Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Kết quả sau nửa nhiệm kỳ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng, dịch vụ, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh
Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 về phát triển nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng, dịch vụ, thu hút đầu tư đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Kết quả các chỉ tiêu tái cơ cấu ngành đều đạt và vượt kế hoạch đề ra: Tốc độ tăng GRDP ngành năm 2016 đạt 4,42%, năm 2017 mặc dù bị thiệt hại do thiên tai song tăng trưởng vẫn đạt 1,59%, năm 2018 ước đạt 4,5%. Tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đến cuối năm 2018 ước đạt 91,5%; độ che phủ rừng duy trì ổn định trên 50%.

Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm. Trong giai đoạn 2016-2018 có thêm 29 xã về đích, nâng tổng số xã về đích nông thôn mới là 60 xã, chiếm 31,4% tổng số xã. Đến cuối năm 2018, trung bình số tiêu chí nông thôn mới trên 1 xã ước đạt trên 13 tiêu chí. Công tác quản lý chất lượng vật tư nông sản và an toàn thực phẩm được tăng cường, tỷ lệ mẫu nông, lâm thủy sản được kiểm định không đảm bảo an toàn thực phẩm giảm. Nhiều tiến bộ mới được chuyển giao, giới thiệu, nhân rộng. 

Kết quả sản xuất công nghiệp duy trì nhịp độ tăng trưởng khá, một số ngành công nghiệp chủ lực, công nghiệp có lợi thế so sánh tiếp tục phát triển, nhiều sản phẩm có số lượng tăng cao. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 18%/năm. Chỉ số sản xuất công nghiệp bình quân tăng 9,46%/năm. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp - xây dựng. Tỷ lệ hộ sử dụng điện từ điện lưới quốc gia năm 2018 ước đạt 99,7%.

Tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tăng bình quân 19,7%/năm, đến năm 2018 giá trị ước đạt 26.710 tỷ đồng. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2018 ước đạt 1.182 triệu USD, tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2016-2018 đạt 29,47%/năm. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là hàng may mặc, linh kiện điện tử, thấu kính quang học, nông sản,... thị trường xuất khẩu chủ yếu là các nước: Nhật Bản, Malaysia, Đài Loan, Trung Quốc. Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là dây chuyền sản xuất, máy móc thiết bị, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất xuất khẩu.

Trong 3 năm 2016 - 2018 có khoảng 7.322.060 lượt người tới tham quan, du lịch tại tỉnh, trung bình hằng năm tăng 6%, trong đó có khoảng 798.199 lượt khách quốc tế.

Từ năm 2016 đến 30/6/2018, trên địa bàn tỉnh đã có 912 doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện đăng ký thành lập mới. Lũy kế đến 30/6/2018 trên địa bàn tỉnh có 2.973 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 27.753 tỷ đồng. Số doanh nghiệp so với năm 2015 tăng 19% và đạt 60% so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra. Toàn tỉnh có 264 HTX và 01 chi nhánh HTX. Trong đó có 239 HTX, 01 chi nhánh HTX đang hoạt động và 25 HTX ngừng hoạt động. Từ năm 2016 đến hết 30/6/2018 toàn tỉnh thành lập mới được 115 HTX. Kinh tế cá thể có 33.150 hộ kinh doanh cá thể.

Có 168 dự án, trong đó dự án FDI là 9 dự án. Có 36 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài còn hiệu lực với số vốn đăng ký là 502 triệu USD, trong đó có 26 dự án đã đưa vào khai thác, sản xuất kinh doanh. Vốn đầu tư thực hiện đến nay đạt khoảng 251 triệu USD, bằng 74,3% vốn đăng ký, đạt mức tỷ lệ trung bình của cả nước. Có 482 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 66.387 tỷ đồng, trong đó: 227 dự án đã đưa vào khai thác, sản xuất kinh doanh (chiếm khoảng 48% số dự án đầu tư); 54 dự án đang đầu tư xây dựng dở dang; 140 dự án đang thực hiện các thủ tục về đất đai, thỏa thuận, bồi thường giải phóng mặt bằng và các thủ tục liên quan khác; 20 dự án đã được cấp phép đầu tư quá 24 tháng, đến nay không triển khai thực hiện; 41 dự án đã đầu tư xây dựng dở dang nhưng không tiếp tục triển khai thực hiện.

Thu ngân sách Nhà nước năm 2016 đạt 3.023 tỷ đồng, năm 2017 đạt 3.188 tỷ đồng và năm 2018 ước đạt 3.325 tỷ đồng; trung bình hằng năm tăng 9,8%. Tổng nguồn vốn hoạt động của các tổ chức tín dụng đến ngày 30/6/2018 đạt 21.839 tỷ đồng, tăng 7.071 tỷ đồng (47,9%) so với 31/12/2015; trong đó vốn huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt 14.367 tỷ đồng, tăng 5.146 tỷ đồng (55,8%) so với cuối năm 2015.

 
Nguyễn Thị Phượng (BDVTU)  

in Quay trở lại
thông báo
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

30oC

Độ ẩm: 84%

Tốc độ gió: 5 km/hkm/h

Cập nhật lúc 21:30:00
ngày 2020-05-25