Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Hội nghị Báo cáo viên trực tuyến tháng 12/2018

Ngày 14/12, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 12/2018. Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình, dự hội nghị có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện các sở, ngành, Văn phòng Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ Việt Nam tỉnh, các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta

Các đại biểu dự hội nghị được thông tin 3 nội dung chuyên đề: Tổng quan tình hình KT-XH năm 2018; nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2019 do đồng chí Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày. Năm 2018 kinh tế nước ta tiếp tục ổn định và có bước phát triển, hoàn thành 12/12 chỉ tiêu KT-XH mà Quốc hội giao, trong đó 8 chỉ tiêu vượt kế hoạch; Kinh tế vĩ mô phát triển ổn định, nổi bật là nợ công giảm, chi đầu tư phát triển tăng và lớn hơn chi thường xuyên; kinh tế tư nhân có bước phát triển, xuất khẩu tiếp tục tăng, đạt hơn 238 tỷ USD chủ yếu là sản phẩm chế biến, sản phẩm có chất lượng và giá trị cao. Dự kiến năm 2018 GDP đạt 6,7%, GRDP bình quân đầu người ước đạt 2.540 USD. Môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện, có 130.000 doanh nghiệp thành lập mới. Tuy nhiên, một số hạn chế còn tồn tại là nhiệm vụ cơ cấu lại nền kinh tế vẫn chưa được xử lý triệt để, tiến độ thực hiện 3 đột phá chiến lược chậm do hạn chế về nguồn lực; chất lượng nguồn nhân lực chưa cao, chưa đáp ứng được yêu cầu; năng lực xây dựng thể chế, pháp luật còn hạn chế, nhiều quy định chồng chéo, thiếu khả thi, chậm sửa đổi;...  Một số mục tiêu năm 2019 như tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 6,7%, tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI) bình quân khoảng 4%, tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 7 - 8%, tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu dưới 3%, tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều) giảm 1 - 1,5%;... Chính phủ đưa ra 8 nhóm giải pháp chính để hoàn thành các mục tiêu trên.

Về những nội dung cốt lỗi của Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP); những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam và giải pháp trong thời gian tới do đại diện Bộ Công thương trình bày. Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) được 11 Quốc gia thành viên trong đó có Việt Nam ký kết vào 15h ngày 8/3/2018 tại Santiago, Chile. CPTPP sẽ mở ra một sân chơi mới với quy mô thị trường chiếm khoảng 13,5% GDP toàn cầu và bao trùm thị trường gần 500 triệu dân. Với tiêu chuẩn cao và đặt ra những quy định cho các vấn đề phi truyền thống như lao động, môi trường, doanh nghiệp Nhà nước, hiệp định này sẽ góp phần quan trọng vào tiến trình tự do hóa thương mại trong khu vực cũng như trên thế giới. CPTPP sẽ giảm thuế quan trong khu vực vốn chiếm tổng số là 10 nghìn tỉ USD trong nền kinh tế toàn cầu. Việc Việt Nam tham gia ký CPTPP chính là một bước cụ thể hóa chiến lược về đa phương hóa và đa dạng hóa các mối quan hệ hợp tác; là minh chứng cho việc Việt Nam tiếp tục thực thi một cách quyết tâm và nhất quán chủ trương và chiến lược của Đảng, chính sách của Nhà nước trong hội nhập một cách chủ động, sâu rộng.

Định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Lê Mạnh Hùng đề nghị: Tập trung tuyên truyền về Hội nghị T.Ư 8 (khóa XII) của Đảng, quán triệt nghị quyết theo đúng thời gian quy định; Thông tin đầy đủ, đa chiều về tình hình QP-AN, phát triển KT-XH; Phản ánh việc người dân di dân tự do và các nhóm giải pháp khắc phục. Tăng cường triển khai thực hiện NQT.Ư 6 (khóa XII); Khảo sát, ghi nhận, phản ánh những bất cập trong sắp xếp bộ máy tổ chức; Thông tin các hoạt động đối ngoại quan trọng. Tuyên truyền về chiến thắng biên giới Tây-Nam và chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc; Tăng cường bài viết đấu tranh, phản bác các ý kiến, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; Tuyên truyền về Đại hội đại biểu nông dân toàn quốc và hướng tới Đại hội MTTQ Việt Nam, chuyên đề học tập năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Hà Phương


in Quay trở lại
thông báo
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

26oC

Độ ẩm: 94%

Tốc độ gió: 4 km/hkm/h

Cập nhật lúc 22:00:00
ngày 2019-08-22