Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

HĐND thành phố Hòa Bình thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ 6, khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021
 Ngày 05/11, Thường trực HĐND thành phố Hòa Bình đã tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ 6 - HĐND thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Quách Tùng Dương, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hòa Bình chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

Theo đó hội nghị sẽ được tổ chức trong 02 ngày (ngày 17 và ngày 18 tháng  12 năm 2018), tại Hội trường tầng III - UBND thành phố. Kỳ họp sẽ thông qua 2 Tờ trình và 6 Báo cáo của HĐND nội dung các văn bản sau: Tờ trình và dự thảo Nghị quyết ban hành Nghị quyết về việc giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp thứ 5 và thứ 6 thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021; Tờ trình về danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm theo Nghị quyết số 85/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của HĐND thành phố năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 6; Báo cáo kết quả giám sát của Thường trực HĐND thành phố 6 tháng cuối năm 2018; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của các Ban của HĐND thành phố; Báo cáo kết quả thẩm tra của các Ban của HĐND thành phố. Đối với các văn bản của UBND thành phố gồm 4 tờ trình và 7 báo cáo gồm: Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hòa Bình năm 2019; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách thành phố năm 2019;Tờ trình và dự thảo Nghị quyết điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2016 – 2020; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2019; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước và thu, chi ngân sách thành phố năm 2018; nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2019; Báo cáo kết quả chỉ đạo điều hành năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019; Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tiếp thu tại kỳ họp thứ 5 - HĐND thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016 – 2021Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri; Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TH.U ngày 07/02/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác quản lý đô thị trên địa bàn thành phố; Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới thành phố Hòa Bình và một số văn bản của Ủy ban MTTQ thành phố và các ngành, đơn vị khác

Phát biểu kết luận tại hội nghị đồng chí Quách Tùng Dương, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hòa Bình đã yêu cầu UBND thành phố, Viện kiểm sát nhân dân thành phố, Tòa án nhân dân thành phố, Chi cục thi hành án Dân sự thành phố hoàn chỉnh các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết và gửi về Thường trực HĐND thành phố trước ngày 30/11/2018 để phân công các Ban của HĐND thành phố thẩm tra trước khi trình HĐND thành phố theo quy định. Đối với các Ban của HĐND thành phố tổ chức thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình và dự thảo Nghị quyết theo sự phân công của Thường trực HĐND thành phố và gửi báo cáo thẩm tra về Thường trực HĐND thành phố trước ngày 07/12/2018. Góp phần vào sự thành công của kỳ họp.

 

Lưu Sao (VP.UBND TP)

 

in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

32oC

Độ ẩm: 63%

Tốc độ gió: 13 km/hkm/h

Cập nhật lúc 14:30:00
ngày 2019-04-23