Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Kết luận kỳ họp thứ 14 của UBKT Tỉnh ủy (khóa XVI)

Ngày 18/10/2018, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Hoà Bình đã tiến hành kỳ họp thứ 14. Tại kỳ họp này, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét báo cáo kết quả kiểm tra đối với các tổ chức đảng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng; công tác tài chính đảng. Cụ thể:

- Kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy, UBKT Huyện ủy Lương Sơn; Ban Thường vụ Huyện ủy, UBKT Huyện ủy Đà Bắc.

- Kết quả kiểm tra tài chính đảng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Lương Sơn, Ban Thường vụ Huyện ủy Đà Bắc.

Sau khi xem xét báo cáo của các đoàn kiểm tra, UBKT Tỉnh ủy kết luận như sau:

1. UBKT Tỉnh ủy cơ bản nhất trí với các nội dung trong báo cáo kết quả thẩm tra, xác minh đối với Ban Thường vụ Huyện ủy, UBKT Huyện ủy Lương Sơn; Ban Thường vụ Huyện ủy, UBKT Huyện ủy Đà Bắc do các đoàn kiểm tra trình tại kỳ họp.

2. UBKT Tỉnh ủy đã chỉ rõ những ưu điểm; khuyết điểm, hạn chế, thiếu sót và yêu cầu các đơn vị có kế hoạch với lộ trình, biện pháp, giải pháp khắc phục, sửa chữa, chấn chỉnh kịp thời, hiệu quả.

3. Qua kiểm tra cho thấy ưu điểm nổi bật là:

- Cấp ủy, UBKT các cấp ủy trực thuộc đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; chú trọng chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện cơ bản toàn diện, đồng bộ nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo chương trình đề ra trong nhiệm kỳ và hằng năm.

- Chỉ đạo, tổ chức quản lý, sử dụng Tài chính đảng phục vụ kịp thời, đầy đủ, thường xuyên hoạt động của cấp ủy huyện và cơ quan huyện ủy.

- Đã quan tâm chỉ đạo để khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm sau khi có thông báo kết luận, do các đoàn kiểm tra, thanh tra của Trung ương và của tỉnh chỉ ra.

- Cấp ủy, UBKT các cấp đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Quy định tại Điều 30 và Điều 32 Điều lệ Đảng; giải quyết kịp thời, dứt điểm các đơn tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng; việc xem xét thi hành kỷ luật đảng cơ bản đảm bảo về phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục, thẩm quyền và kịp thời, nhiêm minh.

4. Bên cạnh đó còn một số khuyết điểm, thiếu sót cần tiếp tục khắc phục, đó là:

- Lựa chọn nội dung và đối tượng để tiến hành kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với tổ chức đảng, đảng viên chưa thật trọng tâm, trọng điểm, nhất là ở những lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh vi phạm.

- Công tác giám sát thường xuyên còn hạn chế, do đó chưa kịp thời phát hiện để kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

- Việc lập và lưu trữ hồ sơ một số cuộc kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng chưa đầy đủ; chỉ đạo việc thu, trích nộp, quản lý và sử dụng đảng phí ở một số chi, đảng bộ cơ sở còn chưa kịp thời.

5. UBKT Tỉnh ủy yêu cầu các đơn vị được kiểm tra phát huy những ưu điểm và khắc phục ngay, có hiệu quả những khuyết điểm, thiếu sót; chủ động giải quyết kịp thời, đúng thẩm quyền các tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng; xem xét, xử lý nghiêm minh những tổ chức, cá nhân nếu phát hiện có sai phạm, không có vùng cấm và báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy theo quy định.

 

Bảo An

 

in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

32oC

Độ ẩm: 63%

Tốc độ gió: 13 km/hkm/h

Cập nhật lúc 14:30:00
ngày 2019-04-23