Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

46 tác phẩm hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ III, năm 2018 trên địa bàn tỉnh
Sau hơn 6 tháng phát động phát động và hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ III, năm 2018 trên địa bàn tỉnh. Ban tổ chức của tỉnh đã nhận được 46 bài tham gia dự thi Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ III. Trong đó có 17 tác phẩm truyền hình, 29 tác phẩm báo in và báo điện tử. 

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình đã triển khai Kế hoạch số 145-KH/TU, ngày 19/4/2018 về phát động và hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ III, năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo đăng tải Thể lệ, kế hoạch trên Bản tin Thông tin sinh hoạt chi bộ hằng tháng, Trang Website Tỉnh ủy, chỉ đạo thông qua giao ban báo chí, Hội nghị báo cáo viên các cấp để kịp thời hướng dẫn, gợi ý những vấn đề mới tạo hiệu ứng tích cực trong xã hội. Ban Tuyên giáo các cấp, các cơ quan báo chí của tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch truyên truyền đồng bộ, sâu rộng, phong phú, sinh động về công tác xây dựng Đảng để có nhiều tác phẩm chất lượng tham dự giải. Chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh tích cực tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng để tạo sự quan tâm hưởng ứng của các cơ quan, đơn vị, địa phương và của đông đảo cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong tỉnh hưởng ứng tham gia Giải. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Giải Búa liềm vàng gắn với tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến về Giải Búa liềm vàng tới cán bộ, phóng viên, cộng tác viên. Xây dựng chuyên trang, chuyên mục, bài viết để tuyên truyền Giải trên các ấn phẩm tại đơn vị. Đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền về xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng, hiệu quả các chuyên trang, chuyên mục về xây dựng Đảng.

Ban tổ chức Giải cấp tỉnh sẽ chấm và lựa chọn những tác phẩm xuất sắc tham gia dự thi Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ III, năm 2018.

Thái Sơn


in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

24oC

Độ ẩm: 74%

Tốc độ gió: 5 km/hkm/h

Cập nhật lúc 08:00:00
ngày 2019-10-19