Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Yên Thủy: Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở năm 2018

Yên Thủy là huyện miền núi, nằm phía đông nam của Tỉnh Hòa Bình, phía đông giáp Huyện Lạc Thủy, phía tây giáp Huyện Lạc Sơn, phía bắc giáp Huyện Kim Bôi, phía nam giáp Huyện Nho Quan (Ninh Bình) và Huyện Thạch Thành (Thanh Hóa). Diện tích đất tự nhiên của huyện là 28.861,42ha, trong đó diện tích đất nông nghiệp 22.977,32 ha, chiếm 73,53%. Yên Thủy có 12 xã và 01 thị trấn với dân số khoảng hơn 6,7 vạn người. 

Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở ở Yên Thủy đã đạt được nhiều kết quả tích cực, những khó khăn, vướng mắc của nhân dân được quan tâm giải quyết tạo niềm tin trong nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Mặt trận và các đoàn thể có sự đổi mới về phương thức tập hợp, vận động quần chúng và thực hiện có hiệu quả các phong trào: đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới… góp phần phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Trong năm qua công tác quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với thực hiện công tác dân vận, các phong trào thi đua yêu nước luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở quan tâm triển khai, thực hiện, khơi dậy và phát huy vai trò của nhân dân trong việc đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ thời gian qua.

Công tác kiểm tra, giám sát được các cấp uỷ Đảng, chính quyền coi trọng, cụ thể hoá bằng nhiều hình thức tạo mọi thuận lợi theo quy định của pháp luật để nhân dân có điều kiện tham gia giám sát phản ánh về các lĩnh vực. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, công tác hoà giải ở thôn xóm, khu phố đã được các xã, thị trấn quan tâm chỉ đạo, các vướng mắc nhỏ đã được giải quyết từ cơ sở. Kết quả từ tháng 01/2018 đến 30/9/2018, trụ sở tiếp công dân của HĐND-UBND huyện tiếp 104 lượt công dân, trong đó có 04 đoàn đông người; tiếp nhận 42 đơn thư, trong đó đơn khiếu nại 09 đơn; đơn đề nghị, kiến nghị 13 đơn, giảm 53 đơn so với cùng kỳ năm 2017.

Tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ và xây dựng các hoạt động sơ, tổng kết; duy trì các hoạt động công tác giao ban hàng quý để kịp thời nắm bắt tình hình nhân dân trên địa bàn từ huyện đến cơ sở để có sự định hướng phù hợp, đồng thời tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề, vụ việc bức xúc trong nhân dân. Hàng năm các cấp chính quyền luôn quan tâm tạo điều kiện, hỗ trợ kinh phí cho hoạt động về QCDC ở cơ sở; BCĐ của huyện được phê duyệt kinh phí cho hoạt động là 20.000.000 đồng/năm.

Ủy ban MTTQ các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên thực hiện tốt Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội. Trong năm 2018 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các đoàn thể chính trị - xã hội trong huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch giám sát và tổ chức thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực; tham gia tích cực các hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các ban chỉ đạo của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện để bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng có liên quan đến đoàn viên, hội viên, phụ nữ, trẻ em, hộ nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội.

Các xã, thị trấn thực hiện các hình thức công khai với phương châm “Dễ nghe, dễ nhìn, dễ hiểu”. Công khai bằng hình thức niêm yết, công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, bộ phận một cửa các cơ quan, đơn vị; công khai trên hệ thống truyền thanh, các phương tiện thông tin đại chúng hoặc công khai thông qua Trưởng thôn, xóm, khu phố để thông báo những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan trực tiếp với nhân dân.

Công tác đối thoại, tiếp xúc, trực tiếp với nhân dân đã được người đứng đầu các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm, thực hiện. Năm 2017, 2018 đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã tổ chức được 02 cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân. Tại các xã, thị trấn đã có 03 đơn vị tổ chức được 4 hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân, 02 đơn vị phối hợp tổ chức đối, 03 đơn vị đã xây dựng kế hoạch đối thoại tổ chức trong năm 2018; 02 đơn vị đã tiến hành khảo sát ý kiến của nhân dân. Đồng chí Bí thư Huyện ủy và Thường trực Huyện ủy đã tổ chức 12 cuộc làm việc với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng, thuận lợi, khó khăn, kiến nghị đề xuất và giải pháp thực hiện trên từng lĩnh vực đề có hướng chỉ đạo, giải quyết cụ thể các nhiệm vụ.

 

Phương Thảo (BDVTU)

 

in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

32oC

Độ ẩm: 75%

Tốc độ gió: 15 km/hkm/h

Cập nhật lúc 23:00:00
ngày 2019-07-19