Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 14, khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020

Ngày 29/11, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khai mạc Hội nghị lần thứ 14 thảo luận, cho ý kiến và quyết định một số nội dung quan trọng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, UV BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có các đồng chí: đại diện các Ban xây dựng Đảng T.Ư; UV BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI; UV Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVI; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 14, khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020

Toàn cảnh hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 14, khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Hội nghị lần này gồm nhiều nội dung quan trọng, liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh mà Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh XVI đã đề ra và chuẩn bị cho việc tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Đề nghị các đại biểu phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng để Hội nghị đạt được kết quả cao nhất. Căn cứ tình hình thực tế của các ngành, lĩnh vực, địa phương nơi công tác để thảo luận, phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả đã đạt được trong năm 2018. Chú ý đối chiếu, so sánh với những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Kết luận của Tỉnh ủy về kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Báo cáo của BCH Đảng bộ tỉnh về kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018, mục tiêu nhiệm vụ năm 2019. Theo đó, năm 2018 cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã có sự đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức CT-XH có nhiều chuyển biến tích cực. QP-AN được đảm bảo, hoạt động đối ngoại được mở rộng và tăng cường. Chủ động tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các cấp ủy Đảng, chính quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện NQ T.Ư, 4 khóa XII về xây dựng Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. Tiếp tục cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết hội nghị T.Ư 6, 7, 8 khóa XII, giải quyết hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm trên địa bàn. Chỉ đạo khắc phục hậu quả sau thiên tai. Dự kiến có 19/21 chỉ tiêu đạt và vượt Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018. Tốc độ tăng trường kinh tế ước đạt 8,69%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, nông, lâm, thủy sản chiếm 22,01%; CN-XD chiếm 49,15%; dịch vụ chiếm 28,84%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn khoảng 14,9%. Thu NSNN ước đạt 3.400 tỷ đồng, thu ngân sách địa phương ước đạt 12.355 tỷ đồng. Theo bộ tiêu chí Quốc gia cũ về xã NTM, toàn tỉnh có 61 xã về đích, chiếm 31,9%...

Hội nghị cũng nghe, thảo luận và cho ý kiến vào Tờ trình của BTV Tỉnh ủy về dự thảo Chương trình công tác trọng tâm của BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy năm 2019; Tờ trình của BTV Tỉnh ủy về dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát năm 2018 và dự thảo Chương trình công tác kiểm tra, giám sát của BCH Đảng bộ tỉnh năm 2019; Tờ trình của BTV Tỉnh ủy về việc thành lập các tiểu ban Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; Tờ trình của BTV Tỉnh ủy về dự thảo Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Kế hoạch số 76-KH/TU và Kết luận tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 76-KH/TU, ngày 2/12/2013 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV về thực hiện Kết luận số 64-KL/TW ngày 28/5/2013 Hội nghị lần thứ bảy BCH T.Ư Đảng khóa XI Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; Báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2018 và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019; dự thảo Báo cáo kết quả công tác của Thường trực Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy giữa hai kỳ hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh từ ngày 11/10 đến ngày 29/11/2018; Báo cáo kết quả công tác của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữa hai kỳ hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh từ ngày 11/10 đến ngày 29/11/2018.

Hội nghị sẽ diễn ra đến hết ngày 30/11.

Lê Huệ (CTTĐT)


in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

28oC

Độ ẩm: 79%

Tốc độ gió: 9 km/hkm/h

Cập nhật lúc 15:30:00
ngày 2019-09-19