Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2018
Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tính đến hết ngày 20/10/2018, tổng số vốn đầu tư công năm 2018 của tỉnh đã giải ngân là 1.603.025 triệu đồng, đạt 54% kế hoạch vốn năm 2018 của HĐND tỉnh giao và 61% kế hoạch vốn Thủ tướng giao. Tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công hiện chậm so với yêu cầu. Nhiều công trình, dự án trọng điểm đứng trước nguy cơ phải trả lại nguồn vốn nếu không giải ngân đảm bảo kế hoạch.
Giải quyết các vấn đề khó khăn, phức tạp trong giải phóng mặt bằng, tái định cư, sớm ổn định đời sống nhân dân

Giải quyết các vấn đề khó khăn, phức tạp trong giải phóng mặt bằng, tái định cư, sớm ổn định đời sống nhân dân

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 của tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao là 2.615,972 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách tỉnh là 787,390 tỷ đồng; vốn ngân sách Trung ương 1.828,582 tỷ đồng. Số kế hoạch vốn tỉnh giao là 2.966,972 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách tỉnh giao cao hơn so với số kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao là 351 tỷ đồng.

Tính đến hết ngày 20/10/2018, tổng số vốn đầu tư công năm 2018 của tỉnh đã giải ngân là 1.603.025 triệu đồng, đạt 54% kế hoạch vốn năm 2018 của HĐND tỉnh giao và 61% kế hoạch vốn Thủ tướng giao. Trong đó, vốn cân đối ngân sách tỉnh giải ngân 778.116 triệu đồng, đạt 68% kế hoạch vốn giao của HĐND tỉnh và 99% kế hoạch vốn của Thủ tướng giao. Vốn ngân sách T.Ư giải ngân 824.909 triệu đồng đạt 45% kế hoạch vốn năm 2018 đã giao. Ngân sách trung ương hỗ trợ các chương trình mục tiêu giải ngân 214.412 triệu đồng đạt 77% kế hoạch vốn năm 2018. Vốn nước ngoài (ODA) bao gồm cả chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giải ngân 196.770 triệu đồng đạt 40% kế hoạch vốn năm 2018; vốn TPCP giải ngân 287.037 triệu đồng đạt 51%; Ngân sách trung ương hỗ trợ các chương trình mục tiêu quốc gia gồm: Chương trình MTQG nông thôn mới giải ngân đạt 84.104 triệu đồng đạt 51% kế hoạch vốn năm 2018; Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giải ngân 30.469 triệu đồng đạt 16% kế hoạch vốn năm 2018; Chương trình hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg hiện mới có quyết định giao vốn tại Quyết định số 1897/QĐ-UBND ngày 10/8/2018.

Nguyên nhân tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 10 tháng năm 2018 còn chậm là do: Thời gian để hoàn thiện thủ tục đầu tư một số dự án kéo dài hoặc mới hoàn tất do vậy làm chậm tiến độ thi công công trình ảnh hưởng đến quá trình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Thời gian giải phóng mặt bằng kéo dài, gây chậm tiến độ dự án. Đối với các dự án thực hiện bằng nguồn vốn ngoài nước, một số dự án điều chỉnh lại thiết kế, đang thực hiện việc kiểm định lại chất lượng công trình sau điều chỉnh và một số vướng mắc về thủ tục với nhà tài trợ về nguồn vốn. Do điều kiện thời tiết thất thường ảnh hưởng đến tiến độ thi công nhiều chương trình, dự án. Về công tác quản lý, điều hành: một số chủ đầu tư chưa khẩn trương thực hiện các thủ tục giải ngân khi các dự án đã có khối lượng thực hiện và nghiệm thu. Mặt khác, trong quá trình triển khai thực hiện dự án, năng lực của một số nhà thầu thi công chưa đảm bảo làm ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ thực hiện dự án. Còn có chương trình, dự án giao chi tiết kế hoạch vốn muộn như: Chương trình mục tiêu quốc gia hoàn thành giao chi tiết vốn các dự án vào tháng 7 năm 2018 trong đó chương trình 30a thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vũng chưa giao chi tiết 48 tỷ; Chương trình hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg mới giao chi tiết kế hoạch vốn vào tháng 8 vì vậy các dự án này có tỉ lệ giải ngân thấp….

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Sở KH&ĐT đề xuất với UBND tỉnh chỉ đạo:  thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03/8/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Các chủ đầu tư và các đơn vị được giao thực hiện dự án tăng cường trách nhiệm trong công tác lập kế hoạch vốn đầu tư, đảm bảo phù hợp với nhu cầu thực tế, thanh toán vốn đảm bảo theo tiến độ thực hiện; thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước về tạm ứng, thanh toán và quyết toán vốn đầu tư. Chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tiến độ thi công công trình; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thanh toán ngay với Kho bạc Nhà nước khi có khối lượng nghiệm thu, không để dồn thanh toán vào cuối năm, và không gây nợ đọng xây dựng cơ bản. Thường xuyên quan tâm, đôn đốc, giám sát tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn được giao để kịp thời phát hiện, tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện hoặc thực hiện điều chỉnh kế hoạch vốn nếu cần thiết. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công. Nâng cao chất lượng công vụ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các cá nhân gây chậm trễ trong việc giao vốn, thanh toán vốn. Kịp thời thay thế những cán bộ, công chức yếu kém hoặc nhũng nhiễu, tiêu cực trong thực thi nhiệm vụ quản lý vốn đầu tư và trong quy trình thực hiện các thủ tục về đầu tư xây dựng. Nâng cao trách nhiệm phối hợp các cơ quan liên quan trong việc lập kế hoạch đầu tư; quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư; giải quyết các vấn đề khó khăn, phức tạp trong giải phóng mặt bằng, tái định cư.

 

Lê Thùy (CTTĐT)

 

 

in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

32oC

Độ ẩm: 63%

Tốc độ gió: 13 km/hkm/h

Cập nhật lúc 14:30:00
ngày 2019-04-23