Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Giới thiệu tín nhiệm nhân sự quy hoạch BCH Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026 và bầu bổ sung Ủy viên UBKT Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020

Chiều 29/11, tại Hội trường Tỉnh ủy đã diễn ra Hội nghị giới thiệu tín nhiệm nhân sự quy hoạch BCH Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026 và bầu bổ sung Ủy viên UBKT Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có đại diện các Ban xây dựng Đảng T.Ư; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh và Ủy viên UBKT Tỉnh ủy khóa XVI; Tỉnh ủy khóa XVI; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy bỏ phiếu tín nhiệm nhân sự quy hoạch BCH Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy bỏ phiếu tín nhiệm nhân sự quy hoạch BCH Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Hội nghị Giới thiệu tín nhiệm nhân sự quy hoạch BCH Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026 và bầu bổ sung Ủy viên UBKT Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020 phải đảm bảo đúng quy trình, nhằm tăng cường năng lực, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ. Theo đó, các đại biểu tập trung đánh giá, thảo luận và lấy phiếu tín nhiệm trên tinh thần dân chủ, khách quan, trách nhiệm cao.

Thay mặt BTV Tỉnh ủy, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy đã trình bày Báo cáo Tờ trình của BTV Tỉnh ủy về việc giới thiệu nhân sự quy hoạch BCH Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026; Thông báo danh sách nhân sự dự kiến giới thiệu quy hoạch BCH Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026 do BTV Tỉnh ủy giới thiệu ở bước 1, gồm 3 đồng chí: Nguyễn Đồng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Quách Thế Ngọc, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Lạc Thủy; Bùi Thị Minh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; tóm tắt lý lịch, quá trình học tập, công tác, nhận xét, đánh giá ưu, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu và triển vọng phát triển. Sau khi tiến hành thảo luận về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện và khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cán bộ, hội nghị cán bộ chủ chốt đã tiến hành lấy phiếu giới thiệu tín nhiệm với tổng số phiếu 85/90 đồng chí được triệu tập.

Sau khi xem xét, thảo luận kết quả lấy phiếu tín nhiệm của Hội nghị cán bộ chủ chốt, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy đã trình bày báo cáo Tờ trình của BTV Tỉnh ủy về giới thiệu với đại biểu dự hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 14 về nhân sự dự kiến giới thiệu quy hoạch BCH Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026, gồm 2 đồng chí: Nguyễn Đồng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Quách Thế Ngọc, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Lạc Thủy. Bầu bổ sung Ủy viên UBKT Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020, gồm 2 đồng chí: Bùi Văn Khuyên, Phó trưởng phòng nghiệp vụ I, cơ quan UBKT Tỉnh ủy; Bùi Thị Nhâm, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Cao Phong. Hội nghị đã tiến hành lấy phiếu giới thiệu tín nhiệm với tổng số phiếu 47/49 đồng chí được triệu tập.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm nhân sự quy hoạch BCH Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026, đồng chí Nguyễn Đồng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy đạt 46/47 phiếu; đồng chí Quách Thế Ngọc, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Lạc Thủy, đạt 44/47 phiếu. Bầu bổ sung Ủy viên UBKT Tỉnh ủy, gồm 2 đồng chí Bùi Văn Khuyên, Bùi thị Nhâm đều đạt 44/47 phiếu.

Lê Huệ (CTTĐT)


in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

28oC

Độ ẩm: 79%

Tốc độ gió: 9 km/hkm/h

Cập nhật lúc 15:00:00
ngày 2019-09-19