định của cơ quan tư pháp đều đảm bảo tính khách quan, có căn cứ và đúng luật định, không để xảy ra tình trạng xử oan, bỏ lọt tội phạm, hạn chế thấp nhất các sai sót. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được nâng cao về chất lượng, giảm tình trạng khiếu kiện vượt cấp, kéo dài, khiếu kiện đông người, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp trong thời gian qua.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hòa Bình đã yêu cầu các cơ quan trong khối nội chính thành phố cần tập trung nắm bắt tình hình, diễn biến phát sinh ở cơ sở, đặc biệt là tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật; đảm bảo địa bàn ổn định, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở; tăng cường công tác PCTN, lãng phí… Đồng thời thành phố cũng cần thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, Nghị quyết, các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí; đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với trách nhiệm của từng cá nhân khi thực thi nhiệm vụ, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

Lưu Sao (VP UBND TP)


in Quay trở lại
thông báo
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

17oC

Độ ẩm: 100%

Tốc độ gió: 4 km/hkm/h

Cập nhật lúc 01:30:00
ngày 2020-02-23