Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

UBND thành phố Hòa Bình thông qua 04 tờ trình và 6 báo cáo trình tại kỳ họp thứ 6, HĐND thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày 5/12/2018, UBND thành phố Hòa Bình tổ chức Hội nghị thông qua nội dung các tờ trình, báo cáo trình tại Kỳ họp thứ 6, HĐND thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Toàn cảnh hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

Theo đó, Kỳ họp thứ 6, HĐND thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021 dự kiến tổ chức trong 02 ngày, từ ngày 17 đến ngày 18/12/2018. Đối với các văn bản của UBND trình tại kỳ họp gồm 4 Tờ trình và 6 báo cáo. Trong đó tờ trình gồm: Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố năm 2019; Dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách thành phố năm 2019; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm, giai đoạn 2016-2020 của thành phố; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2019 của thành phố Hòa Bình. Đối với báo cáo kỳ họp sẽ thông qua 6 báo cáo gồm: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019; Báo cáo thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước và thu, chi ngân sách thành phố năm 2018; nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2019; Báo cáo kết quả chỉ đạo điều hành năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019; báo cáo giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tiếp thu tại kỳ họp thứ 5, HĐND thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021; báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri và nội dung báo cáo chuyên đề.

Sau khi thông qua nội dung các tờ trình, báo cáo sẽ trình tại kỳ họp thứ 6, HĐND thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016-202, hội nghị đã tập trung thảo luận  bổ sung vào nội dung các tờ trình, báo cáo. Đối với những nội dung được các đại biểu góp ý tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố đã yêu cầu Văn phòng HĐND và UBND thành phố tổng hợp khẩn trương bổ sung, hoàn chỉnh nội dung đảm bảo chất lượng và tiến độ để trình kỳ họp HĐND kỳ tới. Đối với Báo cáo về thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2018, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và các báo cáo chuyên đề khác  đồng chí đã yêu cầu các thành viên UBND thành phố chủ động góp ý bằng văn bản, để Văn phòng HĐND và UBND thành phố tổng hợp, hoàn chỉnh các Tờ trình, báo cáo để trình tại kỳ họp.

Lưu Sao (VP UBND TP)


in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

29oC

Độ ẩm: 79%

Tốc độ gió: 15 km/hkm/h

Cập nhật lúc 02:30:00
ngày 2020-07-07