Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Quy định của Trung ương và Kế hoạch, hướng dẫn của Ban Thường vụ Thành ủy

Ngày 11/12, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 05-Qđi/TW; Quy định số 06-Qđi/TW; Quy định số 07-Qđi/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Kế hoạch, hướng dẫn của Ban Thường vụ Thành ủy về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2018.

Toàn cảnh hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

Thành ủy về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2018.

Theo đó, tại hội nghị này Thành ủy Hòa Bình đã quán triệt nội dung các văn bản của Trung ương gồm: Quy định số 07-QĐi/TW ngày 28/8/2018 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm; Quy định số 05-QĐi/TW ngày 28/8/2018 của Ban Bí thư về kết nạp người vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình vào Đảng; Quy định số 06-QĐi/TW ngày 28/8/2018 của Bộ Chính trị một số điểm về kết nạp đảng viên đối với người theo tôn giáo và đảng viên là người theo tôn giáo tham gia sinh hoạt tôn giáo; Kế hoạch số 132-KH/TH.U và Hướng dẫn số 12-HĐ/TH.U ngày 07/12/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và tổ chức đảng, đảng viên năm 2018.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thành ủy đã yêu cầu các chi, đảng bộ, các cơ quan đơn vị cần quán triệt để thống nhất về mặt nhận thức, tùy từng nội dung sẽ đưa vào kết luận phù hợp; Làm tốt công tác phòng ngừa sai phạm; Quán triệt để áp dụng thực hiện; Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ... Việc học tập, quán triệt không chỉ để hiểu, nhận thức đúng về Nghị quyết mà còn giúp các chi, đảng bộ trực thuộc có thêm kiến thức để làm tốt việc giới thiệu, quán triệt Nghị quyết cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, đồng thời trực tiếp chỉ đạo triển khai, thực hiện nghị quyết tại địa phương, đơn vị mình thời gian tới. Đặc biệt đối với nội dung hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và tổ chức đảng, đảng viên năm 2018 có một số điểm mới, các chi, đảng bộ cần tập trung nghiên cứu và triển khai thực hiện tại chi, đảng bộ mình, đảm bảo kiểm điểm, đánh giá đúng chất lượng tập thể, cá nhân, cán bộ, tổ chức đảng và đảng viên, góp phần củng cố và tăng cường sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên.

Hữu Quang (VP. UBND TP)


in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

29oC

Độ ẩm: 84%

Tốc độ gió: 15 km/hkm/h

Cập nhật lúc 03:00:00
ngày 2020-07-07