Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Bế mạc Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVI: Thông qua 27 Nghị quyết về phát triển KT-XH

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, chiều 06/12, Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVI đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra và kết thúc tốt đẹp. Các đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Văn Tứ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Văn Dực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên bế mạc.

HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các nghị quyết tại Kỳ họp

HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các nghị quyết tại Kỳ họp

Tại phiên bế mạc, Thường trực HĐND tỉnh đã báo cáo tiếp thu, giải trình các nội dung liên quan đến các Nghị quyết tại Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua 27 nghị quyết về phát triển KT-XH:

1. Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021.

2. Nghị quyết về việc thực hiện nhiệm vụ giữa hai kỳ họp (thứ 6 và thứ 7) HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021.

3. Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm B và dự án trọng điểm nhóm C sử dụng nguồn vốn đầu tư công.

4. Nghị quyết về tăng cường công tác quản lý thực hiện Chương trình MTQG về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh.

5. Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

6. Nghị quyết về Kế hoạch đẩu tư công năm 2019.

7. Nghị quyết Quyết định dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2019.

8. Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2017.

9. Nghị quyết sửa đổi tỷ lệ phần trăm điều tiết nguồn thu sử dụng đất tại Nghị quyết số 27/2016/NQ-HĐND ngày 05/12/2016 của HĐND tỉnh quy định tỷ lệ phần trăm (%) điều tiết nguồn thu giữa các căp thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2017-2020.

10. Nghị quyết Sửa đổi khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 80/2017/NQ- HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ, phương án phân bổ nguồn vốn ngân sách nhà nước để thực hiện các nội dung của Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020 tỉnh.

11. Nghị quyết về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển KT-XH vì lợi ích quốc gia, công cộng năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

12. Nghị quyết Sửa đổi khoản 2 mục II, Đề án xây dựng NTM tỉnh giai đoạn 2012-2020, định hướng đến năm 2030 kèm theo Nghị quyết số 55/2012/NQ-HĐND ngày 06/12/2012 của HĐND tỉnh.

13. Nghị quyết Quy định chế độ hỗ trợ đối với người cai nghiện tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh.

14. Nghị quyết về một số nội dung và mức chi đặc thù thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

15. Nghị quyết Quy định mức chi cụ thể cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

16. Nghị quyết về việc nhập, đặt tên, đổi tên thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.

17. Nghị quyết về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước năm 2019.

18. Nghị quyết về việc giao chỉ tiêu biên chế công chức, số lượng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các hội; cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã tỉnh năm 2019.

19. Nghị quyết về việc giao chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định số 69/2000/NĐ-CP của Chính phủ năm 2019.

20. Nghị quyết về việc bãi bỏ Nghị quyết số 49/2012/NQ-HĐND ngày 06/12/2012 của HĐND tỉnh về việc quy định mức vận động đóng góp Quỹ Quốc phòng - An ninh trên địa bàn tỉnh.

21. Nghị quyết thông qua Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016-2020 tỉnh.

22. Nghị quyết về việc sửa đổi một số nội dung tại Điều 4 Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách T.Ư và tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 tỉnh kèm theo Nghị quyết số 45/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017.

23. Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc UB MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban tư vấn thuộc UB MTTQ Việt Nam cấp huyện.

24. Nghị quyết Quy định mức chi hỗ trợ đối với UB MTTQ cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh" trên địa bàn tỉnh.

25. Nghị quyết về việc miễn nhiệm UV UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021.

26. Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người được lấy phiếu tín nhiệm.

27. Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử UV UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, thay mặt HĐND tỉnh, đồng chí Trần Đăng Ninh, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực, sự điều hành tập trung của UBND tỉnh, sự đồng thuận của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp Nhân dân đã khắc phục khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển KT-XH và ngân sách Nhà nước năm 2018.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị, ngay sau kỳ họp này, UBND tỉnh, các cơ quan có liên quan kịp thời tổ chức triển khai thực hiện; UBND các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền sâu rộng các nghị quyết tại Kỳ họp đến các tầng lớp nhân dân các dân tộc trong tỉnh để nghị quyết của HĐND tỉnh sớm đi vào cuộc sống, thực hiện chủ động, có hiệu quả, góp phần thúc đẩy, tạo bước đột phá trong phát triển KT-XH của tỉnh. HĐND tỉnh yêu cầu Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và các cơ quan tổ chức liên quan tiếp tục đánh giá kết quả công việc trong thời gian qua, kịp thời đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động, điều hành chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới. Đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy và kịp thời báo cáo kết quả Kỳ họp với cử tri; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh; tích cực chủ động nghiên cứu, nắm bắt thực tiễn đời sống để kịp thời phản ánh, kiến nghị với HĐND, UBND và các cơ quan hữu quan nhằm thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Kỳ họp.

HĐND tỉnh kêu gọi toàn thể Nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, năng động, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, chủ động, sáng tạo, quyết tâm chính trị cao, huy động mọi nguồn lực để đưa tỉnh Hòa Bình phát triển nhanh, bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm giai đoạn 2016-2020.

Lê Huệ (CTTĐT)


in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

24oC

Độ ẩm: 74%

Tốc độ gió: 9 km/hkm/h

Cập nhật lúc 09:00:00
ngày 2020-02-28