Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2018

Năm 2018, công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Ủy Ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh tiếp tục phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hưởng ứng, tham gia các hoạt động do địa phương tổ chức; hăng hái thi đua lao động sản xuất.

Ủy Ban MTTQ Việt Nam các cấp đã phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với 5 nội dung thiết thực, toàn diện, phù hợp với chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và điều kiện thực tiễn của địa phương. Hưởng ứng cuộc vận động, Nhân dân đã tích cực đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương, bảo vệ môi trường, tham gia góp công, góp sức cùng nhà nước làm đường giao thông, công trình thủy lợi, áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào phát triển sản xuất góp phần thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Kết quả năm 2018 có 93% hộ gia đình đăng ký gia đình văn hóa, 88% khu dân cư đăng ký Khu dân cư đăng ký Khu dân cư văn hóa, 100% khu dân cư tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.


Công tác vận động, xây dựng quỹ “Vì người nghèo” tiếp tục có những cách làm sáng tạo, thu hút được sự ủng hộ của toàn xã hội. MTTQ các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên đã vận động, hỗ trợ đoàn viên, hội viên và các hộ nghèo từng bước vươn lên thoát nghèo. Tại buổi lễ  phát động ủng hộ và xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” cấp tỉnh năm 2018, có 26 tập thể và 12 cá nhân ủng hộ với tổng số tiền ủng hộ và đăng ký là 2.537.177.000 đồng; tính đến ngày 15/11/2018, tài khoản Quỹ “Vì người nghèo” tại Kho bạc tỉnh đã thu được 585.248.754 đồng. Từ nguồn quỹ “Vì người nghèo”, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã phân bổ xây dựng 63 nhà và sửa chữa 01 nhà Đại đoàn kết tại các huyện, thành phố; phối hợp với Ngân hàng Công thương chi nhánh tỉnh Hòa Bình phân bổ và xây dựng 25 nhà Đại đoàn kết cho 3 huyện: Lạc Thủy, Kỳ Sơn, Cao Phong.


Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tiếp tục được tuyên truyền để người dân ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam, coi đó là thể hiện lòng yêu nước, nét đẹp trong văn hóa tiêu dùng, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của các doanh nghiệp, nhà sản xuất đối với người tiêu dùng, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp mở rộng thị trường, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất.


Các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được MTTQ các cấp trong tỉnh phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả; đã chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền xây dựng và duy trì các mô hình điểm trên địa bàn tỉnh. Đến nay 11/11 huyện, thành phố đã và đang triển khai, nhân rộng mô hình Tổ liên gia tự quản, dòng họ, ổ nhà, khu dân cư tự quản…; xây dựng kế hoạch chương trình phối hợp với các ngành có liên quan về thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phòng chống tội phạm ma túy, phòng chống mua bán người, phòng chống HIV/AIDS, bảo vệ môi trường…


Hoạt động giám sát, phản biện xã hội được triển khai thực hiện có hiệu quả. Tham gia giám sát cùng Thường trực HĐND tỉnh và các đơn vị khác; giám sát thông qua việc tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri; thông qua hoạt động tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tổ cáo của công dân; giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở… Trong năm 2018, đã tiếp 26 lượt công dân đến phản ánh, kiến nghị và tiếp nhận 92 đơn thư của công dân. Về hoạt động phản biện: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tham gia đóng góp ý kiến, phản biện vào các chủ trương, nghị quyết và các đề án phát triển kinh tế-xã hội khi có yêu cầu, qua đó góp phần hoàn thiện và nâng cao chất lượng các quyết sách trước khi ban hành, tạo sự đồng thuận xã hội về nhận thức và thống nhất về hành động của các tầng lớp Nhân dân. 

  

                                                                                     Bảo An  

in Quay trở lại
thông báo
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

31oC

Độ ẩm: 66%

Tốc độ gió: 15 km/hkm/h

Cập nhật lúc 11:00:00
ngày 2020-08-15