Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Cụm thi đua số 1 - ngành Tổ chức xây dựng Đảng: Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018

Chiều 8/12, tại Cao Bằng, Cụm thi đua số 1- Ngành Tổ chức xây dựng Đảng gồm 14 tỉnh, thành tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 và ký kết Giao ước thi đua năm 2019.

Đến dự có đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cao Bằng; Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Địa phương I, Ban Tổ chức Trung ương; Ban Tổ chức Tỉnh ủy 14 tỉnh, thành trong cụm.

Cụm thi đua số 1- Ngành Tổ chức xây dựng Đảng gồm các tỉnh, thành: Cao Bằng, Hòa Bình, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Hà Giang, Tuyên Quang, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Yên Bái, Lào Cai. Năm 2018, 14/14 đơn vị đã tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tổ chức xây dựng Đảng đó là tiếp tục tham mưu cho các cấp ủy thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp về công tác tổ chức xây dựng Đảng; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW4 (khoá XI, khoá XII) gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; kiện toàn, bổ sung cấp ủy; rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025; triển khai lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy, cán bộ lãnh đạo trong cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; tham mưu xây dựng, thể chế các văn bản về công tác tổ chức xây dựng đảng phù hợp, hiệu quả, từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên...

Tại hội nghị, Ban Tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy đã trao đổi những kinh nghiệm trong công tác tổ chức xây dựng Đảng tại các địa phương, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc góp phần giúp các đơn vị trong Cụm thực hiện tốt những nhiệm vụ đề ra trong năm 2019.

Cụm thi đua số 1 đã phát động và ký Giao ước thi đua năm 2019 với nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục tham mưu thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW4 (khoá XI; khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; Tiếp tục tham mưu cấp ủy triển khai đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6, Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII); Kết luận số 34-KL/TW ngày 07/8/2018 của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; Tham mưu cho cấp uỷ các nội dung triển khai thực hiện các văn bản của Bộ Chính trị về tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng…; Đẩy mạnh phong trào Thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2019.

Phát biểu tại hội nghị, Đồng chí Vũ Ngọc Dũng, Vụ trưởng Vụ địa phương I, Ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao cách làm, kết quả đạt được từ các phong trào thi đua của ngành Tổ chức xây dựng Đảng các tỉnh, thành thuộc Cụm thi đua số 1, đóng góp quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội các địa phương. Đồng thời nhấn mạnh, các phong trào thi đua yêu nước ngành Tổ chức xây dựng Đảng phát động có nhiều hình thức phong phú, sáng tạo, phù hợp trong việc tổ chức thực hiện, gắn với nhiệm vụ trọng tâm của ngành.

Hội nghị đã suy tôn Ban Tổ chức Tỉnh ủy Vĩnh Phúc làm Cụm trưởng, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hòa Bình, Lai Châu, Bắc Kạn làm Cụm phó Cụm thi đua số 1 năm 2019.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức Trung ương hỗ trợ kinh phí với tổng số tiền 100 triệu đồng cho 2 tỉnh: Cao Bằng, Lào Cai (mỗi tỉnh 50 triệu đồng) để hỗ trợ xây "Nhà tình nghĩa" cho gia đình cán bộ trong ngành có hoàn cảnh khó khăn. Cụm thi đua số 1 trao kinh phí hỗ trợ xây dựng các công trình tình nghĩa với tổng số tiền 280 triệu đồng cho 4 tỉnh: Cao Bằng, Lào Cai, Lai Châu, Yên Bái, mỗi tỉnh 70 triệu đồng.

Nguyễn Quyên

(Ban Tổ chức Tỉnh uỷ)


in Quay trở lại
thông báo
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

18oC

Độ ẩm: 100%

Tốc độ gió: 5 km/hkm/h

Cập nhật lúc 04:30:00
ngày 2020-02-24